Relotax

ניתוק תושבות מס

ניתוק תושבות ביטוח לאומי

להורדת טופס 627 של ביטוח לאומי -שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל, לחץ כאן.

tax rates in cyprus –  individual and corporate

relocation to cyprus

שאלה: עשיתי רילוקיישן לחו”ל לפני שנתיים. יש לי כמה שאלות לגבי תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות :

שאלה ראשונה

האם אני חייב לשלם ביטוח לאומי ומס בריאות לגבי ההכנסות שלי בחו"ל אחרי הירידה מישראל?

תשובה:
על פי חוק ביטוח לאומי וחוק מס בריאות תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי חייב ככלל בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לגבי כלל הכנסותיו הן מישראל והן מחו”ל (למעט הכנסות מיוחדות הפטורות מביטוח לאומי כגון רווחי הון) וזאת גם בתקופה בה הוא שוהה בחו”ל וכל עוד הוא לא ביצע ניתוק תושבות ביטוח לאומי מישראל.
במילים אחרות, מי שיורד מהארץ אך לא מצליח לבצע ניתוק תושבות ביטוח לאומי וממשיך להיות מסווג כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי יהיה חייב בביטוח לאומי ומס בריאות בשיעורי המלאים שחלים לגבי רווחיו בחו"ל. ומנגד, אדם שעושה ניתוק תושבות מישראל לצרכי החוק יהיה פטור לגמרי מביטוח לאומי לגבי רווחיו והכנסותיו מחו"ל (וגם מישראל) באופן מלא וגם אינו חייב בתשלום ביטוח לאומי בשיעורים מינימליים כלשהם.

שאלה שניה

האם אני רשאי לשלם ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעורים המינימליים?

תשובה:

בפרקטיקה קיים נוהג בין ישראלים שעשו רילוקיישן לחו"ל לפיו הם ממשיכים לשלם ביטוח לאומי בישראל בסכומים המינימליים האפשריים לפי החוק (כ 160 ₪) אך נמנעים מתשלום דמי ביטוח לאומי לפי השיעורים הרגילים הגבוהים הקבועים בחוק כל כלל רווחיהם מחו"ל , וזאת במטרה לשמר הזכויות על פי החוק.
נוהג זה אינו נכון ואין לו בסיס בחוק. שיעורים מינימליים אלה יוחדו בחוק לאנשים שאינם עובדים ואין להם הכנסות בכלל אך אינו חל על אנשים שעבור לגור בחו"ל אך לא ביצעו ניתוק תושבות ביטוח לאומי מישראל ועדיין נחשבים כתושבי ישראל!. היינו, תשלום ביטוח לאומי בשיעורים המינמליים על ידי ישראלים בחו"ל שיש להם רווחים בחו"ל  אינו מבוסס על החוק ועלול להתברר “כמלכודת דבש”-ראה בהמשך.

לסיכום: אם עשית רילוקיישן לחו"ל ועשית ניתוק תושבות ביטוח לאומי מישראל אז הינך פטור מתשלום ביטוח לאומי בכלל גם אין לשלם ביטוח לאומי בשיעורים המינמליים.
אך אם עשית רילוקיישן לחו"ל אך לא הצלחת לבצע ניתוק תושבות ביטוח לאומי מישראל ואתה עדיין נחשב כתושבת ישראל אז אתה מחוייב לשלם ביטוח לאומי בשיעור הרגילים (ראה בהמשך פירוט)על כלל רווחיך גם בחו"ל ואין להסתפק בתשלומים המינימליים.

שאלה שלישית

מה עלול לקרות אם אמשיך לשלם ביטוח לאומי בשיעורים המינימליים ?!

תשובה:

 א. המוסד לביטוח לאומי עלול לדרוש  תשלום החובות  אחורה בצירוף ריבית והצמדה לי השיעורים הרגילים על כלל רווחיך בחו"ל (ראה בהמשך). ושים לב העובדה שאתה משלם ביטוח לאומי בישראל אז אתה מופיע על מסכי המחשבים של הרשויות בישראל דבר שמקל על מלאכתם.
ב. כמו כן, עצם תשלום הביטוח לאומי בשיעורים המינימליים מהווים עוד זיקה לישראל ומעין הודאה שאתה עדיין נחשב כתושב ישראל. עובדה זו יכולה לשמש את רשויות המס בישראל ואת המוסד לביטוח לאומי נגדך בטענה שאתה חייב לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי על כלל רווחיך בחו"ל. יודגש, כי לפי הפסיקה בישראל עצם תשלום ביטוח לאומי אינו מכריע את התושבות שלך לצרכי מס ולצרכי ביטוח לאומי (ראה פסק דין רפי אמית) אך עצם התשלום מהווה עוד זיקה נגדך.

צור קשר רילוטקס
נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":

שאלה רביעית

כיצד ניתן להימנע מתשלום ביטוח לאומי על רווחים שלי בחו"ל?

כעקרון קיימות כמה דרכים אפשרויות (ניתן לפנות אלינו לגבי יעוץ בנושא):
הראשונה, היא לנתק את התושבות ביטוח לאומי שלך כחוק ובצורה מלאה.
השניה, לשנות סיווג ההכנסות לסיווג שאינו חייב בביטוח לאומי (למשל רווחי הון פטורים ממס).
השלישית, לבצע תכנון כולל של אופן הפקת הרווחים באופן שאותם רווחים אינם חייבים בביטוח לאומי.

שאלה חמישית

כיצד ניתן לנתק תושבות ביטוח לאומי מישראל?

תשובה:

כדי לנתק תושבות יש לעשות שני דברים: הראשון, להעביר את מרכז החיים שלך לחו"ל בצורה ברורה ומוכחת. השני, להגיש טופס 627 של ביטוח לאומי (שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל) – טופס ניתוק תושבות בביטוח לאומי.

תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי הוא אדם שמרכז חייו הוא בישראל. למשל: משפחתו בישראל, עבודתו בישראל, יש לו בעלות על רכוש בישראל וכד’. אין הגדרה ברורה וחד משמעית אלא הגדרה כוללנית שנתונה לוויכוחים ופרשנויות רבים – ניתן לפנות אלינו בעניין.
“מרכז החיים” של האדם נבדק על פי שני מבחנים: מבחן אובייקטיבי – מקום המגורים בפועל הוא בישראל; ומבחן סובייקטיבי – על פי ראייתו של האדם את המקום שהוא מרכז חייו. על האדם לעמוד בשני המבחנים. ככל שיש לאדם יותר קשרים משמעותיים לישראל, כך רב הסיכוי שאכן יוכר כתושב ישראל.
אדם יכול להמשיך ולהיחשב לתושב ישראל, גם אם הוא שוהה בחו”ל, ובלבד ששהותו בחו”ל היא זמנית וכל עוד מרכז חייו ממשיך להיות בישראל. על כן, אדם שרוצה להפסיק לשלם ביטוח לאומי על כל רווחיו בחו"ל (עד תקרה) הוא אמור לנתק את מרכז חייו מישראל – ניתן לפנות אלינו בעניין זה.
בדרך כלל הביטוח הלאומי ממשיך להכיר באדם כתושב ישראל במשך  השנים הראשונות ליציאתו מן הארץ. בחלוף מספר שנים נחשב אותו תושב לתושב זר כך שהמוסד לביטוח לאומי בעצמו יכול להודיע לאדם שאינו רואה בו כתושב ישראל יותר – ועל החלטתו כמובן ניתן לערער.

שאלה שישית

מזה טופס בל/627 ?והאם אני חייב להגיש אותו בכלל?

אין חובה בחוק להודיע לביטוח לאומי על העזיבה לחו"ל במקרה שהחלטת להגר ובצע ירידה מהארץ. יחד עם זאת, באם לא תודיע להם אז במערכת של המוסד לביטוח לאומי יצטברו חובות לחובותך. אפשר לבטל חובות אלה בדיעבד באם יוכח כי לא היית תושב ישראל כאמור לעיל.
טופס בל/627 "שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל" (להורדת הטופס) של מוסד לביטוח לאומי הוא הטופס באמצעותו ניתן להודיע על הגירה, ירידה מהארץ וניתוק התושבות. לעיתים מומלץ להגיש טופס זה באופן מיידי לאחר ההגירה ולעיתים אחרות עדיף לחכות עד שהתושבות בחו”ל תבוסס היטב ואז לפנות למל”ל באמצעות הטופס הייעודי בהודעה על ניתוק התושבות. נציין, כי מסירת טופס זה מחזקת את הטענה שלך לגבי ניתוק התושבות לצרכי מס.

