Relotax

מיסוי רילוקיישן לקפריסין

רילוקיישן לקפריסין, הגירה לקפריסין או הקמת חברה במדינה זו עשויים להביא לתוצאת מס נמוכה מאד. קפריסין הפכה ליעד אטרקטיבי לרילוקיישן והגירה, להשקעות ולהקמת חברות על ידי ישראלים, ולא בכדי. הסיבות העיקריות לכך הן:

א. שיטת המיסוי בקפריסין החלה על מהגרים לקפריסין או משקיעים בה או דרכה הינה נוחה ואטרקטיבית. במדינה קטנה זו ניתן להגיע, בתכנון מס נכון והתנהלות נכונה, לרמות מיסוי נמוכות ביותר שמגיעות אף ל 2.5%-12.5% (שיעור מס של 2.5% עשוי לחול במסגרת מנגנון ה IP BOX -כפי שיוסבר להלן). והכל בשים לב כי שיעור המס על דיבידנד שמחלקת חברה לבעלי מניותיה עומד על אפס (גם אם בעל המניות עשה רילוקיישן לקפריסין ונחשב כתושב מס בקפריסין- ובלבד שאינו דמוסיילד בקפריסין). יתרה מכך, על הכנסות מחו"ל ניתן לקבל בתנאים מסוימים פטור מלא ממס.

ב. קרבתה הפיסית של קפריסין לישראל.

ג. האפשרות הגמישה יחסית לקבלת היתר עבודה, היתר הקמת עסק והיתר תושבות קבע.

ד. היותה של קפריסין חלק מהאיחוד האירופי דבר שמאפשר לחברות ויחידים בקפריסין לבצע פעילות עסקית בכל אזור האיחוד ומאפשר לבעלי אזרחות אירופית לגור שם ללא מגבלה. עובדה זו מביאה לכך ששיטת המיסוי בקפריסין יכולה להיות שער להתחלת פעילות באירופה.

אך שים לב כי, ללא ביצוע ניתוק תושבות מלא ונכון ממס הכנסה וביטוח לאומי בישראל לאחר הרילוקיישן לקפריסין או ההגירה לקפריסין, שיעורי המס הנמוכים החלים בקפריסין יורדים לטמיון וזאת מאחר וככל שהאדם נחשב כתושב בישראל צריך הוא לדווח על הכנסותיו מקפריסין ומחו"ל  ולשלם  המס הישראלי (שעלול להגיע עד 50%) וביטוח לאומי מלא (12%-17%) – להרחבה לגבי ניתוק תושבות לחץ כאן.

להלן נתייחס בפירוט להיבטי המיסוי רילוקיישין לקפריסין החלים על יחידים וחברות שנרשמות בקפריסין.

נושאים

מיסוי יחידים  בעקבות רילוקיישן לקפריסין (הגירה לקפריסין)

האם קיימת אמנת מס ואמנת ביטוח לאומי עם קפריסין?

 אין אמנת מס בין ישראל לקפריסין ואין אמנת ביטוח לאומי. לעובדה יש יתרונות אך גם חסרונות שיש להימנע מהם בעקבות רילוקיישן לקפריסין ובעת הבנת שיטת המיסוי בקפריסין.

עד מתי היחיד משלם מס הכנסה או ביטוח לאומי בקשר להכנסותיו מקפריסין או מחו"ל?

כל עוד האדם נחשב כתושב מס ו/או כתושב ביטוח לאומי הוא חייב בדיווח על הכנסותיו לישראל ולשלם מס הכנסה ומלוא הביטוח לאומי ומס בריאות בגין הכנסותיו בחו"ל. מנגד, לאחר ביצוע ניתוק תושבות מהותי (מבחן מרכז החיים) ופורמלי (הגשת דוחות ניתוק תושבות) ניתן לקבוע כי היחיד אינו חייב יותר למדינת ישראל. במקרה כזה החסכון מס בקפריסין הופך לחסכון אמיתי.

מתי אדם יחיד נחשב כתושב מס (Tax resident) בקפריסין ?

אדם אשר שהה בקפריסין יותר מ 183 ימים בשנת המס. אחזקה באזרחות אירופית אינה מעלה או מורידה בעניין זה אלא מגורים בקפריסין בפועל.

כמו כן, אדם אשר שהה בקפריסין מעל ל 60 ימים בשנת המס יכול להיחשב כתושב מס בקפריסין באותה שנה למרות שהוא שהה בה פחות מ 183 ימים ובלבד שהוא מקיים את כלל התנאים שנקבעו בחוק – ראה להלן.

 קבלת אישור תושבות מס בקפריסין על סמך שהייה במדינה במשך 60 ימים בלבד!

זה אחד השינויים החדשים בחוק הקפריסאי שפותח פתח למספר עצום של יתרונות. לפי מנגנון זה אדם אשר שהה בקפריסין מעל ל 60 ימים בשנת המס (לצורך הספירה יום הגעה לקפריסין נחשב כיום בקפריסין ויום העזיבה נחשב כיום מחוץ לקפריסין)יכול להיחשב כתושב מס בקפריסין באותה שנה למרות שהוא שהה בה פחות מ 183 ימים ובלבד שהוא מקיים את כלל התנאים להלן:

1. הוא לא שהה במדינה אחרת יותר מ 183 ימים באותה שנת מס

2. הוא לא נחשב כתושב מס באף מדינה אחרת – לקבלת חוות דעת שאינן תושב מס בישראל לצורך קבלת אישור זה ניתן לפנות אלינו.

3.הוא מחזיק בדירה בקפריסין השכורה על ידו או בבעלותו (במקרים מסויימים ניתן להשיכר את הדירה לצד ג')

4. מחזיק בעסק בקפריסין או מועסק בקפריסין או מחזיק במשרד בקפריסין.

מהם שיעורי המס הרגילים החלים על הכנסות שוטפות בידי יחידים שעושים רילוקיישן לקפריסין?

המיסוי בקפריסין החל על יחידים  נקבע לפי שיעורי מס העולים ככל שההכנסה עולה. עד הכנסה חייבת (בניכוי הוצאות) העומדת על 19,500 יורו לשנה לא מוטל מס כלל. לאחר מכן עולה שיעור המס ככל שההכנסה עולה. לגבי הכנסה חייבת העולה על 60,000 יורו מתחיל לחול שיעור מס הכנסה של 35% וזהו השיעור המכסימלי.

יחד עם זאת, הדין הקפריסאי כולל מספר רב של שיעורי מס מיוחדים או פטורים ממס כפי שנתייחס לחלקם כאן אך בהיעדר פטור או שיעור מס מיוחד יחיד משלם מס מכסימלי של 35%  -שיעור זה מתחיל מהכנסה שנתית העולה על 60,000 יורו.

יחד עם זאת, חשוב מאד לדעת שבקפריסין חל פטור על 50% מההכנסות הנובעות מעבודה או פעילות עבור מהגרים חדשים במשך 17 שנים, דבר שעשוי להפחית את שיעור המס המקסימלי ל 17.5% בלבד (עד 2022, תקופת הפטור הייתה מוגבלת ל 10 שנים).

מהו שיעור המס המכסימלי החל על הכנסות עבודה או מעסק  לאחר רילוקיישן לקפריסין?

מס הכנסה על יחידים בקפריסין נקבע לפי שיעורי מס העולים ככל שההכנסה עולה. עד הכנסה חייבת (בניכוי הוצאות) העומדת על 19,500 יורו לשנה לא מוטל מס כלל ׁׁ(הקלה זו לא חלה לגבי תושבי חוץ). לאחר מכן עולה שיעור המס ככל שההכנסה עולה. לגבי הכנסה חייבת העולה על 60,000 יורו מתחיל לחול שיעור מס הכנסה של 35% וזהו השיעור המכסימלי.

יחד עם זאת, חשוב מאד לדעת שבקפריסין חל פטור בגין 50% מההכנסות בתנאים מסוימים – ראה להלן, דבר שמפחית את שיעור המס המכסימלי ל 17.5%.

כמו כן, חשוב להדגיש כי ככל שהאדם פועל כחברה הוא יכול להפחית את המס האפקטיבי שחל עליו ל 0%-12.5% בלבדראה בהמשך בחלק של "מיסוי חברות".

פטור על 50% מההכנסות ! – הטבת מס למהגרים חדשים

חוקי המיסוי בקפריסין מעניקים הטבה מס משמעותית למי שעושה הגירה / רילוקיישן לקפריסין. על פי הטבת מס זו חל פטור בגובה ל 50% מההכנסות שנובעות מעבודה/פעילות בקפריסין (ולא רק מחוץ לקפריסין) 50% exemption scheme)  במשך תקופה של 10 שנים מיום ההגירה לקפריסין ככל שההכנסה עולה ל 55,000 יורו. פטור זה מפחית את המס המכסימלי שחל לשיעור של 17.5%. (עד שנת 2022 הסף המינימלי לתחולת הפטור עמדה על הכנסה שנתית של 100,000 יורו לפחות).

החוק החדש יחול על עובד שלא היה תושב קפריסין ב 10 שנים האחרונות ושהעסקתו בקפריסין התחילה אחרי ינואר 2022 (בתנאים מסויימים החוק יחול גם על עובדים שהתחילו לעבודה לפני שנת 2022). (נציין כי עד שנת 2022 פטור זה לא חל ככל שהאדם היה תושב קפריסין בשנת המס הקודמת לשנה בה התחיל את עבודתו או במשך 3 שנים מתוך החמש שנים שקדמו לכך).

כמו כן, חשוב להדגיש כי ככל שהאדם פועל כחברה הוא יכול להפחית את המס האפקטיבי שחל עליו ל 0%-12.5% בלבדראה בהמשך בחלק של "מיסוי חברות".nsv

מיסוי הכנסה מעסק /מוסד קבע מחוץ לקפריסין

הכנסות ממסחר, יצור או מתן שירותים  אשר צומחות ממוסד קבע המתקיים מחוץ לקפריסין פטורות ממס בקפריסין – למעט אם יותר מ 50% מרווחי העסק הם מהכנסות הנובעות מהשקעות בחו"ל והמס המוטל מחוץ לקפריסין נמוך משמעותית מהמס שחל בקפריסין.

הכנסות מעבודה מחוץ לקפריסין שמשולמות על ידי מעסק לא קפריסאי

ככל שתקופת העבודה בחו"ל עלתה על 90 ימים יהיו ההכנסות משכר עבודה ששולמו  בגין עבודה בחו"ל עבור אותו מעסיק זר פטורות ממס הכנסה בקפריסין.

איזה מסים חלים על הכנסות מדיבידנד (חלוקת רווחים מחברה)?

הכנסות מדיבידנד שמחלקה חברה הרשומה בקפריסין פטורות ממס הכנסה כלל בין אם המקבל הינו תושב חוץ, תושב קפריסין או תושב ישראל (אם כי – ככל שבעל המניות הוא עדיין תושב ישראל ולא ביצע ניתוק תושבות מישראל הוא יתחייב דווקא במס על הדיבידנד בישראל בשיעור של 25%-30%).

גם דיבידנד שמחלקת חברה זרה ליחיד שעשה רילוקיישן לקפריסין ונחשב כבר כתושב מס בקפריסין יהיה פטור ממס הכנסה בקפריסין. (אם כי גם כאן נדגיש כי ככל שבעל המניות הוא עדיין תושב ישראל ולא ביצע ניתוק תושבות מישראל הוא יתחייב דווקא במס על הדיבידנד בישראל בשיעור של 25%-30%).

יחד עם זאת, יחיד אשר עושה רילוקיישן או הגירה לקפריסין יהיה חשוף במקרים מיוחדים לתשלום מס מיוחד בקפריסין שנקרא Special contribution for defense בגין הכנסותיו מדיבידנד מחברה קפריסאית או זרה ככל שהוא נחשב כדימוסיילד בקפריסין (domiciled in Cyprus). שיעור המס המיוחד הזה עומד על 17% ועל כן יש להיזהר ממנו. לא כל תושב מס בקפריסין נחשב כדמוסיילד בקפריסין והדבר מחייב בדיקה מתי יחיד שעשה הגירה לקפריסין נחשב כדמוסיילד – ניתן לפנות אלינו בנושא.

 לגבי דיבידנד שמחולק לחברה לחברה אחרת- ראה בהמשך בחלק של "מיסוי חברות".

האם חל מס ירושות או מס מתנות?

בקפריסין לא מוטל מס ירושות (בעת פטירה). לעומת זאת עסקת מתנה של נכס מקרקעין נחשבת כמכירה רגילה וחל על נותן המתנה מס רווחי הון רגיל.

איזה מסים חלים על רווחי הון לפי הדין בקפריסין?

מכירת רוב הנכסים אינה כפופה למס רווחי הון בכל. יחד עם זאת, מכירת נכסי מקרקעין בקפריסין, לרבות דירת המגורים, חייבת במס רווח הון. כנ"ל מכירת מניות בחברה לא נסחרת בבורסה אשר מחזיקה בנכסי מקרקעין בקפריסין חייבת במס, בתנאים מסויימים. מס רווח הון בקפריסין עומד על 20%  לעל הרווח (בניכוי העלויות).מתנה לקרוב פטורה ממס. מכירת דירה המגורים הממוקמת בקפריסין חייבת במס ככל שהרווח עולה על כ 85 אלף יורו.

הכנסות מפנסיה וקצבאות המשולמות מחוץ לקפריסין

חוק המיסוי בקפריסין מטילים מס מיוחד על הכנסות מקצבה ופנסיה מחול שעומד ל 5% בלבד. יתרה מכך, הכנסה עד 3400 יורו מקצבה מחו"ל פטורה ממס.

המס שחל על הכנסות מריבית

על הכנסות מריבית חל פטור מלא ממס- למעט אם ההכנסה קשורה או נובעת מעסק.

 Special contribution for defense  -היטל בטחון (מס מיוחד)

בעת ניתוח סביבת המיסוי בקפריסין נוטים אנשים רבים ומתכנני מס  לשכוח היטל זה בעת בדיקת הכדאיות, הסיכונים והמבנה האולטימטיבי להשקעה בקפריסין או דרך חברה קפריסאית, וזאת על אף העובדה ששיעור היטל זה עלול להגיע ל 30% מההכנסות והרווחים!.

על מי מוטל היטל זה?

היטל זה מוטל על כל חברה שנחשבת כתושבת מס בקפריסין ועל כל יחיד שעשה הגירה או רילוקיישן לקפריסין נחשב כתושב מס בה וכדמוסיילד. לא כל תושב מס בקפריסין נחשב כדימוסייל בקפריסין והדבר מחייב בדיקה מתי יחיד שעשה הגירה לקפריסין נחשב כדמוסיילד (domiciled in Cyprus) דבר שחושף אותו לתשלום מס זה.

מה שיעור המס/היטל Special contribution for defense בידי יחדים:

 שיעור ההיטל הזה לגבי יחידים עומד על האמור להלן:

1.   הכנסות מדיבידנד – 17% (למרות שהדיבידנד פטור ממס הכנסה הרגיל).

2.   הכנסות מריבית – שיעור המס נע בין 3%-30%!, לפי סוג הריבית וההלוואה, למעט מספר מקרים פטורים ממס שנקבו בחוק הקפריסאי.

3.   הכנסה משכירות – 3%.

לגבי חברות – ראה בהמשך.ב

מיסוי בקפריסין

מיסוי חברות הרשומות או פעילות בקפריסין

מבחן הניהול ושליטה

שים לב כי חברה אשר נרשמה בקפריסין אך מנוהלת ונשלטת מישראל או מקיימת פעילות עסקית בישראל תהיה חשופה לתשלום מס חברות ישראלי מלא על כלל רווחיה (העומד על 25%) והדיבידנד יהיה חייב במס של 30%. ללא פתרון סוגיות אלו היתרון מס הנובע משיטת המיסוי בקפריסין עלול לרדת לטמיון.

האם קיימת אמנת מס  עם קפריסין?

אין אמנת מס עם קפריסין. לעובדה זו יש יתרונות אך גם חסרונות שיש להיזהר מהם, כגון כפל מס. בניתוח שיטת המיסוי בקפריסין יש להביא בחשבון שיקולים אלה.

מתי חברה נחשבת כתושבת מס בקפריסין

חברה נחשבת כתושבת מס בקפריסין באם הניהול ושליטה על עסקיה מתבצעים מקפריסין

שיעור מס חברות בקפריסין

א. שיעור מס חברות בקפריסין עומד על 12.5% בלבד.

ב.  יתרה מכך, חברה שנכנסת תחת IP BOX יכולה ליהנות משיעורי מס של 2.5% בלבד (לאור ניכוי הוצאות בגובה של 80% מההכנסות לצרכי מס).

ג. אך  יש ליזהר למס נוסף שנקרא Special contribution for defense – ראה בהמשך.

ד. חברה שהתאגדת בקפריסין אך הניהול ושליטה על עסקיה מתבצעים מחוץ לקפריסין לא תיחשב כחברה תושבת קפריסין לצרכי מס ובשל כך לא תשלם מס כלל לגבי רווחיה מחוץ לקפריסין (ולגבי רווחיה מעסק בקפריסין היא תשלם מס של 12.5% בלבד).

 

מס חברות של 2.5% בלבד תחת מנגנון ה IP BOX!

חברה אשר נכנסת תחת  מנגנון  IP BOX יכולה ליהנות משיעורי מס חברות נמוכים העומדים  על 2.5% בלבד. מס חברות זה נמוך ואטרקטיבי ביותר בשים לב שהחברה מקבלת אישור תושבות מס בקפריסין למרות תשלום 2.5% בלבד.

המנגנון הזה מאפשר לחברה לא לשלם מס חברות בקפריסין בגובה של עד 80% מרווחיה. היינו, חלק מהרווח ינוטרל ולא ישולם כל מס בקפריסין. גובה החלק המנוטרל מהרווח החייב במס חברות בקפריסין נקבע לפי סכום ההוצאות ששילמה חברה בגין פיתוח נכסיה הבלתי המוחשיים שיאושרו על ידי רשויות המס בקפריסין.

מסלול זה מיועד בעיקר לחברות המחזיקות בנכסים בלתי מוחשיים לרבות חברות טכנולוגיה והופך את המיסוי בקפריסין למיסוי אטרקטיבי במיוחד עבורן.

מיסוי הכנסה מעסק /מוסד קבע מחוץ לקפריסין

לגבי השקעות וסניפים מחוץ לקפריסין לא משולם מס כלשהו.  רווחים ממכירת נכסים ומניות בחו”ל או הכנסות דיבידנד מחברות זרות ומקומיות אינן חייבות ככלל במס בקפריסין.

האם חברת הרשומה בקפריסין עלולה לשלם מס בישראל

בשים לב כי אין אמנת מס בין ישראל לקפריסין, אז אם הניהול ושליטה על החברה בקפריסין מתקיימים בפועל מישראל או באם חלק מהפעילות של החברה מתבצע בפועל בישראל אז החברה חשופה לדרישת תשלום מס בישראל – לעיון במאמר שלנו בעניין המלכודת הכרוכה בפתיחת חברה בקפריסין לחץ כאן.

איזה מסים חלים על רווחי הון לפי הדין בקפריסין?

מכירת רוב הנכסים אינה כפופה למס רווחי הון בכל. יחד עם זאת, מכירת נכסי מקרקעין בקפריסין, לרבות דירת המגורים, חייבת במס רווח הון וחלים עליו שירוי המס הרגילים שחלים על החברה.

 Special contribution for defense  -היטל בטחון (מס מיוחד)

 חברה שנחשבת כתושבת מס בקפריסין חייבת בהיטל הזה בשיעור שנקבעים בחוק (וזאת בנוסף למס חברות רגיל)

מה שיעור המס/היטל Special contribution for defense לגבי חברות?

1.   הכנסות מדיבידנד:

ככל שהדיבידנד מחולק לחברה הקפריסאית מחברה זרה (הכפופה למס נמוך בחו"ל ואשר רוב הכנסותיה מפעילות השקעה בחו"ל) אז הדיבידנד בידי החברה הקפריסאית יהיה חייב בהיטל בטחון זה והוא עומד על 17% מהדיבידנד המתקבל.

לגבי דיבידנד מחברה קפריסאית אחרת או מחברה זרה אחרת –  חל פטור מדיבידנד  בדרך כלל למעט מקרים מיוחדים.

2.   הכנסות מריבית – שיעור המס נע בין 3%-30%!, לפי סוג הריבית וההלוואה, למעט מספר מקרים פטורים ממס שנקבו בחוק הקפריסאי.

3.   הכנסה משכירות – 3%.

RELOCATION TO CYPRUS ַ TAXES IN CYPRUS

צור קשר רילוטקס

צריך עזרה ?

נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":

מונחים באנגלית:

tax in cyprus,

tax rates in cyprus,

corporate tax cyprus,

health insurance in

cyprus, expats in cyprus

, set up company cyprus, 

open bank account in cyprus,

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .