עוד לא הגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 2016 לפי תיקון החוק החדש?

למד עוד

דרישה של המוסד לביטוח לאומי מישראלי שעבד בחו"ל לשלם רטרואקטיבית ביטוח לאומי מלא על השכר שלו מחו"ל במקום ביטוח לאומי מינימלי

ביטוח לאומי מינימלי נהוג בין ישראלים שעשו רילוקיישן או היגרו לחו"ל ולגבי חוקיותו והשלכותיו דנו במספר מאמרים בעבר. אך בימים אלה ממש פורסם פסק דין חדש (ב"ל 15956-05-15אריה מיזל) שדן בשאלת תשלום ביטוח לאומי בישראל על ידי ישראלים שעברו לחו"ל ועבדו אצל מעסיקים זרים. פסק דין זה מחדד מספר נקודות חשובות ביותר לישראלים בחו"ל כפי שיובהר להלן:

עובדות המקרה:

1.       המערער (מר מיזל) הינו ישראלי שהחל בשנת 2009 לעבוד  אצל מעסיק תושב רומניה.

2.       מר מיזל פנה למוסד לביטוח לאומי והודיע לו כי הוא עובר לחו"ל (בטופס 627 -שאלון תושבות) וביקש לשלם ביטוח לאומי בסכום מינימלי על השכר שלו מחו"ל.

3.       מר מיזל לא ביטל את התושבות שלו ואף לא ביקש זאת אפילו אלא המשיך להיות תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי.

4.       על פי המדיניות שהייתה נהוגה עד שנת 2014 (שהשתנתה כבר), שלח המוסד לביטוח לאומי בשנת 2009 מכתב למר מיזל שנקבע בו כי מר מיזל יהיה חייב בתשלום ביטוח לאומי מינימלי בלבד!. יצויין כי בחוזר ביטוח לאומי שמספרו 1417 משנת 2014 שינה המוסד לביטוח לאומי את מדיניותו זו וקבע כי ישראלים שעובדים אצל מעסיק זר יהיו חייבים בביטוח לאומי מלא על הכנסותיהם מחו"ל ולא רק בביטוח לאומי מינימלי.

5.       בשנת 2011 שילם מר מיזל מס בישראל על הכנסותיו מחו"ל וההכנסות שלו דווחו למס הכנסה (וכידוע מידע זה זורם לביטוח לאומי).

6.       רק בחלוף כארבע שנים, בשנת 2014 (בעקבות שינוי המדיניות לעיל), פנה המוסד לביטוח לאומי למר מיזל ודרש ממנו לשלם סכום של כ 260,000 שילם כהפרשי ביטוח לאומי (במקום הביטוח הלאומי מינימלי).

7.       המערער התנגד לתשלום ההפרש ופנה לבית המשפט.

בית המשפט פסק כי:

1.       אכן, תושב ישראל שעובד בחו"ל צריך לשלם ביטוח לאומי מלא על הרווח והשכר שלו מחו"ל וזאת כל עוד הוא מסווג כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי – לשיחה לא מחייבת בעניין ניתוק תושבות מישראל פנה אלינו.

2.       יחד עם זאת, במקרה של מר מיזל (המערער) לא ניתן להחיל את השינוי מדיניות הזה לגביו ואין לחייב אותו בביטוח לאומי מלא לפני שנת 2014. שינוי המדיניות צריך להתבצע לגביו רק החל משנת 2014 – וזאת בשים לב לנסיבותיו של מר מיזל:

א.       מר מיזל הודיע לביטוח לאומי בזמן אמת וכבר בשנת 2009 על המעבר לחו"ל.

ב.       מר מיזל קיבל אישור בכתב מהמוסד לביטוח לאומי שאינו חייב בביטוח לאומי מלא אלא רק ביטוח לאומי מינימלי (כ 167 ₪ לחודש).

ג.        ההכנסות של מרז מיזל דווחו למס הכנסה והופיעו אצל המוסד לביטוח לאומי כבר בשנת 2009/2010. המוסד לביטוח לאומי ישב בשקט ורק בחלוף כארבע שנים פנה למר מיזל.

ד.       מר מיזל הסתמך במשך שנים רבות על המכתב שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי ושינה מצבו לרעה בעקבות מכתב זה. אותו מכתב קבע כי מר מיזל אינו חייב בביטוח לאומי מלא ועל כן בדיון לגבי קביעת השכר שהוא קיבל ממעסיקו הרומני מר מיזל לא דאג לגלם מרכיב הביטוח לאומי בשכר. אילו מר מיזל ידע שהוא חייב בביטוח לאומי וכי המכתב שהוא קיבל אינו נכון משפטית הוא היה מתווכח עם המעסיק שלו ודורש לגלם את מרכיב הביטוח לאומי בשכר.

מסקנות שלנו:

1.       ככל שקיבלת דרישת תשלום של הפרשים מהביטוח לאומי לגבי העבר אין להודות ולמהר לשלם החוב. פנה אלינו לשיחה לא מחייבת לבדיקת האפשרות לבטל את החוב.

2.       אם עברת לגור בחו"ל ושילמת ביטוח לאומי מינימלי למרות קיומן של הכנסות מחו"ל אז יש לוודא כי הצלחת לנתק את תושבות שלך אחרת הינך עלול להידרש לשלם הפרשים – לבדיקת הסיכון הזה ולניתוק התושבות שלך פנה אלינו לשיחה לא מחייבת.

3.       ככל שעברת לגור בחו"ל אחרי שנת 2014 אז הדרך היחידה להימנע מתשלום ביטוח לאומי בישראל היא אחת משתי החלופות:

א.       אם אין לך הכנסות או רווחים מחו"ל – אז ניתן לשלם ביטוח לאומי מינימלי כל עוד אתה נחשב כתושב ישראל. שים לס כי אם אינך נחשב כתושב ישראל אז גם את הסכום המינימלי אין לשלם כלל. יתרה מכך, תשלום ביטוח לאומי מינימלי עלול לפגוע בטענות שלך שאינך נחשב כתושב ישראל לצרכי מס דבר שחושף אותך גם לתשלום מס.

ב.       אם יש לך הכנסות ורווחים בחו"ל – אתה חייב לבטל את התושבות שלך לצרכי ביטוח לאומי אחרת תצטרך לשלם ביטוח לאומי מלא- לביטול תושבות המס או ביטוח לאומי  פנה אלינו לשיחה לא מחייבת.

4.        ישראלים שעברו לגור בחו"ל ופנו למוסד לביטוח לאומי בבקשה לבטל את התושבות שלהם לצרכי ביטוח לאומי חייבים לשים לב לנקודות שלהלן:

אחד –  המוסד לביטוח לאומי הוציא בעבר אישורים על היעדר תושבות בנוסח "שעל פי מידע שיש בידינו אינך נחשב כתושב". נוסח זה מגביל מאד את האפשרות של המוסד לביטוח לאומי לשנות את הסיווג שלך לתושב ישראל.

ואולם, המוסד לביטוח לאומי מוציא כיום אישורים בנוסחים אחרים פחות מחייבים (ואולי אף – שאינם מחייבים אותו כלל). הנוסח הנפוץ כיום הוא "על פי הצהרתך אינך נחשב כתושב ישראל" – היינו על פי הצהרתך אתה ולא מסקנה שלהם. נוסח זה מותיר פתח רחב למוסד לביטוח לאומי לשנות את הסיווג שלך בדיעבד ולחייב בביטוח לאומי מלא (למשל בעקבות חיוב במס, בעקבות קבלת מידע חדש ו/או חזרה לישראל).

שנית – האישורים שמוציא המוסד לביטוח לגבי ניתוק וביטול התושבות רלוונטיים רק לעניין הביטוח לאומי ואינם מחייבים כלל את רשות המס.

יש לך שאלה בעניין זה?

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]