שאלה שביעית

ואם אני עדיין נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי, מהם שיעור ביטוח לאומי ומס בריאות אשר חלים עלי לגבי הכנסותיי בחו"ל?

תשובה:

ככל שאתה ממשיך להיות תושב ישראל ולא הצלחת לעשות ניתוק תושבות ביטוח לאומי יחולו שיעור הביטוח הלאומי המלאים כלהלן- וזאת עד תקרת ביטוח לאומי של כ 43,000  ₪ לחודש (מעל סכום זה אין לשלם ביטוח לאומי על הסכום העודף).
עצמאיים (שנחשבים כתושבי ישראלי)  משלמים ביטוח לאומי שנע בין 9.8% ועד כ 17% על כלל רווחיהם (כולל רווחים מחו"ל). לעומת זאת שכירים (שנחשבים כתושבי ישראלי) אצל מעסיקים זרים משלמים בעצמם ביטוח לאומי בשיעור של שנע בין כ 3% – 12% על כלל השכר שלהם.

שאלה שמינית

מזה תקופת ההמתנה? האם במקרה שחס ושלום אפגע ואצטרך לטיפול האם אוכל לפדות את השנים עבורן לא שילמתי ביטוח לאומי?

תשובה:

תושב ישראל  ששהה בחו"ל שנתיים רצופות או יותר, ולא שילם דמי ביטוח בריאות תקופה של 12 חודשים לפחות, וכן מי ששהה בחו"ל וחדל להיות תושבי ישראל, יהיו זכאים לשירותי בריאות בארץ רק לאחר תקופת המתנה. קיימת אפשרות לפדות את תקופת ההמתנה בתשלום מיוחד, ולקבל את השירותים הרפואיים מיד עם סיום התשלום על ידי תשלום דמי ביטוח עבור חודש בעבור כל שנה ששהה בחול (למי שעבר לחו"ל אחרי 1.11.208) ובכל מקרה, תקופת ההמתנה המרבית היא 6  חודשים.

שאלה תשיעית

מה עם תשלומי ביטוח לאומי שאני משלם בחו"ל? האם הם מקטינים את דמי ביטוח לאומי שעלולים לחול עלי בישראל?

תשובה:

כעקרון תשלום ביטוח לאומי במדינה זרה אינו משפיע על הביטוח הלאומי שחל בישראל ואינו מקטין אותו, למעט תשלום ביטוח לאומי במדינה זרה איתה חתמה ישראל על אמנת ביטוח לאומי שקובעת כי תשלום ביטוח לאומי בה יהיה במקום הביטוח הלאומי בישראל ימנע את התשלום הביטוח הלאומי בישראל במקרים שנקבעו באמנה.
מדינת ישראל חתומה על אמנות רחבות בתחום הביטוח הסוציאלי עם 16 מדינות בלבד: אוסטריה, אורוגואי, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, סלובקיה, פינלנד, צ’כיה, צרפת, רומניה, שבדיה ושוויץ. עם איטליה וקנדה חתומה מדינת ישראל על אמנות מצומצמות בלבד.
כמו כן, במקרים מסוימים- וללא התנהלות נכונה – עלול להיווצר מצב של תשלום ביטוח לאומי כפול גם לישראלים שעוברים לגור במדינות אמנה. על כן, אם אתה שוהה במדינת אמנה, ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה, עליך להמציא אישור על כך למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך, כדי לבדוק אם מגיע לך פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בארץ. האישור ייבדק על פי האמנה שיש עם אותה מדינה ועל פי העיסוקים הכלולים בה.
תושב ישראל שעובד אצל מעסיק זר במדינה עמה נחתמה אמנה לביטחון סוציאלי ומשלם דמי ביטוח לאומי באותה מדינה, פטור בדרך כלל מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל, וחייב בתשלום עבור דמי ביטוח בריאות בלבד.
תושב ישראל שנשלח לעבוד בחו”ל על ידי מעסיקו הישראלי, הרי שחובת תשלום וניכוי דמי הביטוח מוטלת על המעסיק הישראלי – וזאת כל עוד העובד נחשב כתושב ישראל על פי החוק. אם מעסיקך הישראלי מבקש להמשיך ולהעסיק אותך בחו”ל גם לאחר שחלפו 5 שנים מיום תחילת עבודתך בחו”ל על פי סעיף 76 לחוק הביטוח הלאומי, על המעסיק לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבקש אישור מתאים

