Relotax

אמנת המס עם קנדה

להורדת אמנת המס עם קנדה –לחץ כאן.

השינויים העיקריים באמנה החדשה, נוגעים להפחתה בשיעור ניכוי המס במקור בגין תשלומים המועברים בין המדינות, כפוף לתנאים מסוימים, כדלקמן:
האמנה החדשה אינה משנה מהותית את השלכות המס לגבי מי שעובר לגור בקנדה. יחד עם זאת, האמנה החדשה מתייחסת למס יציאה (EXIT TAX) שחל בעת ניתוק תושבות מישראל לקנדה וההפך. על פי האמנה החדשה המדינה אליה עובר הנישום לגור אינה יכולה להטיל מס על עליית ערך נכסים שנבעה בעת היה הנישום תושב של המדינה האחרת.
האמנה החדשה משנה את שיעורי המס שכל מדינה יכולה להטיל על תושב של המדינה השניה כלהלן:
1. שיעור ניכוי המס במקור בגין דיבידנדים הופחת מ-15% ל-5% (בעת חלוקת דיבידנדים לחברה המחזיקה מעל 25% בחברה אשר מחלקת הדיבידנד).
2. הענקת פטור מניכוי מס במקור על תשלומי ריבית ודיבידנד המשולמים לקרנות פנסיה, בכפוף לתנאים מסוימים.

3. שיעור ניכוי המס במקור בגין תשלומי ריבית הופחת מ-15% ל-10% (5% בעת תשלום ריבית למוסד פיננסי).
4. שיעור ניכוי המס במקור בגין תשלומי תמלוגים הופחת מ-15% ל-10%. יצוין כי תשלומי תמלוגים עבור זכויות יוצרים ועבור תוכנה, יהיו פטורים מניכוי מס במקור.
כל מי שעושה רילוקיישן או השקיע בקנדה מוזמן לפנות אלינו במטרה לבחון השפעת האמנה החדשה עליו

מיסוי רילוקיישן לקנדה
צור קשר רילוטקס
נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .