מיסוי בקפריסין

מיסוי לאחר רילוקיישן לקפריסין ומיסוי חברות בקפריסין

רילוקיישן לקפריסין או הקמת חברה במדינה זו עשויים להביא לתוצאת מס נמוכה מאד ומחייבים הבנת שיטת המיסוי בקפריסין, את היתרונות שלה אך גם את הסיכונים שלה. קפריסין הפכה ליעד אטרקטיבי לרילוקיישן והגירה, להשקעות ולהקמת חברות על ידי ישראלים, ולא בכדי. הסיבות העיקריות לכך הן:

א. סביבת המס הנוחה שחלה בה לגבי מהגרים ומשקיעים בה או דרכה. במדינה קטנה זו ניתן להגיע, בתכנון מס נכון והתנהלות נכונה, לרמות מיסוי נמוכות ביותר שמגיעות אף ל 2.5%-12.5% (השיעור מס של 2.5% עשויה לחול במסגרת מנגנון ה IP BOX -כפי שיוסבר להלן). והכל בשים לב כי שיעור המס דיבידנד עומד על אפס בקפריסין וזאת גם אם בעל המניות עשה רילוקיישן לקפריסין ונחשב כתושב מס בקפריסין ובלבד שאינו דמוסיילד בקפריסין.יתרה מכך, על הכנסות מחו”ל ניתן לקבל בתנאים מסויימים פטור מלא ממס.

ב. הקרבה שלה לישראל.
ג. האפשרות הגמישה יחסית לקבלת היתר עבודה, היתר הקמת עסק והיתר תושבות קבע.

ד. היותה חלק מהאיחוד האירופי דבר שמאפשר לחברות ויחידים בקפריסין לבצע פעילות עסקית בכל אזור האיחוד ומאפשר לבעלי אזרחות אירופית לגור שם ללא מגבלה.

מס הכנסה וביטוח לאומי מישראל

tax rates in cyprus –  individual and corporate

relocation to cyprus

שים לב כי ללא ניתוק תושבות מלא ונכון ממס הכנסה וביטוח לאומי בישראל לאחר רילוקיישן לקפריסין שיעורי המס הנמוכים החלים בקפריסין יורדים לטמיון וזאת מאחר וככל שהאדם נחשב כתושב בישראל צריך הוא לדווח על הכנסותיו מקפריסין ומחו”ל  ולשלם  המס הישראלי (שעלול להגיע עד 53%) וביטוח לאומי מלא (12%-17%) 

מיסוי יחידים אשר עושים רילוקיישן לקפריסין

מיסוי יחידים

מיסוי חברות בקפריסין ומיסוי רווחים לבעלי המניות

מיסוי חברות

מיסוי השקעות נדל"ן בקפריסין בידי משיקיעים ויזמים

מיסוי חברות
צור קשר רילוטקס

לגבי רילוקיישן לקפריסין או פתיחת חברה בקפריסין?

נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":

מיסוי יחידים  בעקבות רילוקיישן לקפריסין

האם קיימת אמנת מס ואמנת ביטוח לאומי עם קפריסין?

 אין אמנת מס בין ישראל לקפריסין ואין אמנת ביטוח לאומי. לעובדה יש יתרונות אך גם חסרונות שיש להימנע מהם בעקבות רילוקיישן לקפריסין.

עד מתי היחיד משלם מס הכנסה או ביטוח לאומי בקשר להכנסותיו מקפריסין או מחו”ל?

כל עוד האדם נחשב כתושב מס ו/או כתושב ביטוח לאומי הוא חייב בדיווח על הכנסותיו לישראל ולשלם מס הכנסה ומלוא הביטוח לאומי ומס בריאות בגין הכנסותיו בחו”ל. מנגד, לאחר ביצוע ניתוק תושבות מהותי (מבחן מרכז החיים) ופורמלי (הגשת דוחות ניתוק תושבות) ניתן לקבוע כי היחיד אינו חייב יותר למדינת ישראל. במקרה כזה החסכון מס בקפריסין הופך לחסכון אמיתי.

מתי אדם יחיד נחשב כתושב מס (Tax resident) בקפריסין ?

אדם אשר שהה בקפריסין יותר מ 183 ימים בשנת המס. אחזקה באזרחות אירופית אינה מעלה או מורידה בעניין זה אלא מגורים בקפריסין בפועל.

כמו כן, אדם אשר שהה בקפריסין מעל ל 60 ימים בשנת המס יכול להיחשב כתושב מס בקפריסין באותה שנה למרות שהוא שהה בה פחות מ 183 ימים ובלבד שהוא מקיים את כלל התנאים שנקבעו בחוק – ראה להלן.

 קבלת אישור תושבות מס בקפריסין על סמך שהייה במדינה במשך 60 ימים בלבד!

זה אחד השינויים החדשים בחוק הקפריסאי שפותח פתח למספר עצום של יתרונות. לפי מנגנון זה אדם אשר שהה בקפריסין מעל ל 60 ימים בשנת המס (לצורך הספירה יום הגעה לקפריסין נחשב כיום בקפריסין ויום העזיבה נחשב כיום מחוץ לקפריסין)יכול להיחשב כתושב מס בקפריסין באותה שנה למרות שהוא שהה בה פחות מ 183 ימים ובלבד שהוא מקיים את כלל התנאים להלן:

1. הוא לא שהה במדינה אחרת יותר מ 183 ימים באותה שנת מס

2. הוא לא נחשב כתושב מס באף מדינה אחרת – לקבלת חוות דעת שאינן תושב מס בישראל לצורך קבלת אישור זה ניתן לפנות אלינו.

3.הוא מחזיק בדירה בקפריסין השכורה על ידו או בבעלותו (במקרים מסויימים ניתן להשיכר את הדירה לצד ג’)

4. מחזיק בעסק בקפריסין או מועסק בקפריסין או מחזיק במשרד בקפריסין.

מהם שיעורי המס הרגילים החלים על הכנסות שוטפות בידי יחידים שעושים רילוקיישן לקפריסין?

מס הכנסה על יחידים בקפריסין נקבע לפי שיעורי מס העולים ככל שההכנסה עולה. עד הכנסה חייבת (בניכוי הוצאות) העומדת על 19,500 יורו לשנה לא מוטל מס כלל. לאחר מכן עולה שיעור המס ככל שההכנסה עולה. לגבי הכנסה חייבת העולה על 60,000 יורו מתחיל לחול שיעור מס הכנסה של 35% וזהו השיעור המכסימלי.

יחד עם זאת, הדין הקפריסאי כולל מספר רב של שיעורי מס מיוחדים או פטורים ממס כפי שנתייחס לחלקם כאן אך בהיעדר פטור או שיעור מס מיוחד יחיד משלם מס מכסימלי של 35%  -שיעור זה מתחיל מהכנסה שנתית העולה על 60,000 יורו.

יחד עם זאת, חשוב מאד לדעת שבקפריסין חל פטור בגין 50% מההכנסות הנובעות מעבודה או פעילות עבור מהגרים חדשים במשך 10 שנים מהירתם לקפריסין, דבר שעשוי להפחית את שיעור המס המכסימלי ל 17.5%.

מהו שיעור המס המכסימלי החל על הכנסות עבודה או מעסק  לאחר רילוקיישן לקפריסין?

מס הכנסה על יחידים בקפריסין נקבע לפי שיעורי מס העולים ככל שההכנסה עולה. עד הכנסה חייבת (בניכוי הוצאות) העומדת על 19,500 יורו לשנה לא מוטל מס כלל. לאחר מכן עולה שיעור המס ככל שההכנסה עולה. לגבי הכנסה חייבת העולה על 60,000 יורו מתחיל לחול שיעור מס הכנסה של 35% וזהו השיעור המכסימלי.

יחד עם זאת, חשוב מאד לדעת שבקפריסין חל פטור בגין 50% מההכנסות בתנאים מסוימים – ראה להלן, דבר שמפחית את שיעור המס המכסימלי ל 17.5%.

כמו כן, חשוב להדגיש כי ככל שהאדם פועל כחברה הוא יכול להפחית את המס האפקטיבי שחל עליו ל 0%-12.5% בלבדראה בהמשך בחלק של “מיסוי חברות”.

פטור על 50% מההכנסות ! – הטבת מס למהגרים חדשים

דיני המס בקפריסין מעניקים הטבה מס משמעותית למי שעושה הגירה / רילוקיישן לקפריסין. על פי הטבת מס זו חל פטור בגובה ל 50% מההכנסות שנובעות מעבודה/פעילות בקפריסין (ולא רק מחוץ לקפריסין) 50% exemption scheme)  במשך תקופה של 10 שנים מיום ההגירה לקפריסין ככל שההכנסה עולה ל 100,000 יורו. פטור זה מפחית את המס המכסימלי שחל לשיעור של 17.5%.

אך חשוב להיזהר. הפטור הזה לא חל ככל שהאדם היה תושב קפריסין בשנת המס הקודמת לשנה בה התחיל את עבודתו או במשך 3 שנים מתוך החמש שנים שקדמו לכך.

כמו כן, חשוב להדגיש כי ככל שהאדם פועל כחברה הוא יכול להפחית את המס האפקטיבי שחל עליו ל 0%-12.5% בלבדראה בהמשך בחלק של “מיסוי חברות”.

מיסוי הכנסה מעסק /מוסד קבע מחוץ לקפריסין

הכנסות ממסחר, יצור או מתן שירותים  אשר צומחות ממוסד קבע המתקיים מחוץ לקפריסין פטורות ממס בקפריסין – למעט אם יותר מ 50% מרווחי העסק הם מהכנסות הנובעות מהשקעות בחו”ל והמס המוטל מחוץ לקפריסין נמוך משמעותית מהמס שחל בקפריסין.

הכנסות מעבודה מחוץ לקפריסין שמשולמות על ידי מעסק לא קפריסאי

ככל שתקופת העבודה בחו”ל עלתה על 90 ימים יהיו ההכנסות משכר עבודה ששולמו  בגין עבודה בחו”ל עבור אותו מעסיק זר פטורות ממס הכנסה בקפריסין.

איזה מסים חלים על הכנסות מדיבידנד (חלוקת רווחים מחברה)?

הכנסות מדיבידנד שמחלקה חברה הרשומה בקפריסין פטורות ממס הכנסה כלל בין אם המקבל הינו תושב חוץ, תושב קפריסין או תושב ישראל (אם כי – ככל שבעל המניות הוא עדיין תושב ישראל ולא ביצע ניתוק תושבות מישראל הוא יתחייב דווקא במס על הדיבידנד בישראל בשיעור של 25%-30%).

גם דיבידנד שמחלקת חברה זרה ליחיד שעשה רילוקיישן לקפריסין ונחשב כבר כתושב מס בקפריסין יהיה פטור ממס הכנסה בקפריסין. (אם כי גם כאן נדגיש כי ככל שבעל המניות הוא עדיין תושב ישראל ולא ביצע ניתוק תושבות מישראל הוא יתחייב דווקא במס על הדיבידנד בישראל בשיעור של 25%-30%).

יחד עם זאת, יחיד אשר עושה רילוקיישן או הגירה לקפריסין יהיה חשוף במקרים מיוחדים לתשלום מס מיוחד בקפריסין שנקרא Special contribution for defense בגין הכנסותיו מדיבידנד מחברה קפריסאית או זרה ככל שהוא נחשב כדימוסיילד בקפריסין (domiciled in Cyprus). שיעור המס המיוחד הזה עומד על 17% ועל כן יש להיזהר ממנו. לא כל תושב מס בקפריסין נחשב כדמוסיילד בקפריסין והדבר מחייב בדיקה מתי יחיד שעשה הגירה לקפריסין נחשב כדמוסיילד – ניתן לפנות אלינו בנושא.

 לגבי דיבידנד שמחולק לחברה לחברה אחרת- ראה בהמשך בחלק של “מיסוי חברות”.

האם חל מס ירושות או מס מתנות?

בקפריסין לא מוטל מס ירושות (בעת פטירה). לעומת זאת עסקת מתנה של נכס מקרקעין נחשבת כמכירה רגילה וחל על נותן המתנה מס רווחי הון רגיל.

איזה מסים חלים על רווחי הון לפי הדין בקפריסין?

מכירת רוב הנכסים אינה כפופה למס רווחי הון בכל. יחד עם זאת, מכירת נכסי מקרקעין בקפריסין, לרבות דירת המגורים, חייבת במס רווח הון. כנ”ל מכירת מניות בחברה לא נסחרת בבורסה אשר מחזיקה בנכסי מקרקעין בקפריסין חייבת במס, בתנאים מסויימים. מס רווח הון בקפריסין עומד על 20%  לעל הרווח (בניכוי העלויות).מתנה לקרוב פטורה ממס. מכירת דירה המגורים הממוקמת בקפריסין חייבת במס ככל שהרווח עולה על כ 85 אלף יורו.

הכנסות מפנסיה וקצבאות המשולמות מחוץ לקפריסין

הדין הקפריסאי מעניק מס מיוחד להכנסות מקצבה ופנסיה מחול שעומד ל 5% בלבד. יתרה מכך, הכנסה עד 3400 יורו מקצבה מחו”ל פטורה ממס.

המס שחל על הכנסות מריבית

על הכנסות מריבית חל פטור מלא ממס- למעט אם ההכנסה קשורה או נובעת מעסק.

 Special contribution for defense  -היטל בטחון (מס מיוחד)

אנשים רבים ומתכנני מס נוטים לשכוח היטל זה בעת בדיקת הכדאיות, הסיכונים והמבנה האולטימטיבי להשקעה בקפריסין או דרך חברה קפריסאית, וזאת על אף העובדה ששיעור היטל זה עלול להגיע ל 30% מההכנסות והרווחים!.

על מי מוטל היטל זה?

היטל זה מוטל על כל חברה שנחשבת כתושבת מס בקפריסין ועל כל יחיד שעשה הגירה או רילוקיישן לקפריסין נחשב כתושב מס בה וכדמוסיילד. לא כל תושב מס בקפריסין נחשב כדימוסייל בקפריסין והדבר מחייב בדיקה מתי יחיד שעשה הגירה לקפריסין נחשב כדמוסיילד (domiciled in Cyprus) דבר שחושף אותו לתשלום מס זה.

מה שיעור המס/היטל Special contribution for defense בידי יחדים:

 שיעור ההיטל הזה לגבי יחידים עומד על האמור להלן:

1.   הכנסות מדיבידנד – 17% (למרות שהדיבידנד פטור ממס הכנסה הרגיל).

2.   הכנסות מריבית – שיעור המס נע בין 3%-30%!, לפי סוג הריבית וההלוואה, למעט מספר מקרים פטורים ממס שנקבו בחוק הקפריסאי.

3.   הכנסה משכירות – 3%.

לגבי חברות – ראה בהמשך.

RELOTAX

מיסוי חברות הרשומות או פעילות בקפריסין

האם קיימת אמנת מס  עם קפריסין?

אין אמנת מס עם קפריסין. לעובדה זו יש יתרונות אך גם חסרונות שיש להיזהר מהם, כגון כפל מס..

האם קפריסין כלול ברשימה שחורה של מדינה כלשהי?

האם קפריסין אימצה רשימה שחורה של מדינות ואיזה מדינות כלולות בה?

מתי חברה נחשבת כתושבת מס בקפריסין

חברה תיחשב כתושבת מס בקפריסין אם הניהול ושליטה על עסקיה מתבצעים מקפריסין

שיעור מס חברות בקפריסין

א. שיעור מס חברות בקפריסין עומד על 12.5% בלבד.

ב.  יתרה מכך, חברה שנכנסת תחת IP BOX יכולה ליהנות משיעורי מס של 2.5% בלבד (לאור ניכוי הוצאות בגובה של 80% מההכנסות לצרכי מס).

ג. אך  יש ליזהר למס נוסף שנקרא Special contribution for defense – ראה בהמשך.

ד. חברה שהתאגדת בקפריסין אך הניהול ושליטה על עסקיה מתבצעים מחוץ לקפריסין לא תיחשב כחברה תושבת קפריסין לצרכי מס ובשל כך לא תשלם מס כלל לגבי רווחיה מחוץ לקפריסין (ולגבי רווחיה מעסק בקפריסין היא תשלם מס של 12.5% בלבד).

 

מס חברות של 2.5% בלבד תחת מנגנון ה IP BOX!

 חברה אשר נכנסת תחת מנגנון שנראה  IP BOX יכולה ליהנות משיעורי מס הנמוכים מ 12.5% (שיעור מס חברות בקפריסין) ושיכולים לעמוד אף על 2.5% בלבד. מס זה הינו נמוך  ואטרקטיבי ביותר בשים לב שהחברה מקבלת אישור תושבות מס בקפריסין למרות תשלום 2.5% בלבד.

המנגנון הזה מאפשר לחברה לא לשלם מס חברות בקפריסין בגובה של עד 80% מרווחיה. היינו, חלק מהרווח ינוטרל ולא ישולם כל מס בקפריסין. גובה החלק המנוטרל מהרווח החייב במס חברות בקפריסין נקבע לפי סכום ההוצאות ששילמה חברה בגין פיתוח נכסיה הבלתי המוחשיים ואשר יאושרו לעניין זה בקפריסין.

מסלול זה מאפשר קבלת ההטבות במס בקפריסין לחברות בתחום הטכנולוגיה או חברות אשר מחזיקות בנכסים בלתי מוחשיים מאושרים.

מיסוי הכנסה מעסק /מוסד קבע מחוץ לקפריסין

לגבי השקעות וסניפים מחוץ לקפריסין לא משולם מס כלשהו. הרי, רווחים ממכירת נכסים ומניות בחו”ל או מקבלת דיבידנד מחברות זרות ומקומיות אינם חייבים במס בקפריסין.

האם חברת הרשומה בקפריסין עלולה לשלם מס בישראל

בשים לב כי אין אמנת מס בין ישראל לקפריסין, אז אם הניהול ושליטה על החברה בקפריסין מתקיימים בפועל מישראל או באם חלק מהפעילות של החברה מתבצע בפועל בישראל אז החברה חשופה לדרישת תשלום מס בישראל – לעיון במאמר שלנו בעניין המלכודת הכרוכה בפתיחת חברה בקפריסין לחץ כאן.

איזה מסים חלים על רווחי הון לפי הדין בקפריסין?

מכירת רוב הנכסים אינה כפופה למס רווחי הון בכל. יחד עם זאת, מכירת נכסי מקרקעין בקפריסין, לרבות דירת המגורים, חייבת במס רווח הון וחלים עליו שירוי המס הרגילים שחלים על החברה.

 Special contribution for defense  -היטל בטחון (מס מיוחד)

 חברה שנחשבת כתושבת מס בקפריסין חייבת בהיטל הזה בשיעור שנקבעים בחוק (וזאת בנוסף למס חברות רגיל)

מה שיעור המס/היטל Special contribution for defense לגבי חברות?

1.   הכנסות מדיבידנד:

ככל שהדיבידנד מחולק לחברה הקפריסאית מחברה זרה (הכפופה למס נמוך בחו”ל ואשר רוב הכנסותיה מפעילות השקעה בחו”ל) אז הדיבידנד בידי החברה הקפריסאית יהיה חייב בהיטל בטחון זה והוא עומד על 17% מהדיבידנד המתקבל.

לגבי דיבידנד מחברה קפריסאית אחרת או מחברה זרה אחרת –  חל פטור מדיבידנד  בדרך כלל למעט מקרים מיוחדים.

2.   הכנסות מריבית – שיעור המס נע בין 3%-30%!, לפי סוג הריבית וההלוואה, למעט מספר מקרים פטורים ממס שנקבו בחוק הקפריסאי.

3.   הכנסה משכירות – 3%.

BLACK LIST

BLACK LIST

 

 

 

 

רכישת תושבות קבע בקפריסין

(בהמשך נתייחס לאפשרות קבלת אזרחות בקפריסין על בסיס השקעה בלבד)

1.     נקדים ונדגיש כי מי שמקבל היתר תושבות קבע בקפריסין ועובר לגור לשם בפועל (ובכך מעביר מרכז החיים שלו לקפריסין – הליך שנקרא “ניתוק תושבות”) יפסיק להיות מסווג כתושב ישראל לצרכי מס בישראל ובכך הוא נמנע כחוק מלשלם מס בישראל ולדווח על רווחיו מחוץ לישראל (לרבות קפריסין) והוא יסווג כתושב קפריסין לצרכי מס שם ויהנה מהקלות ופטורים ושיעורי מס נמוכים במיוחד שחלים בקפריסין. ובתכנון מס נכון ניתן להימנע מתשלום מס כלשהו לגבי רווחים מחוץ לקפריסין.
היינו, המעבר לגור בקפריסין פותח פתח רחב להפחתת מס על רווחי הנישום מחוץ לישראל – עובדה שמדגישה את קפריסין כמקום נהדר לתכנון כולל של המס על רווחי והשקעות הנישום- ראה בהמשך.
2.     כפי שנאמר לעיל החוק הקפריסאי מאפשר לקבל אשרת תושב קבע בקפריסין בתנאים מקילים מאד ללא צורך במגורים בפועל שם וללא קיום תנאים רבים אחרים.
3.     כדי להיות זכאי לתכנית קפריסין השקעות Residency, מועמד צריך לרכוש דירה למגורים בקפריסין בסכום מינימאלי של 300,000 €, ולפתוח חשבון בנק בקפריסין. יוזכר כי אחד היתרונות של קפריסין הוא בכך שההשקעה הינה של האדם ולא תרומה למדינה עצמה.
4.     בנוסף, מועמדים חייבים גם לספק את הקריטריונים הבאים:
א.     גיל מינימאלי של 25 (אין גיל מקסימאלי)
ב.       דרכון בתוקף
ג.       קיומה של רמת הכנסות בקפריסין או מחוץ לקפריסין גבוה שיש בה לאפשר למשפחה לחיות בנוחות.
ד.      רקורד פללי נקי.
ה.      אין דרישת הכרת השפה המקומית
ו.       אין דרישת מגורים ממשוכים בקפריסין.
5.     יצוין כי אותה השקעה גם מזכה בני המשפחה של המועמד (בן זוג וילדים עד גיל 18 ) לאשרת תושב קבע ולא רק למועמד עצמו.

רכישת אזרחות בקפריסין על בסיס השקעה של 2 מיליון ₪ בנכסים בקפריסין

6.    קפריסין נחשבת כאחת המדינות המעטות החברות באיחוד האירופי שמאפשרות קבלת אזרחות על בסיס השקעה בלבד (בנוסף למלטה ואוסטריה (במקרים מוגבלים בלבד)) ללא צורך במגורים בפועל בקפריסין או בשליטה בשפה המקומית וכדו.
7.    בעינינו קפריסין עדיפה בהרבה על מלטה בענין זה וזאת בשים לב כי קבלת אזרחות במלטה מחייבת תרומה (תרומה ולא השקעה) על סך של 650 אלף יורו לקרן הלאומית המלטזית (ועוד השקעה בסך של כ 200-250 אלף יורו). לעומת זאת, קפריסין מחייבת השקעה בקפריסין אך לא במתן תרומה למדינה- כך שבפועל הנכס נשאר ברשות המשקיע.
כמו כן, אחוז הסירוב במלטה הוא גבוה לעומת קפריסין בה אחוזי הסירוב הינם נמוכים יחסית וההליכים זריזים העומדים על חודשים בודדים.
8.    לפי החוק הקפריסאי אדם שמשקיע בנדל”ן בקפריסין בסך העולה על 2 מיליון יורו זכאי לקבל אזרחות ודרכון קפריסאיים!. אם ההשקעה אינה בנכסי נדל”ן אז סכום ההשקעה צריך לעמוד על 2.5 מיליון יורו.
9.     סך של 500 אלף יורו לפחות צריך להיות מושקע בדירת מגורים בקפריסין.
10. לאחר 3 שנים ניתן למכור את כלל ההשקעות (למעט דירות המגורים) ולהשיב את ההשקעה- כך שבפועל עלות “האזרחות” עומדת על 500 אלף יורו בלבד (שגם היא נכס שיכול להניב תשואה).
11. חשוב להזכיר כי ההשקעה לעיל תאפשר גם להורי המבקש ולבני משפחתו (כולל בן זוג וילדים עד גיל 28 שהם תלויים כלכלית בו) לקבל אזרחות.
12. החוק אינו מחייב מגורים בקפריסין או ידיעת השפה המקומית כתנאי לקבל האזרחות.
13. מיותר לציין כי מאחר וקפריסין הינה חלק מהאיחוד האירופי אז הדרכון שלה מהווה דלת לשאר המדינות באיחוד האירופי.
לשיחה לא מחייבת לזכאותך לקבל אזרחות או תושבות קבע בקפריסין ניתן לפנות אלינו לשיחה לא מחייבת.
היבטי מס בקפריסין – הגירה לקפריסין או השקעה בקפריסין
14. בבואנו לנתח את תוצאות המס לגבי מי שיורד לקפריסין, משקיע בקפריסין ו/או מקבל היתר תושבות קבע בקפריסין או אזרחות שם מחוייבים אנו להתייחס בנפרד הן לשיקולי מס בקפריסין והן לשיקולי מס בישראל.

 

העברת כספים מחו"ל

רישום חברה בקפריסין

קבלת ויזה והקמת עסק בקפריסין

השקעות נדל”ן בקפריסין

צור קשר רילוטקס

?

נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":

מונחים באנגלית:

tax in cyprus,

tax rates in cyprus,

corporate tax cyprus,

health insurance in

cyprus, expats in cyprus

, set up company cyprus, 

open bank account in cyprus,

New Cyprus IP Box regime

The new Cyprus IP box applies as from 1 July 2016. An 80% deduction is provided for qualifying profits relating to a qualifying IP. Accordingly, in effect, only 20% of the qualifying profits will be taxed at the rate of 12,5%. A taxpayer may elect not to claim all or part of the available 80% deduction for a particular tax year. Qualifying tax losses in the new Cyprus IP box are restricted to 20% of their amount.

 

Qualifying IP assets

Qualifying intangible asset means an asset which was acquired, developed or exploited by a person in furtherance of his business, which is the result of research and development activities and includes intangible assets for which only economic ownership exists. The new provisions restrict qualifying IP assets to patents, computer software, as well as IP assets which are non-obvious, useful and novel and from which the income of a taxpayer does not exceed, in a 5-year period, €7.500.000 per annum (€50.000.000 for taxpayers forming part of a Group). The later should be certified by a competent Cypriot or foreign authority. Further, qualifying IP assets do not cover trademarks including brands, image rights and other intellectual property rights used for the marketing of products or services.

 

Qualifying income

Qualifying income includes, but is not limited to the following:

royalties or other amounts in connection with the use or license of qualifying intangible assets;

any amount received from insurance or as compensation in relation to the qualifying intangible asset;

gains relating to the disposal of qualifying intangible asset;

embedded income of qualifying intangible asset.

 

Qualifying expenditure

Qualifying expenditure include among other expenses wages and salaries, general expenses relating to installations used for research and development and expenses for supplies related to research and development activities.

Qualifying expenditure, excludes though the R&D costs of outsourcing to related parties, contrary to the cost of outsourcing to unrelated parties which are considered as part of ‘qualifying expenditure”, the cost of the acquisition of intangible assets and costs which cannot be directly connected to a specific qualified IP asset.

 

Accounting records

Proper books of account and records of income and expenses must be kept for each intangible asset for which a benefit is claimed under the new regime.

 

 

Please feel free to contact us with any questions you might have.