שאלה עשירית

מה הקשר בין תשלום ביטוח לאומי לתשלום מס הכנסה? האם יש קשר בכלל?

תשובה:

עצם תשלום הביטוח לאומי, גם בסכומים המינימליים, משפיע (אינו מבחן בלעדי כמובן) על התושבות שלך לצרכי מס  ומהווה עוד זיקה לישראל לצורך הבחינה אם אתה תושב ישראל. כנ"ל קבלת גמלאות מביטוח לאומי נבדקת על ידי רשויות המס בכדי לבדוק את התושבות שלך לצרכי מס.
עדיף להיוועץ בנושא עם מומחים בכדי לנקוט בדרך הפעולה המתאימה ביותר לצרכיך ולנסיבותיך חרף המורכבות והבירוקרטיה הקשורה בכך.
אם כי אין בתשלום לביטוח לאומי בכדי להכריע את התושבות לצרכי מס (פסק דין צייגר ופסק דין סולר).

האם ניתן לבצע ניתוק תושבות רטרואקטיבי?

tax rates in cyprus –  individual and corporate

relocation to cyprus

ביצוע ניתוק תושבות רטרואקטיבי  אפשרי במקרים מסויימים. המשימה אינה קלה אומנם אך בהחלט אפשרית. כל מקרה יבחן לגופו ולפי נסיבותיו. לבדיקה ללא עלות של הסוגיה פנה אלינו.

פוסטים קשורים

גמלת ילד נכה לאחר רילוקיישן לחו"ל

אחד מתנאי הזכאות לקבלת גמלת ילד נכה הוא המצאותו של הילד בישראל.
עם זאת, ילד שיוצא לחו"ל לאחר שקיבל את הגמלה במשך חודשיים לפחות לפני יציאתו, יהיה זכאי להמשך קבלת הגמלה למשך תקופות ארוכות בנסיבות מסויימות כפי שיובהר במאמר קצר זה.

Read More »
מיסוי רילוקיישן דנמרק

הטבות מס בדנמרק ומיסוי רילוקיישן לדנמרק

אנשים העושים הגירה או רילוקיישן לדנמרק ועובדים במחקר או בעלי הכנסה גבוה (עובדי מפתח) חייבים להכיר את הטבת המס המיוחדת הידועה בשם (Forskerordningen) מכוחה הם יכולים להיות חייבים במס מופחת בדנמרק בשיעור של 27% בלבד במשך 7 שנים (במקום שיעורי המס הרגילים שחלים בדנמרק שהם גבוהים ).

Read More »
מס יציאה או מס הגירה בעקבות רילוקיישן וניתוק תושבות

סיכוני המס הכרוכים בהעברת פעילות לחו"ל בעקבות רילוקיישן או הגירה לחו"ל

לעיתים קרובות, בסמוך להגירה פועל האדם לסיים את הפעילות שלו בישראל (שהתנהלה כיחיד (באמצעות תיק עוסק מורשה/פטור) או דרך חברה ישראלית שהחזיק עד הרילוקיישן) ולסגור התיק שניהלו במס הכנסה ובמע"מ. במקביל נרשם האדם אצל רשויות המס במדינת היעד כתיק יחיד או מקים חברה זרה באמצעותה הוא ממשיך לבצע את הפעילות שהייתה לו לפני ההגירה או הרילוקיישן כאמור.

Read More »
צור קשר רילוטקס
נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .