רכישת תושבות קבע או אזרחות בקפריסין – הכלי החדש לתכנון מס בינלאומי

החוק הקפריסאי שמאפשר רכישת תושבות קבע ואף אזרחות קפריסאית מהווה כלי יעיל לא רק לקבלת אזרחות זרה ודרכון נוסף אלא גם ככלי יעיל להימנעות כמעט כוללת מתשלומי מס בישראל ובעולם. במאמר זה נתייחס לכלי זה בהרחבה.

נקדים ונאמר כי קפריסין הינה יעד אולטימטיבי למגורים בשל הסיבות להלן:

(1)  סביבת המס הנוחה שלה לגבי מהגרים ומשקיעים בה או דרכה.

(2) הקרבה שלה לישראל בשים לב שטיסה קצרה לשם ואתה כבר בקפריסין.

(3) האפשרות לרכישת היתר תושבות קבע ואף אזרחות למי שמשקיע בקפריסין מעל סכום של 300 אלף יורו – כפי שיוסבר להלן.

במאמר זה נסביר את התנאים לקבלת אישור תושבות קבע ואזרחות בקפריסין ואת היבטי המס שיחלו על מי שמהגר לקפריסין ו/או משקיע בה.

 רכישת תושבות קבע בקפריסין

(בהמשך נתייחס לאפשרות קבלת אזרחות בקפריסין על בסיס השקעה בלבד)

1.     נקדים ונדגיש כי מי שמקבל היתר תושבות קבע בקפריסין ועובר לגור לשם בפועל (ובכך מעביר מרכז החיים שלו לקפריסין – הליך שנקרא "ניתוק תושבות") יפסיק להיות מסווג כתושב ישראל לצרכי מס בישראל ובכך הוא נמנע כחוק מלשלם מס בישראל ולדווח על רווחיו מחוץ לישראל (לרבות קפריסין) והוא יסווג כתושב קפריסין לצרכי מס שם ויהנה מהקלות ופטורים ושיעורי מס נמוכים במיוחד שחלים בקפריסין. ובתכנון מס נכון ניתן להימנע מתשלום מס כלשהו לגבי רווחים מחוץ לקפריסין.

היינו, המעבר לגור בקפריסין פותח פתח רחב להפחתת מס על רווחי הנישום מחוץ לישראל – עובדה שמדגישה את קפריסין כמקום נהדר לתכנון כולל של המס על רווחי והשקעות הנישום- ראה בהמשך.FLAG 1

2.     כפי שנאמר לעיל החוק הקפריסאי מאפשר לקבל אשרת תושב קבע בקפריסין בתנאים מקילים מאד ללא צורך במגורים בפועל שם וללא קיום תנאים רבים אחרים.

3.     כדי להיות זכאי לתכנית קפריסין השקעות Residency, מועמד צריך לרכוש דירה למגורים בקפריסין בסכום מינימאלי של 300,000 €, ולפתוח חשבון בנק בקפריסין. יוזכר כי אחד היתרונות של קפריסין הוא בכך שההשקעה הינה של האדם ולא תרומה למדינה עצמה.

4.     בנוסף, מועמדים חייבים גם לספק את הקריטריונים הבאים:

א.     גיל מינימאלי של 25 (אין גיל מקסימאלי)

ב.       דרכון בתוקף

ג.       קיומה של רמת הכנסות בקפריסין או מחוץ לקפריסין גבוה שיש בה לאפשר למשפחה לחיות בנוחות.

ד.      רקורד פללי נקי.

ה.      אין דרישת הכרת השפה המקומית

ו.       אין דרישת מגורים ממשוכים בקפריסין.

5.     יצוין כי אותה השקעה גם מזכה בני המשפחה של המועמד (בן זוג וילדים עד גיל 18 ) לאשרת תושב קבע ולא רק למועמד עצמו.

 

רכישת אזרחות בקפריסין על בסיס השקעה של 2 מיליון ₪ בנכסים בקפריסין

6.    קפריסין נחשבת כאחת המדינות המעטות החברות באיחוד האירופי שמאפשרות קבלת אזרחות על בסיס השקעה בלבד (בנוסף למלטה ואוסטריה (במקרים מוגבלים בלבד)) ללא צורך במגורים בפועל בקפריסין או בשליטה בשפה המקומית וכדו.

7.    בעינינו קפריסין עדיפה בהרבה על מלטה בענין זה וזאת בשים לב כי קבלת אזרחות במלטה מחייבת תרומה (תרומה ולא השקעה) על סך של 650 אלף יורו לקרן הלאומית המלטזית (ועוד השקעה בסך של כ 200-250 אלף יורו). לעומת זאת, קפריסין מחייבת השקעה בקפריסין אך לא במתן תרומה למדינה- כך שבפועל הנכס נשאר ברשות המשקיע.

כמו כן, אחוז הסירוב במלטה הוא גבוה לעומת קפריסין בה אחוזי הסירוב הינם נמוכים יחסית וההליכים זריזים העומדים על חודשים בודדים.

8.    לפי החוק הקפריסאי אדם שמשקיע בנדל"ן בקפריסין בסך העולה על 2 מיליון יורו זכאי לקבל אזרחות ודרכון קפריסאיים!. אם ההשקעה אינה בנכסי נדל"ן אז סכום ההשקעה צריך לעמוד על 2.5 מיליון יורו.

9.     סך של 500 אלף יורו לפחות צריך להיות מושקע בדירת מגורים בקפריסין.

10. לאחר 3 שנים ניתן למכור את כלל ההשקעות (למעט דירות המגורים) ולהשיב את ההשקעה- כך שבפועל עלות "האזרחות" עומדת על 500 אלף יורו בלבד (שגם היא נכס שיכול להניב תשואה).

11. חשוב להזכיר כי ההשקעה לעיל תאפשר גם להורי המבקש ולבני משפחתו (כולל בן זוג וילדים עד גיל 28 שהם תלויים כלכלית בו) לקבל אזרחות.

12. החוק אינו מחייב מגורים בקפריסין או ידיעת השפה המקומית כתנאי לקבל האזרחות.

13. מיותר לציין כי מאחר וקפריסין הינה חלק מהאיחוד האירופי אז הדרכון שלה מהווה דלת לשאר המדינות באיחוד האירופי.

 לשיחה לא מחייבת לזכאותך לקבל אזרחות או תושבות קבע בקפריסין ניתן לפנות אלינו לשיחה לא מחייבת.

 היבטי מס בקפריסין – הגירה לקפריסין או השקעה בקפריסין

 14. בבואנו לנתח את תוצאות המס לגבי מי שיורד לקפריסין, משקיע בקפריסין ו/או מקבל היתר תושבות קבע בקפריסין או אזרחות שם מחוייבים אנו להתייחס בנפרד הן לשיקולי מס בקפריסין והן לשיקולי מס בישראל.

שיקולי מס בקפריסין

15. קבלת היתר תושבות קבע או אזרחות קפריסאית איננה מטילה חובות תשלום מס מיוחדות בקפריסין ואינו מעלה או מורידה לגבי שיקולי המס בקפריסין.

16.  על פי הדין הקפריסאי מי שאינו גר בפועל בקפריסין איננו נחשב כתושב קפריסין ועל כן אינו משלם מס אלא רק על ההכנסות שלו שנבעו בקפריסין גם אם הוא מחזיק באזרחות בקפריסין (למשל עבודה בקפריסין או הפקת רווחי עסקי, רווחי נדל"ן וכדו).

17. מאידך, אדם ששוהה בשנת מס מסויימת מעל 183 ימים (גם אם אינו מחזיק באזרחות או תושבות קבע) נחשב כתושב קפריסאי  לצרכי מס ואז הוא משלם מס בקפריסין על כלל רווחיו- הן בקפריסין והן ברחבי העולם.

18. אך יש להדגיש כי הדין הקפריסאי פוטר ממס מספר רב של הכנסות ורווחים:

א.     כך למשל רווחים ממוסד קבע מחוץ לקפריסין פטורים ממס.

ב.      הכנסות מדיבידנד מחברה מקומית או זרה פטורות ממס.

ג.       רווחי הון ממכירת נכסים בכלל (למעט נכסי מקרקעין) פטורים ממס.

ד.      מכירת נכסי מקרקעין מחוץ לקפריסין פטורה ממס.

ה.      כמו כן, אדם שהיה עובד בקפריסין כתושב זר והפך להיות תושב קפריסין פטור על 50% מרווחיו והכנסתו בקפריסין וזאת במשך 10 שנים לגבי הכנסתו השנתית אם הכנסתו עולה על 100 אלף יורו.!. ברי כי הוראה זו נועדה לעודד אנשים מוכשרים לעבור לגור בקפריסין.

ו.       הכנסות מריבית פטורות ממס.

ז.       רווחים עד כ 83 אלף יורו ממכירת דירת מגורים בקפריסין פטורים ממס.

19.  הכנסותיו החייבות במס של יחיד תושב קפריסין כפופות לשיעורי מס הכנסה העולה הדרגתית כששיעור המס המכסימלי עומד על 35% שחל לגבי כל יורו מעל 60 אלף יורו לשנה- אך סכום של 19500 יורו לשנה פטורים ממס כלל.

על פנסיה מחו"ל משלם תושב קפריסאי מס בשיעור של 5% בלבד כשסכום עד 3420 יורו לשנה פטור ממס כלל.

20. בקפריסין אין מס ירושה ומס מתנות.

21.  עינינו הרואות כי הדין הקפריסאי כולל מספר הוראות שמעודדות הגירה לקפריסין. כך למשל ישראלי שעובר לגור בקפריסין יהיה פטור ממס על עסק שיש לו מחוץ לקפריסין, על הפנסיה שהוא מקבל בחו"ל (עד כ 13 אלף יורו והיתרה חייבת רק ב 5%), על דיבידנד מחברות זרות שהוא מחזיק, על מכירת נכסי נדל"ן והשקעות בחו"ל וכדו. כמו כן, אדם כזה לא יהיה חשוף לתחולת מס ירושה או מתנות בקפריסין.

22. כמו כן, וכאמור לעיל, יושם אל לב שקבלת היתר תושבות קבע או אזרחות בקפריסין אינו משנה ואינו מטיל מס בשל כך על האדם.

 מיסוי השקעות בקפריסין

קפריסין הינה יעד ידוע להשקעות של ישראלים בעולם (דרכה או השקעות בה) ולהלן נסביר את הסיבות לכך:

א.     שיעור מס חברות בקפריסין הינו מהנמוכים בעולם, ובוודאי במדינות האיחוד האירופי, ועומד על 12.5% בלבד- כך שעל הרווחים של חברה שמאוגדת ופועלת בקפריסין משולם מס נמוך מאד של 12.5%. יתרה מכך, חברה שנחשבת כתושבת קפריסין ומשלמת מס של 12.5% תהנה מכלל אמנות המס הרבות עליהן חתומה קפריסין ולתחולת הדירקטיבה האירופית שחלה בין מדינות האיחוד האירופי.

ב.      לגבי השקעות וסניפים מחוץ לקפריסין לא משולם מס כלשהו. הרי, רווחים ממכירת נכסים ומניות בחו"ל או מקבלת דיבידנד מחברות זרות  ומקומיות אינם חייבים במס בקפריסין.

ג.       חלוקת דיבידנד למשקיע הישראלי או מכירת המניות של החברה על ידי המשקיע הישראלי אינן חייבות במס בקפריסין.

ד.      לא זו אף זו, חברה שמתאגדת בקפריסין אך הניהול ושליטה על עסקיה מתבצעים מחוץ לקפריסין לא תיחשב כחברה תושבת קפריסין לצרכי מס ובשל כך לא תשלם מס כלל לגבי רווחיה מחוץ לקפריסין (ולגבי רווחיה מעסק בקפריסין היא תשלם מס של 12.5% בלבד).

