Relotax

חוק בקהאם  (the Beckham Law)

 משטר מס מיוחד שחל על ישראלים שמהגרים לספרד

רקע ותוכן החוק:
כל ישראלי אשר מהגר לספרד שמע על החוק הספרדי אשר מעניק הטבות מס משמעותיות (תשלום מס עד 24%) למי שעובר ומהגר לספרד ואשר ידוע בשם "חוק בקהאם the Beckham Law, הקרוי על שמו של הכדורגלן הידוע, דויד בקהאם, ששיחק בריאל מדריד והיה מבין הראשונים שנהנו מתחולת ההטבה. האירוניה היא, כי החוק ששמו קשור לספורט תוקן לאחר מכן ומתחולתו הוצאו ספורטאים!
חוק ביקהאם the Beckham Law מעניק הטבה משמעותית למי שעובר לגור בספרד בעקבות חתימה על הסכם עבודה לביצוע עבודה בספרד או לשמש כדירקטור בחברה ספרדית (ובלבד שהנהנה אינו מחזיק מעל 25% מהחברה). בכדי ליהנות מחוק זה, יש להראות קיומו של הסכם עבודה עם חברה תושבת ספרד או סניף של חברה זרה בספרד.
לפי חוק זה כל תושב זר שעובר לגור ולעבוד בספרד רשאי לבחור לשלם מס בספרד לפי אחד משני מסלולי מס אלה:
1. מיסוי לפי חוק בקהאם : במקרה כזה יחשב העובד כתושב חוץ ויהיה חייב במס בשיעור של 24% על כלל הכנסותיו מעבודה (שבוצעה בספרד) וזאת במשך  6 – 5 שנים מיום המעבר לספרד, בנוסף לשנת המעבר עצמה. הטבה זו תחול על הכנסות שאינן עולות על 600 אלף יורו לשנה. על סכומים עודפים יחול המס  המכסימלי הרגיל שחל בספרד העומד על שיעור של 45%.
יודגש, כי מאחר והאדם שביקש תחולת חוק זה אינו נחשב כתושב מס בספרד אז לפי מסלול זה הוא לא יהא חייב במס על הכנסותיו ורווחיו מחוץ לספרד (כגון, רווחי הון, דמי שכירות ודיבידנד מחוץ לספרד).
2.  מיסוי לפי הדין הספרדי הרגיל – במקרה כזה יחולו שיעורי מס פרוגרסיביים הרגילים שנקבעו בחוק הספרדי שעלולים להגיע ל 45% מכלל ההכנסות.

על מי חל החוק?
כל אדם שעובר לגור בספרד ושוהה בה מעל 183 ימים מדי שנה  זכאי לתחולת החוק ובלבד שהוא לא נחשב כתושב ספרד לפני כן.

מס על נכסים – Wealth tax:
חוק הבקהאם גם מאפשר לאדם המוטב שלא לשלם מס עושר (שעולה עד ל 3.75% מהנכסים) על נכסים מחוץ לספרד אלא רק על הנכסים בספרד.

וכמה שווה חוק בקהאם לישראלים שיורדים מהארץ ומהגרים לספרד (לרבות בהליך רילוקיישן):
כל עוד האדם אינו עושה ניתוק תושבות מלא מישראל ומבטל בפועל את התושבות שלו לצרכי מס וביטוח לאומי בישראל (שים לב: עצם המגורים בספרד אינו מבטל את התושבות לצרכי מס או ביטוח לאומי בישראל) – אז ההטבה הזו בספרד (תשלום מס בשיעור של 24% בלבד) אינה שווה כלל – הרי שכל המס שחסך בספרד יש להשלים ולשלם בישראל ואף להוסיף ביטוח לאומי. על כן, עת מחליטים לבחור בתחולת חוק ביקהאם יש לפעול לניתוק וביטול התושבות לצרכי מס וביטוח לאומי מישראל – ניתן לפנות אלינו בנושא זה.
הערות חשובות בהקשר הישראלי:
1. הבחירה בתחולת חוק בקהאם עלולה כשלעצמה ליצור קושי בניתוק התושבות לצרכי מס מישראל בשים לב כי תחולתו של חוק ביקהאם מותנית בכך שהמהגר מבקש שלא להיחשב כתושב ספרד אלא כתושב חוץ – לפתרון בעיה זו ניתן לפנות אלינו בנושא.
2. חוק ביקהאם עשוי להוות כלי מדהים לתכנון מס בינלאומי לגבי כלל ההכנסות בעולם ובלבד שהוא ינוצל בצורה הנכונה – למידע נוסף ניתן לפנות אלינו בעניין.
טארק בשיר-, שותף, עורך דין ורואה חשבון, מומחה במיסוי בינלאומי והגירה.

צור קשר רילוטקס

השאר פרטיך ונשוב אליך בהקדם

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .