חוות דעת משפטית בענייני תושבות בישראל וניתוק תושבות לצרכי מס וביטוח לאומי

פנה אלינו עוד היום לשיחה לא מחייבת ב 03-6121919

צור קשר

חוות דעת משפטית בענייני תושבות בישראל וניתוק תושבות לצרכי מס וביטוח לאומי

מה תפקידה של חוות דעת בענייני ניתוק תושבות ומהו היתרון שהיא מעניקה למקבלה?

החוות דעת נועדה לצמצם את הסיכון הפלילי במקרה שרשות המס תטען כי אתה הייתה מסווג לצרכי מס כתושב ישראל בתקופת מגוריך בחו”ל, כולה או חלקה, ובשל כך היית חייב להגיש דוחות מס בישראל לגבי הכנסותיך בחו”ל ולשלם את המס המתחייב.

מטרה נוספת היא לנוע את הסיכון להטלת קנסות גבוהים מאד בקשר לאי דיווח בישראל ו/או תשלום מס בישראל במקרה בו יתברר שהייתה מוטלת חובת דיווח עליך.

מטרה נוספת חשובה היא לצורך העברת כספים מחו”ל לישראל על ידי ישראל שירד מהארץ וגר שם או חוזר לישראל. במקרים רבים הבנקים מסרבים לקבל כספים מחו”ל אם לא מוכח כי מקורם בהכנסות שאינן חייבות במס בישראל.

מנגד, החוות דעת אינה “מייתרת/מונעת” את הדיון האזרחי לגבי קרן המס.

חוות דעת משפטית בענייני מס

חוות דעת משפטית בענייני מס

מי צריך להיות חתום על החוות דעת בענייני ניתוק תושבות לצרכי מס?

חוות דעת בענייני ניתוק תושבות צריכה להיות חוות דעת החתומה על ידי עורך דין המומחה למס. אדם שאינו עורך דין אינו רשאי לפרש את החוק.

מהי מידת הנימוק הנדרשת בחוות הדעת?

חוות הדעת חייבת להיות מקיפה ומנומקת כדבעי שמתייחסת לחוק, לפסיקה, לחוזרי מס הכנסה, החלטות של רשות המס ואמנת המס הרלוונטית (ככל שקיימת) ולניתוח מקיף של המקרה הפרטני שלך.

באיזה שאלות נפוץ לקבל חוות דעת כזו?

שני סוגי חוות דעת שכיחים בין ישראלים שעברו לגור בחו”ל:
(1) חוות דעת לגבי ניתוק תושבות המס והביטוח לאומי – וזאת בשים לב ששאלה זו עלולה להצמיח חבות פלילית וחבות בתשלום קנסות גבוהים.
(2) חוות בשאלת מקום הפקת ההכנסה – בשים לב שגם אם ניתקת את התושבות שלך עדיין אתה נדרש לשלם מס בישראל על הכנסות מישראל. על כן, אם יתברר כי ההכנסה נבעה מישראל אתה חשוף שוב בחשיפה פלילית וחשיפה לקנסות.

מתי חובה עליך לקבל חוות דעת משפטית?

קבלת חוות דעת משפטית מנומקת כדבעי קריטית לדעתנו באחד המקרים להלן:

(1) אם חלה עליך אחת החזקות הקבועות בחוק לפיה אתה נחשב כתושב ישראל כל עוד לא הוכחת אחרת:

למשל אם שהית בישראל בשנה מסויימת  מעל ל183 ימים או שהית  30 ימים או יותר ו 425 ימים בשלוש השנים האחרונות – אז חובה לקבל חוות דעת משפטית. במקרה כזה סתירת החזקה בחוק מחייב  חוות דעת. ללא חוות דעת החלטה מוטעית שלך עלולה להתברר כמזיקה רבות.

 (2) אם חזרת לישראל אחרי פחות משלוש שנים. תקופה קצרה זו נתפסת ככלל על ידי רשות המס כאינה מנתקת תושבות.

(3) אם המשפחה שלך נותרה בישראל.

(4) אם עברת מטעם מעסיק ישראלי –הליך של רילוקיישן.

(5) אם אתה ממשיך לשלם ביטוח לאומי בסכום כלשהו אפילו בסכום המינימלי. עצם תשלום ביטוח לאומי מעיד לכאורה כי בהודאת שאתה תושב ישראל וטענה נוגדת רק למס הכנסה מחייבת חוות דעת עליך את סומך את דעת.

מתי לקבל חוות דעת משפטית?

לגבי מי שיורד מהארץ – מומלץ לקבל חוות דעת כזו לאחר ההגירה (לא לפני) ולאחר יצירת קשר עם המדינה הזרה.

למרות שחוות דעת לפני המעבר תעזור בהכוונת האדם והתוויית דרך פעולה עתידית אך היא תהיה חוות דעת תיאורטית.

לגבי מי שמתכנן לשוב לארץ –  עדיף לפני החזרה לישראל בכדי לתכנן את הצעדים לקראת החזרה ולקבוע מועד חזרה נכון. אך אם לא קיבלת חוות דעת בעבר וחזרת לישראל אז מומלץ מאד לקבל חוות דעת גם אחרי החזרה במקרים בהם התייחסנו לעיל.

ניתן לפנות אלינו בכדי לבדוק אפשרות מתן חוות דעת שתהיה חתומה על ידי עו”ד ורו”ח מטעמנו במחירים אטרקטיביים.036121919

יש לך שאלה ? רוצה לתאם שיחת התייעצות?

צור קשר במספר 03-6121919 או מלא פרטיך בטופס זה ונשוב אליך בהקדם