הגירה לאנגליה כמקום לתכנון מס עבור ישראלים שמהגרים לחו"ל

הגירה לאנגליה היא די נפוצה בין ישראלים ואנגליה הינה אחד מיעדי ההגירה ורילוקיישן המבוקשים ביותר עבור ישראלים וזאת, בין היתר, בהיותה אחת מהכלכלות החזקות בעולם ולאור העובדה שבה גרים ישראלים רבים (השפעת יציאתה של אנגליה מהאיחוד האירופי על מגמה זו אינה ברורה עדיין).

על אף ששיעורי המס באנגליה שחלים על תושבי אנגליה – לרבות ישראלים שהופכים לתושבי אנגליה לצרכי מס – אינם נמוכים במיוחד (שיעור המס באנגליה עלול להגיע ל 45%) אלא שמספר הוראות בחוק האנגלי הופכות את ההגירה לאנגליה -בהתקיים תנאים מסויימים- למדינה דרכה ניתן להפחית משמעותית כדין את המס הכולל שיש  לשלם על הכנסות, פעילות ועסקים בחול.

כך למשל, מעניק הדין האנגלי אפשרות למי שעושה הגירה לאנגליה שלא לשלם מס באנגליה (בתנאים מסויימים) על הכנסותיו, עסקיו ורווחיו מחוץ לאנגליה כלל. הטבה זו חלה, בתנאים מסויימים, גם על הכנסות שנובעות משכר עבודה והכנסת מעסק ומתן שירותים – לרבות ממעסיקים ולקוחות תושבי אנגליה (ראה למשל הטבה שנקראת Overseas Workday Relief (OWR) והטבה נוספת שמאפשרת תשלום מס באנגליה רק על הכנסות שמועברות לאנגליה -Remittance Basis  ואשר חלות על תושבים חדשים באנגליה שאינם דמוסיילד באנגליה- Non Domiciled residents)

ואולם חשוב להדגיש כי הפקת יתרונות המס הקשורים בהגירה לאנגליה מחייבים קודם לנתק ולבטל את התושבות הישראלית לצרכי מס וביטוח לאומי מישראל. במילים אחרות- כל עוד נחשב מי שהיגר או עשה רילוקיישן לאנגליה כתושב לצרכי מס ו/או לצרכי ביטוח לאומי בישראל יצטרך הוא לשלם את המס הישראלי המלא ויתרונות המס יורדים לטמיון בפועל. דרך ניתוק התושבות מישראל אינה מעניינו של מאמר זה וניתן לפנות אלינו בנדון.

על כן, הגירה לאנגליה במשולב עם תכנון נכון המשלב היטב את הדין האנגלי והישראלי עשויה להביא ליתרונות מס אדירים. אך מנגד הגירה ללא תכנון נכון עלולה לבטל את אותם יתרונות מס, במקרה הטוב, ולהטלת מס כפול במקרה היותר גרוע.

עוד נקודה שמחייבת מתן תשומת הלב היא העובדה שהדין האנגלי לעיתים מסווג מי ששוהה רק 90 ימים באנגליה כתושב אנגליה לצרכי מס וכולל הגדרות מורכבות למדי "לתושב לצרכי מס" דבר שעלול להטיל מס הכנסה ואף מס עזבון וירושה לגבי נכסים מחוץ לאנגליה– מסים שיש להימנע מהן בתכנון נכון.

יש לך שאלה בעניין זה?

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]