Relotax

תיקון 223 לפקודת מס הכנסה– שינוי דרסטי שחל על ישראלים שירדו מהארץ

קיבלנו מספר רב של שאלות ופניות לגבי תיקון 223 לפקודת מס הכנסה החדש ומצאנו לנכון להתייחס לתיקון חשוב זה ולענות על השאלות שעולות.
האם חובת הדיווח החדשה חלה על ישראלים שירדו מהארץ לפני שנת 2016?
כן בהחלט. החוק החדש חל גם ישראלים שעשו רילוקיישן לחו”ל לפני שנת 2016 וזאת באם הם מקיימים בשנת 2016 או בכל שנה עוקבת אחת החלופות שיוזכרו להלן.
מה קובע החוק החדש?
לפי תיקון 223 לפקודת מס הכנסה שעבר לאחרונה על כל תושב ישראלי אשר ירד מישראל ועבר לגור בחו”ל (רילוקיישן) ונמנע מלהגיש דוחות מס ו/או לשלם מס בישראל על הכנסותיו מחו”ל בטענה שאינו נחשב כתושב ישראל (ניתוק תושבות) להגיש דוח מיוחד, נפרד ומפורט המגובה בעובדות, מסמכים ונימוקים משפטיים לרשויות המס בישראל. דוח זה ידוע בשם "דוח ניתוק תושבות לצרכי מס" – להסבר נוסף לגבי דוח זה לחץ כאן.
על מי חלה חובת הדיווח החדשה לפי תיקון 223:
על כל ישראלי  שירד מהארץ ועשה רילוקיישן לחו”ל וטוען ובלבד שהוא שהה בישראל בשנת מס מסויימת מעל מספר הימים לפי אחת החלופות האלו (הבדיקה היא לגבי כל שנה בנפרד) :
(1) יותר מ 183 ימים בשנת המס (לרבות שנת העזיבה או החזרה).
(2) יותר מ 30 ימים בשנת המס (לרבות שנת העזיבה) כשבאותה שנה ביחד עם השנתיים שקדמו לה שהה מעל 425 ימים בישראל.
דוגמא:

יוסי עבר לגור בקנדה במאי 2015. מספר הימים שהיו ליוסי בישראל הם כלהלן:

2014- 340 ימים.

2015- 140 ימים

2016- 50 ימים

2017- 190 ימים

האם על יוסי להגיש את הדוח המיוחד והחדש בשנים 2016 -2017?

בשנת 2016 – יוסי שהה בישראל מעל ל 30 ימים. על כן, יש לספור הימים בשנה זו ובשנתיים שקדמו לה. אם נספור מספר הימים בישראל בשנים 2016-2014 (שלוש שנים) אז יוצא כי יוסי היה בישראל מעל 425 ימים ועל כן החוק החדש חל על יוסי והוא יצטרך להגיש את הדוח בשנת 2016 למרות שהוא עבר לחו”ל בשנת 2015.

בשנת 2017 – יוסי שהה מעל ל 183 ימים בישראל. על כן, הוא נדרש להגיש הדוח לגבי שנת 2017.

החל מאיזה מועד ואיזה שנה הדיווח החדש לרשות המס רלוונטי?
תיקון 223 לפקודת מס הכנסה  יחול על ישראלים בחו”ל החל משנת 2016. אולם, מאחר ודוח שנת 2016 מוגש בשנת 2017 אז ישראלים שחייבים בהגשת הדוח יצטרכו להגיש את הדוח עד אפריל/מאי 2017 (בדרך כלל) והוא יתייחס לשנת 2016.

