איך ההחלטה לפסול את מחירי ההעברה של חברת אמזון שהתקבלה לאחרונה עלולה להשפיע על כל פעילות בינלאומית?

רקע:

ב 6.10.2017 פירסמה הוועדה האירופיית את החלטתה כי מחירי ההעברה שנקבעו בין אמזון לוקסומבורג לבין אמזון העולמית אינם הוגנים ואינם נכונים ומבאים לתשלום מס נמוך מאד על הפעילות באירופה.

אמזון העולמית דיווחה על מכירותיה באירופה דרך חברת מקומית תושבת לוקסמבורג אך מנגד חייבה את אותה חברה מקומית לשלם תשלומים לחברה אחרת בקבוצה (שאינה משלמת מס) עבור השימוש בידע והקניין הרוחני של הקבוצה. תשלומים אלה שהוכרו על ידי רשויות המס בלוקסמבורג הביאו לכך שבפועל החברה שילמה מס נמוך בלוקסמבורג רק על ההפרש שנוצר.

ההחלטה החדשה:

הוועדה האירופיית פירסמה השבוע את החלטתה הסופית וקבעה כי מחירי ההעברה שנקבעו בקבוצה עבור גובה התמלוגים עבור השימוש בקניין הרוחניי של הקבוצה הינם נמוכים מאד בנסיבות העניין, אינם הוגנים ומביאים למצב שבו לא שולם מס אמת בלוקסמבורג בניגוד לחוק ותוך כדי אפליה של חברות אחרות שלא קיבלו את אותה הטבה. הוועדה הדגישה כי היא מתערבת במבנה המסוי שנבחר על ידי אמזון אך היא כן מתערבת במחירי ההעברה שנקבעו ובגובהה התמלוגים ששולמו לחברת האם -בשים לב שהחברה המקבלת אינה מעסיקה עובדים ואין לה כל משרדים בלוקסמבורג.

 איך ההחלטה עלולה להשפיע עליך?

ההחלטה בעניין אמזון רק מחדדת את העובדה כי תכנוני המס הבינלאומיים הנפוצים שמתבססים על העברת מרבית הרווח ממדינה בה מתקיימת הפעילות לחברות אחרות שמשלמות מס נמוך על ידי תשלומים כאלה ואחרים (כגון: תמלוגים, ריבית וכדו) נמצאים במרכז הביקורת של רשויות המס בעולם בעת האחרונה. תכנוני מס כאלה אינם פשוטים עוד ומחייבים תכנון מס כולל אופטימלי יותר, ורק אחד ממרכיביו הוא קביעה נכונה וסבירה של מחירי ההעברה.

עובדה זו מחייבת עסקים וחברות קיימים לבצע בדיקה מחודשת למבנה המס הבינלאומי הנוכחי שלהם  ולמחירי ההעברה שאומצו על ידם בעבר ולבסס אותם היטב.

על מי אמורה מגמה זו להשפיע?

מגמה זו תשפיע על כל פעילות בינלאומית בין אם המדובר במשקיע ישראלי בחו"ל או במשקיע זר בישראל. כמו כן, ישראלים שהיגרו לחו"ל ושמרו על הפעילות הישראלית שלהם וישראלים ששבו מחו"ל והותירו מאחרויהם פעילות עסקית בחו"ל (תושבים חוזרים) ללא התאמה לשינוי במקום מגורי בעל המניות יהיו מחוייבים לבצע את ההתאמות והשינויים הנדרשים- ניתן לפנות אלינו בנושא.

הערה- יושם אל לב כי סעיף 85א לפקודת מס הכנסה מחייב קביעת מחירי העברה נכונים בעסקאות בינלאומיות ומעניק סמכות לרשויות המס בישראל להתערב באותם מחירי העברה שנקבעו.

 

 

 טארק בשיר-שותף,  עו"ד ורו"ח, מומחה למסוי בינלאומי, רילוקיישן והגירה.

יש לך שאלה בעניין זה?

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]