ה.      עובדות אלה הופכות את קפריסין ליעד פופולארי לרישום חברות להשקעות ברחבי העולם.

ו.       ליתרונות אלה מצטרף עוד יתרון עצום והוא הקרבה של קפריסין לישראל  באופן שמאפשר לנהל את החברה מקפריסין ולא מישראל דבר שמביא לסיווג החברה כחברה זרה גם בישראל ובשל כך להימנע מתשלום חברות בישראל כחוק.

שיקולי מס בישראל

 לגבי יחידים:

 יחיד אשר עובר לגור בקפריסין ומבטל את התושבות שלו מישראל יפסיק לשלם מס הכנסה לגבי רווחיו מחוץ לישראל וימנע גם משתחום ביטוח לאומי בישראל כלל. על כן, השאלה המרכזית לגבי יחידים היא שאלת מיקום "מרכז החיים". אם היחיד ישמור על מרכז חייו בישראל אז מצבו המיסוי לא ישתנה והוא ימשיך לשלם מס וביטוח לאומי בישראל. אך אם אותו אדם משכיל ומצליח לבטל את התושבות שלו מישראל הוא יסווג כתושב חוץ בישראל וימנע כחוק לשלם מס בישראל לגבי הכנסותיו מחו"ל וייהנה משיעורי המס והפטורים המיוחדים שמעניק הדין הקפריסאי.

לשיחה לא מחייבת לגבי הקמת חברה קפריסאית ותכנון מס דרך קפריסין לחץ כאן.

 

 לגבי חברות המשקיעות דרך קפריסין:

 חברות ישראליות רבות מקימות חברה אחרת בקפריסין לצורך השקעה בעולם או בקפריסין או לצורך ניהול עסק מחוץ לישראל . השאלה המרכזית כאן היא שאלת הניהול ושליטה על אותה חברה קפריסאית.

היינו, השאלה המרכזית  במקרה כזה תהיה  השאלה "מאיפה מתבצע הניהול ושליטה על עסקי החברה"?. אם הניהול ושליטה על עסקי החברה הקפריסאית יתבצע מישראל אז החברה תיחשב כחברה ישראלית ותמשיך לשלם מס ישראלי רגיל. אך, אם הניהול ושליטה על עסקי החברה יתבצע מקפריסין אז החברה לא תהיה חברה תושבת ישראל לצרכי מס ובכך היא לא תשלם מס בישראל על רווחיה.

הקרבה הגיאוגרפית של קפריסין לישראל מאפשרת בקלות יחסית לנהל את החברה מקפריסין ולא מישראל דבר שמביא לסיווג החברה כחברה זרה גם בישראל ובשל כך להימנע מתשלום מס בישראל.

לשיחה לא מחייבת העניין ניתוק התושבות שלך לצרכי מס לחץ כאן.

 בסוף רק נזכיר שאין אמנת בין ישראל לקפריסין דבר שמחד מקשה על העברת מידע בין המדינות ומאידך מחייב תכנון מס זהיר בכדי להימנע מבעיות של כפל מס.

 השירותים שלנו

הפירמה שלנו מספקת את השירותים להלן בקשר לקפריסין:

(1) פניה בשם ישראלים – בשיתוף פעולה עם עורכי דין קפריסאיים –לקבלת היתר תושבות קבע או אזרחות קפריסאית.

(2) יעוץ וליווי בענייני ניתוק תושבות של יחידים מישראל.

(3)  הקמת חברות קפריסאיות.

(4) תכנון מס רב לאומי דרך קפריסין או השקעה בקפריסין.

(5) דרך שותפינו בקפריסין נוכל גם לאתר עבורך נכסים בקפריסין, לבדוק את התאמתם, לבצע בדיקת נאותות לגביהם עד לרישומם על שמך.

 

 

טארק בשיר- עורך דין ורואה חשבון, שותף.

יש לך שאלה ? רוצה לתאם שיחת התייעצות?

צור קשר במספר 03-6121919 או מלא פרטיך בטופס זה ונשוב אליך בהקדם

[contact-form-7 id="2183" title="טופס קשר 2"]