עוד לא הגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 2016 לפי תיקון החוק החדש?

למד עוד

עושה הגירה או רילוקיישן לחו"ל – היזהר מהשלכות המס של מכירת דירת המגורים בישראל

ישראלים רבים שהיגרו לחו"ל נתקלים תמיד בסוגיה מהותית שעניינה בשאלה "האם למכור את דירת המגורים בישראל?".

אך, ישראלי שעושה הגירה או רילוקיישן לחו"ל ושוקל למכור את דירת המגורים שלו חייב לשקול את כלל ההשלכות שיפורטו להלן (שהן רק רשימה חלקית ולא מלאה של השיקולים שיש להביא בחשבון). הבעיה היא שהשיקולים לעיתים סותרים והכרעה ואיזון ביניהם הינה משימה קשה ומחייבת היוועצות עם מומחים בדבר וניתן לפנות אלינו בנדון.

חשיפות המס הקשורות למכירת הדירה לאחר הירידה מהארץ:

ישראלי שעבר לחו"ל ושוקל למכור את דירת המגורים שלו בישראל חייב לתת את הדעת לחשיפות המס שהמהלך עלול להסב לו:.

החשיפה הראשונה קשורה לדין הזר שחל במדינה אליה עובר האדם. לפי דיני המס של חלק ניכר ממדינות העולם (וביניהן: ארה"ב, אנגליה, ספרד ועוד) אותו אדם עשוי/עלול להיות מסווג כתושב מקומי לצרכי מס החייב במס באותה מדינה על כלל הכנסותיו בחו"ל (לרבות על הרווח ממכירת דירת המגורים בישראל). המשמעות היא – תשלום מס וודאי על מכירת דירת המגורים בישראל (גם אם המכירה הינה פטורה ממס שבח בישראל בהתאם לחוק הישראלי שעשוי להעניק פטור ממס על הרווח ממכירת דירה יחידה בישראל).

מכירת דירת המגורים בישראל לאחר הגירה

מכירת דירת המגורים בישראל לאחר ירידה מהארץ

החשיפה השניה קשורה לחוק מסוי מקרקעין הישראלי שמגביל את תחולת הפטור ממס שבח שחל בישראל במקרה שהמוכר אינו תושב ישראל. על כן, ככל שהמכירה תתבצע לאחר המעבר לחו"ל עלול המוכר לאבד את הפטור שמעניק לו החוק הישראלי על השבח ממכירת דירת מגורים בישראל.

יתרונות המס:

מנגד, מכירת דירת המגורים בישראל עשויה להביא ליתרונות מס דווקא כגון:

(1)    ביטול זיקה חשובה לישראל בדמות דירת המגורים וחיזוק הטענות שלו שאינו תושב ישראל עוד.

(2)    הפסקת זרם ההכנסות משכר הדירה בישראל שמתקבלים מהשכרת הדירה בישראל שיוצר זיקה נוספת לישראל בדמות הכנסות מישראל ומניעת תשלום מס זר על הכנסותיו משכר דירה.

(3)    צבירת מזומן לרכישת דירה בחו"ל.

עינינו הרואות כי השיקולים סותרים ויש להכריע ביניהם ולקבל את ההחלטה בזהירות מרבית ורק לאחר היוועצות עם המומחים בדבר.

יש לך שאלה בעניין זה?

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]