מה חדש בחוק הזה?
עד היום ישראלים עברו לחו”ל “ונעלמו” ולא היו חייבים להודיע לרשויות המס על ההגירה לחו”ל. דבר שיצר יתרון ופשטות יחסית במעבר לחו”ל והקשה על רשויות המס לקבל מידע לגבי המעבר ולפנות לאותם אנשים בבירור או בדרישה להגיש דוחות ולשלם מס ישראל. זו פעם ראשונה בה מוטלת חובת דיווח בעקבות הירידה מהארץ- דבר ששם את המהגר באופן מיידי כמעט על הרדאר של רשויות המס שתהיה מסוגלת לפנות אליו מדי שנה בשאלות הקשורות לחבותו במס.
 האם הבדיקה והדיווח הינם חד פעמיים או מתבצעים מדי שנה בה מתקיימת אחת החלופות לעיל (חזקת התושבות)?
הבדיקה תתבצע לגבי כל שנה בנפרד וכל שנה שמתקיימות אחת החלופות לעיל יש להגיש דוח.
ואם לא אגיש את הדו”ח?
הימנעות מהגשת דוח זה מהווה עבירה פלילית בפני עצמה – על כל הכרוך בכך. כמובן, אם החוק החדש אינו חל עליך אז אי הגשת הדוח הינה כדין ואין שום בעיה בקשר לכך.
טיפים:
תיקון 223 לפקודת מס הכנסה משנה מהותית את האיזון ואת המצב הקיים כיום בו ישראלים שעשו רילוקיישן לחו”ל  והפסיקו לדווח בישראל על סמך אמנותם ודעתם בלבד שאינם ישראלים אחרי הירידה מהארץ – ללא שבפועל נתקלו מידית ברשויות המס בישראל או דיווחו להן על עצם ההגירה. הדיווח החדש שם את אותם ישראלים שעוברים לחו”ל על הרדאר של רשויות המס.
הגשת הדוח בשנה מסוימת תציף בוודאות את שאלת התושבות גם בשנים לאחר העזיבה ותגביר את הסיכון שרשויות המס ינסו לתקוף עמדת הנישום לגבי תושבותו לצרכי מס גם בשנים לאחר העזיבה- בשים לב שהדוח מעניק לרשויות המס מידע רב ערך לגבי הנישום ושם אותו מעל הרדאר.
חשוב מאד לפעול לחזק הזיקות לחו”ל ולנתק כלל הזיקות (המקסימום האפשרי) מישראל ןבהקדם האפשרי לאחר הרילוקיישן כך שכבר עם הגשת הדוח האמור (ככל שתצטרכו לעשות כך) זיקותכם לישראל לא יסווגו אותכם כישראלים לצרכי מס . יתרה מכך חשוב לנסח את הדוחבצורה נכונה ומקצועית ולוודא (ככל האפשר) שתוכנו מבסס את טענת ניתוק התושבות מישראל. מומלץ למסור מלאכת הכנת הדוח למומחים בדבר ולקבל חוות דעת משפטית שעל בסיסה יוגש אותו דו”ח. ניתן לפנות אלינו בעניין זה בשיחה לא מחייבת.
התיקון החדש מחייב כל ישראלי שעובר או עבר בעבר לנקוט במשנה זהירות ולקבל יעוץ לצורך מילוי הטפסים והדוחות הנדרשים ואף לקבל חוות דעת משפטית מעורך דין שתהווה בסיס לדוח שיוגש. הינם מוזמנים לפנות אלינו בכדי להסדיר ולהיוועץ בסוגיה זו.
חשוב מאד להימנע ככל האפשר שבכל שנה לא תהיו מעל 183 ימים בישראל. חשוב גם לוודא שלא תהיו בישראל מעל 30 ימים בשנה מסויימת אם באותה שנה ובשנתיים שקדמו לה במצטבר את עלולים לשהות מעל 425 ימים. תספרו  כל יום ביומו. בספירה אין לשכוח כי רשויות המס טוענות כי חלק מיום בישראל נספר כיום מלא בישראל כך שאם הטיסה הייתה ב 13:00 למשל אז אותו יום נספר כיום בישראל. נחתתם בשעה 23:00 תחתימו דרכונים אחרי 24:00 (מצחיק אבל זה המצב).
איך נוכל לעזור לך?
לאור רמת הסיכון הכרוכה בדוח והחשיבות שהוא יערך במקצועיות ושהוא יכלול עובדות, מסמכים וטענות משפטיות טובות אנו מציעים ללקוחותינו שירותי הכנת אותו דוח עבורם על בסיס חוות דעת משפטית כתובה ומנומקת שנמסור להם מראש. אופן הגשת הדו”ח, תוכנו, הטיעונים המשפטיים והעובדתיים שיופיעו בו והמסמכים הכלולים בו עלולים להיות בעלי חשיבות והשפעה קריטיים עליך לגבי השנים לפני הגשת הדוח ואחריו. נוכל לעזור לך בניסוח הדוח ובביסוסו על טיעונים משפטיים איתנים תוך צמצום החשיפות שלך למינימום. כמו כן, נלווה וניעץ לך במטרה לשפר ולחזק את טענת הניתוק תושבות שלך מישראל- כך שעד הגשת הדוח החשיפות מס שלך יהיו נמוכות ככל האפשר.
לעזרה ויעוץ פנו אלינו.

צור קשר רילוטקס

צור קשר להגשת דוח ניתוק תושבות

תזכיר חוק
טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

ניכוי מס במקור בישראל לאחר ניתוק התושבות ואישור פטור מניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור בישראל לאחר ניתוק התושבות ואישור פטור מניכוי מס במקור צור קשר ניתוק תושבות החזרי מס ביטוח לאומי ורפואי בחו"ל ישראלים רבים אשר עשו רילוקיישן לחו"ל (או הגירה), ביצעו ניתוק תושבות והמשיכו לעבוד מול לקוחות ישראלים לאחר הירידה מהארץ מצפים כי אותם לקוחות לא יבצעו שום ניכוי מס במקור בישראל מכל תמורה המשולמת

קרא עוד »
ניתוק תושבות מס
טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

העברת פעילות עסקית לחו"ל בעקבות ניתוק תושבות

העברת פעילות עסקית לחו"ל שכיחה, במיוחד בעקבות רילוקיישן והגירה לחו"ל. ההעברה של הפעילות עשויה להוריד מהותית את חבות המס שחלה על הרווחים, אך גם כרוכה במספר סיכונים ושיקולים שיש להביא בחשבון. במאמר קצר זה נתייחס לעיקר השיקולים והסיכונים שיש להביא בחשבון.

קרא עוד »

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .