תושב חוזר ששהה פחות משש שנים בחו”ל- שיקולי מס וביטוח לאומי

פגישת יעוץ לפני ואחרי החזרה לישראל

היעוץ יתייחס לסוגיות הקשורות למס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי לגבי ההכנסות לפני החזרה לישראל ואחרי החזרה. כשהמטרה היא לבצע את הליך החזרה בצורה אופטימלית ולוודא קבלת ההטבות במס ולמנוע תחולת מס על רווחים, עסקים וחברות בחו”ל אחרי החזרה. כמו כן , מטרת היעוץ לבדוק את הצורך בביצוע תכנוני מס מורכבים יותר ככל שיש צורך בכך לפני החזרה.

חוות דעת משפטיות בענייני מס הכנסה וביטוח לאומי

חוות דעת משפטיות בענייני מס הכנסה וביטוח לאומי בסוגיות רבות כגון: שאלת ניתוק התושבות מישראל לצרכי המס, אורך התקופה בה נחשב התושב החוזר לתושב חוץ ומידת זכאותו להטבות אחרי החזרה לישראל, הימנעות כחוק מתשלום מס וביטוח לאומי בישראל בעתיד, שאלת מקום הפקת ההכנסה ומקום ביצוע הניהול ושליטה בחברה שבבעלות התושב החוזר בכדי למנוע הסיכונים למסוי בעתיד

פניה לרשויות המס לקבלת אישורים מקדמיים (Pre-ruling)

פניה לרשויות המס לקבלת אישורים מקדמיים לצורך הבהרה מראש של מספר רב של סוגיות מס חשובות לרבות בשאלות של זכאות לפטורים על פי החוק, מקום הפקת ההכנסה, מידת מחוייבות חברות או עסקים זרים בבעלות התושב במס בישראל אחרי החזרה ומקום קביעת התושבות במקרים של תושבות כפולה בין שתי המדינות.

RELOTAX

תכנוני מס חכמים ויעילים

תכנוני מס מורכבים של המסים שחלים בישראל ובחו”ל, לרבות במדינה אליה ממנה חזר התושב. מטרתם של תכנוני מס אלה להפחית את חבות המס הכוללת ולמנוע תחולת מסים לא רצויים במדינה המארחת, כגון מסי הכנסה גבוהים, מס ירושה, מס רכוש וכדו.

הפינה המקצועית -סוגיות מובחרות לגבי תושב חוזר ששהה פחות משש שנים בחו”ל

 

 

חזרת אחרי פחות משש שנים בחו”ל ?. אז אלה הם השיקולים הבסיסיים שחובה לשקול:

מהם השיקולים שעל כל תושב חוזר ששהה פחות משש שנים בחו”ל להביא בחשבון?

תושבים חוזרים ששהו פחות משש שנים בחו”ל אינם זכאיים לשום הטבה מפורשת בחוק. אך אין משמעות הדבר שתושבים כאלה אינם צריכים להיערך ולתכנן את המס שלהם בישראל נהפוך הוא – הם אלה שהיערכות מיסויית קריטית להם. תושבים כאלה חייבים לשקול סוגיות המס שלהם הן במהלך תקופת שהייתם בחו”ל והן לקראת החזרה לישראל וזאת מאחר והם חשופים למס ישראלי במלוא חומרתו הן לגבי השנים בהן שהו בחו”ל והן לגבי רווחיהם אחרי חזרתם. חשיפות ושאלות המס עלולות לעלות גם בעת משיכת והעברת הנכסים וחשובות הבנק לישראל  ובעת הגשת הצהרת הון ראשונה בישראל.

מסוי תושב חוזר

מסוי תושב חוזר

הרי, רשויות המס ו/או הביטוח הלאומי עלולות שלא לקבל את הטענה של התושב החוזר שהוא היה תושב חוץ במהלך תקופת שהותו בחו”ל, כולה או חלקה, ובשל כך אינו חייב במסים אלה כלל ועיקר. ובכך הן עלולות לדרוש ממנו לשלם מס ו/או ביטוח לאומי לגבי הכנסותיו בעבר שצמחו בחו”ל.

חשיבותה של נקודה זו מתחדדת לאור היבטיה הפליליים של אי הגשת דוחות מס בישראל. על כן, תושב חוזר ששהייתו בחו”ל הינה קצרה יחסית חייב להתייחס לשאלה הלא פשוטה והיא: האם הוא היה חייב להגיש דוחות מס בישראל בשנים בהן שהה בחו”ל? והאם קיימת חשיפה שלאחר החזרה רשויות המס וביטוח לאומי יתעוררו וידרשו מס רטרוקטיבית?!..

ככל שתקופת השהות בחו”ל היתה קצרה יותר (למשל שנתיים), ככל שהביקורים בישראל היו תכופים יותר וככל שהתושב שימר זיקות רבות יותר לישראל אז חשיפה זו עולה. כך למשל, אם שאר בני המשפחה שהתה בישראל אז הסיכון הולך ועולה.

לעיתים, ולאור אופייה הפלילי של שאלה זו, עדיף לגבות ההחלטה שלא להגיש דוחות בישראל ושלא לשלם מס בישראל בחוות דעת משפטית.

 על כן, חשוב להדגיש כי היערכות מיסויית הינה קריטית לא פחות לגבי אלה ששהו תקופות קצרות בחו”ל ולא דיווחו על הכנסותיהם משם.
היערכות מס נדרשת גם לקראת החזרה לישראל. כשהמטרה היא למנוע תחולת המס הישראלי (במלואו) לאחר החזרה על נכסים, חשבונות בנק בחו”ל, חברות זרות ועסקים שצבר התושב החוזר בחו”ל לפני חזרתו. ראוי לזכור, כי לגבי תושבים חוזרים רגילים אין הגנה בחוק על חברות בבעלותם ואין הוראה בחוק שקובעת כי חברות כאלו לא יחשבו כנשלטות מישראל בעקבות החזרה של בעל השליטה לישראל!. היינו- החזרה של בעל השליטה  לישראל עלולה לחשוף את החברה הזרה למס חברות בישראל (בנוסף למס על חלוקת הדיבידנד ממנה בשיעור של 30%). לסוגיות אלה יש להתכונן ולהכין מתווה פעולה מתאים.
תושבים כאלה יצטרכו להתייחס לשאלה האם לממש את הנכסים שנרכשו בחו”ל לפני החזרה? ומה ההשלכות של המימוש של אותם נכסים הן במדינה בה הם גרו עד החזרה, הן במדינה בה נמצא הנכס והן במדינת ישראל?. וככל שהמימוש אינו כדאי או אפשרי מהם תכנוני המס שאפשר לנקוט בהם בכדי לצמצם את החשיפה למס הישראלי?.

האם קיים סיכון שתושב חוזר יצטרך להגיש ולשלם מס וביטוח לאומי באופן רטרואקטיבי!

האם התושב חוזר חייב להגיש דוחות מס ולשלם מס וביטוח לאומי בישראל לגבי השנים בהן שהה בחו”ל?

 זו אחת השאלות החשובות והמסוכנות ביותר שכל תושב חוזר ששהה תקופות קצרות מחמש-שש שנים חייב לתת עליה את הדעת. וזאת מאחר שאם התושב החוזר לא הגיש דוח בישראל ולא שילם מס בגין הכנסותיו בשנים בהן שהה בחו”ל ומתברר פתאום שהוא היה חייב לעשות כך אז הוא הוא יהיה חשוף לחובות מס וביטוח לאומי גבוהים, לקנסות ואף לטענות פליליות מצד הרשויות!.

התשובה לשאלות אלה נובעת מהשאלה הבסיסית: האם אותו תושב חוזר היה מסווג כתושב חוץ במהלך שהייתו בחו”ל או כתושב ישראלי?. היינו, יש להכריע בשאלת התשובות לפי מבחן מרכז החיים ולפי מבחן הימים שסקרנו- להרחבה לחץ כאן.

relotax

relotax

אם פלוני עוזב את ישראל לגרמניה ומצליח לנתק את התושבות הישראלית שלו החל מינואר 2015 (או לפני כן) אז המשמעות שהוא לא יהיה חייב להגיש דוחות מס בישראל לגבי הכנסותיו בשנת 2015 שנבעו מגרמניה ומחו”ל (בשים לב, שלגבי הכנסתיו מישראל יידרש ככלל להגיש דוחות גם אם פלוני כבר אינו ישראלי לצרכי מס).

אך חושב להדגיש בהקשר זה שוב פעם כי ככל שתקופת השהות בחו”ל מתארכת אז הסיכון הולך וקטן. יחד עם זאת, יש לזכור כי ניתן לנתק את התושבות הישראלית ולהפוך לזרים גם אם תקופת השהות הייתה קצרה. כך למשל בעניין אריה גונן קבע בית המשפט העליון ששנה וחצי שהות אמיתית בחו”ל עשויה לנתק את התושבות הישראלית.

מאידך, שהות ארוכה אינה בהכרח מנתקת תושבות. כך למשל אדם שגר בחו”ל שש שנים סווג כישראלי לאור ביקוריו הקצרים והתכופים בישראל ולאור שמירת עיקר הזיקות הכלכליות לישראל וכדו.

כל מקרה לגופו, והדבר מחייב היוועצות עם מומחי מס ומחייב תכנון מס נכון והולם.

שאלת התושבות וניתוק התושבות אינה פשוטה כלל ועיקר וההכרעה בה לעיתים קרובות קשה במיוחד- ויהיה מוטב להצטייד ביעוץ משפטי מיסויי ו/או אף בחוות דעת משפטית מיסויית עליהם יבסס פלוני את החלטתו שלא להגיש דוחות מס בישראל- בשים לב שאי הגשת דוחות מס בניגוד לחוק מהווה עבירה פלילית חמורה ועלולה להטיל קנסות ואחריות פלילית חמורים.

עצם המעבר לגור בחו”ל אינו מביא למסקנה החד משמעית שהתושבות הישראלית נותקה ושפלוני הפסיק להיות תושב ישראל החייב במס בישראל והחייב להגיש דוחות גם לגבי הכנסותיו, לרבות הכנסותיו שצמחו בחו”ל. ניתוק התושבות הינה מסקנה שאפשר להגיע אליה רק בהתבסס על ניתוח כלל העובדות הרלוונטיות (ראה הרחבה בהמשך).

יתרה מכך, עמדת רשות המסים היא שניתוק התושבות אינו מתרחש בדרך כלל בזמן קצר כך שלעיתים תהליך זה נמשך חודשים ארוכים אחרי העזיבה. המשמעות היא שיש להגיש דוחות בישראל במשך כל אותה תקופה בה המשיך פלוני להיחשב כתושב ישראל- וזאת גם לגבי כלל הכנסותיו ברחבי העולם- לרבות מגרמניה או מכל מקום אחר בעולם.

על כן, בתום כל שנה ידרש פלוני לשקול את כלל העובדות הרלוונטיות ולהחליט אם הוא נחשב עדיין כתושב ישראל בשנה הקודמת, או לפחות בחלקה, ולהגיש או לא להגיש דוחות מס בהתאם לכך. שאלה זו סבוכה עוד יותר בעיקר בשנים הסמוכות לשנת העזיבה כשעדיין הזיקות לישראל חזקות וקרובות.

באם התושב מוכיח שלא היה מסווג כתושב ישראל לצרכי מס במשך תקופת שהותו בחו”ל, כולה או חלקה, אז יש לשים לב לנקודות שלהלן:

אינו חייב להגיש דוחות מס בישראל בקשר להכנסותיו שנבעו בחו”ל.
הוא חייב להגיש דוחות מס בישראל ולשלם מס בישראל על הכנסותיו שנבעו מישראל – אלא אם הוא פטור ממס מכוח (1) הוראה ספציפית שמעניקה פטור כללי ממס או (2) הוראה אשר מעניקה פטור לתושבי חוץ (3) מכוח אמנת המס שנחתמה בין ישראל לבין המדינה השניה שאותו תושב נחשב כתושב שלה.
יש לשים לב למס יציאה – להרחבה לחץ כאן.
לגבי חלק התקופה שהוא סווג בה כתושב ישראל יצטרך להגיש דוחות מס לשלם מס בישראל לרבות לגבי הכנסותיו מחו”ל.

 

האם יוטל מס בישראל על חברות זרות בבעלות התושב החוזר ?:

 

חזרתי לישראל מחו”ל אחרי ששהיתי שם 4 שנים .  בבעלותי חברה זרה שמפיקה רווחים בחו”ל. ולהלן שאלותיי:

1.     האם החברה הזרה חשופה למס חברות ישראלי בשיעור של 25% על רווחיה בחו”ל?.

2.     האם דיבידנד שאוקבל מאותה חברה בעתיד יהיה חייב במס בישראל על אף הפטור שהחוק מעניק לי במשך חמש שנים לאחר חזרתי על דיבידנד מחו”ל?.

3.     האם קיימת חשיפה שיוטל מס כפול הן במדינה זרה והן בישראל?

4.     האם קיימים תכנוני מס שמאפשרים לי להימנע לא רק מהמס הישראלי אלא גם מהמס שהיה מוטל על החברה עד לחזרתי לישראל?.

5.     האם החברה תהיה חייבת במע”מ (מס ערך מוסף) בישראל?

שאלות אלה מופנות לנו בתדירות גבוה ולהלן התייחסותנו:

קודם כל, בכדי לענות על שאלה זו יש לוודא כי בעל המניות נחשב כתושב חוץ (להרחבה במבחני ניתוק התושבות לצרכי מס לחץ כאן)  עד לחזרתו. נתקלנו בהמון מקרים בהם אדם שהו בחו”ל אבל הייתה קיימת חשיפה גבוה שהתושבות שלו לצרכי מס הייתה בישראל בחלק מהשנים כך או בכולן- דבר שהצמיח סיכונים במישור של חבויות במס הכנסה, ביטוח לאומי ואפילו אחריות פלילית וחייב טיפול מהיר ומורכב יותר .

על כן, עדיף לפני החזרה לישראל לוודא היטב את הסטטוס שלך במשך כל השנים בצורה מדוייקת ולאחר בדיקה מעמיקה. אם עולה ספק- אז יש לתת פתרון לבעיה זו.

האם החברה חשופה למס חברות בישראל על רווחיה?

לגבי שאלה זו  יש לחשוב על שני השיקולים/החשיפות שלהלן:

(א)   חשיפה א – רשויות המס עלולות לטעון כי החברה נשלטת ומנוהלת מישראל אחרי החזרה של בעל המניות. באם אכן הניהול והשליטה על החברה יתקיימו מישראל אז החברה תיחשב כחברה ישראלית לכל דבר ועניין ואז היא תמוסה בישראל על כלל רווחיה מחו”ל. על כן, יש להיזהר מכך שהניהול והשליטה על החברה יתקיימו מישראל בשים לב לכך שסוגיה זו הינה מורכבת מאד וקיימים ויכוחים רבים עם רשות המס – ניתן לפנות אלינו לייעוץ בנושא.

(ב)   חשיפה ב – גם אם החברה לא מנוהלת ונשלטת מישראל עדיין רשויות המס עלולות לטעון כי  אותה חברה זרה מקיימת פעילות עסקית בישראל בשל נוכחות של בעל השליטה/המנהל שלה בישראל וכי יש לייחס חלק מהרווחים (ולעיתים אף כולם) לישראל ולחייבם במס חברות ישראלי בשיעור של 25%!. היקף הרווחים שרשות המס עלולה לייחס לישראל משתנה ממקרה למקרה לפני נסיבות המקרה ועובדותיו.

נשמע הזוי? נשמע מעצבן?. כן אבל זה המצב ויש להיערך לו היטב בסמוך אחרי (ומוטב אף לפני) החזרה לישראל– לגבי פתרונות אפשריים ראה בהמשך.

האם הדיבידנד מהחברה הזרה פטור ממס?

כן. בשיעור של 30% בעת משיכת הרווחים (לגבי חברות CFC החלוקה היא רעיונית כל שנה ותשלום המס הוא מדי שנה). אם התושב החוזר מחזיק בפחות מ 10% אז המס על הדיבידנד עומד על 25%.

האם קיימת חשיפה למיסוי כפול (תשלום מס חברות הן בישראל והן בחו”ל)?

אכן קיימת חשיפה למס כפול ומזה יש להימנע ולהיערך לו מבעוד מועד. החשיפה נובעת מכך שהחברה עלולה להיות מסווגת כחברה מקומית במדינה זרה לצרכי מס שם ו/או כחייבת במס מקומי לגבי כלל רווחיה או חלקם ולשלם מס חברות מקומי על רווחיה. אך מנגד רשויות המס בישראל עלולות לטעון כי הרווחים, כולם או חלקם, נחשבים כאלה החייבים במס בישראל וכי ישראל צריכה קודם כל לקבל את המס שלה מבלי לתת זיכוי על המס הזר!. ככל שקיימת אמנת מס עם אותה מדינה אז במקרים רבים קיים פתרון בתוך האמנה לבעיה זו (לא תמיד) הזוי? בואו נסכים שכן כי אין תשובה אחרת שתתאר את המצב. אבל זה המצב ויש להיערך לו מבעוד מועד.

האם קיימים תכנוני מס שמאפשרים לי להימנע גם מהמס הישראלי וגם מהמס הזר שהיה מוטל על החברה עד לחזרתי לישראל?.

כן. לעיתים קרובות מהווה החזרה לישראל הזדמנות חד פעמית לבצע תכנון מס חוקי שמביא בפועל לאי תשלום מס כחוק וכדין הן לפי החוק הישראלי, הן לפי החוקים באותה מדינה והן לפי אמנות מס בין המדינות (ככל שקיימת אמנה). משמעות הדבר שהתכנון מס לא חוסך רק את המס בישראלי אלא גם את כלל המסים המוטלים על האדם. הזדמנות זו אסור לפספס.

האם החברה הזרה תהיה חייבת במע”מ (מס ערך מוסף) בישראל? והאם יש לפתוח לה תיק?

סוגית המע”מ היא אחת הסוגיות שתושבים חוזרים רבים מתעלמים ממנה ולא נותנים עליה את הדעת בצורה ראויה. החוק בישראל אינו מעניק התייחסות או פטור מיוחדים לחברות זרות שבבעלות תושב חוזר לישראל. המשמעות שחל חברות כאלה חל חוק מע”מ הרגיל.

חוק מע”מ מחד מטיל מע”מ על פעילות בישראל (לרבות חברות זרות שיש להן פעילות בישראל או שהן מנוהלות מישראל). ומאידך מעניק לעיתים החוק מע”מ בשיעור אפס על יצוא סחורות ונכסים ועל שירותים לזרים- כך שלא יוטל מע”מ בכלל.

אך יודגש כי המע”מ אפס אינו פוטר מפתיחת תיק במע”מ והגשת דוחות מס. כמו כן, לעיתים המע”מ לא חל בשל תנאים נוקשים הקבועים בו- ועל כן גם מסוגיות מע”מ אסור להתעלם.

אז מה עושים:

הפתרון בדרך כלל מחייב נקיטה באחד או יותר מהמהלכים האלה (להתייעצות לגבי הפתרונות להלן ניתן לפנות אלינו):

(1)                לתכנן את אופי הפעילות כך שיקטן הסיכון שרשות המס תוכל לחייב רווחים בישראל למינימום האפשרי. כמו כן, התכנון צריך להתייחס לכל מס זר אפשרי.

(2)                לקבל חוות דעת משפטית מנומקת היטב לפיה החברה אינה חייבת במס בישראל  כך שהחברה יכולה להימנע מלהגיש כל דוח בישראל כחוק וללא חשיפה פלילית. כמובן, יש לבדוק את המקרה היטב בכדי לוודא שקיימת אפשרות לתת חוות דעת כזו. חוות הדעת לעיתים תתבסס על תכנון מס שנעשה קודם לכן

(3)                לעיתים מתברר שכדאי וראוי לפנות מראש לרשות המס ולהגיע להסכם איתה או לקבל ממנה הבהרה מהם. יודגש כי ככל אפשר עדיף לפנות לרשות המס לפני החזרה לישראל אז מאזן הכוחות והשיקולים עם רשות המס עולה כך שמוטב לבצע פניה כזו לפני החזרה לישראל.

האם כללי המס שנקבעו בסעיף 75 לפקודת מס הכנסה שחלים על חברה נשלטת זרה (CFC) או חברת שירותים זרה בבעלות התושב החוזר יחולו על התושב החוזר לאחר המעבר בישראל?:

 

 

 

תושב חוזר ותיק נהנה מהתייחסות מיוחדת בכל הקשור לחברת חמי”ז או חברת חנ”ז (CFC). חברת משלח יד זרה (חמי”ז) היא חברה זרה אשר ישראלים מחזיקים בה לפחות 75% ומעניקה שירותים בחו”ל מהסוגים שנקבעו בתקנות על ידי השר. דרך כלי כזה ישראלים מספקים שירותים בחו”ל ונמנעים מתשלום מס בישראל. על כן, הפקודה כוללת כלי אנטי תכנוני שנועד למנוע מבעלי מקצועות חופשיים המספקים שירותים מחוץ לישראל, להימנע ממס בישראל על ידי הקמת חברה זרה.

חברת נשלטת זרה – חנ”ז (CFC) היא חברה זרה בה מחזיקים ישראלים מעל 50% ממניותיה (הזכויות בה), אשר משקיעה בנכסים בחו”ל ומניבה בעיקר הכנסות פסיביות (דיבידנד, שכר דירה, ריבית וכדו) מנכסים בחו”ל או רווחי הון ממימוש נכסים בחו”ל. חברות עסקיות בדרך כלל אינן מהוות חנ”ז.

מסוי רילוקיישן

מסוי רילוקיישן

גם החנ”ז מהווה כלי להימנע מתשלום מס לגבי הכנסות פסיביות המופקות השקעות בחו”ל.

גם בקשר לחנ”ז קבע המחוקק כלי אנטי תכנוני שנועד למנוע מישראלים אשר משקיעים בנכסים פסיביים בחו”ל להימנע ממס בישראל על ידי הקמת חברות זרות.

החוק קובע כי תושב ישראל אשר מחזיק יותר מ 10% בחנ”ז או בחמי”ז יחשב כאילו קיבל דיבידנד שנתי ושוטף החייב במס בישראל מדי שנה- גם אם החברה לא חילקה דיבידנד כלשהו בפועל (דיבידנד רעיוני).

 לאור ההגדרה, יכול להיווצר מצב בו עולה חדש או תושב חוזר שהוא בעל חברה זרה המספקת שירותים בחו”ל או המשקיעה בחו”ל, יחשוף את החברה הזרה למס ישראלי רק מעצם חזרתו לישראל ו/או שיתחיל לשלם מס לפי אותו סעיף.

על כן, מומלץ לנקוט בפתרונות לסוגיות אלה.

מיסוי אופציות ומניות שקיבל תושב חוזר ממעסיקו הקודם

הדין הישראלי אינו קובע כי חברות זרות בבעלותו של תושב חוזר שאינו תושב חוזר ותיק (היינו- שהה פחות מעשר שנים) לא יחשבו כחברות ישראליות אחרי החזרה כך שחזרת תושב חוזר רגיל לישראל עלולה להטיל על החברה מס בישראל לגבי כלל רווחיה ברחבי העולם וזאת בנוסף למס שיוטל על התושב החוזר בקשר לדיבידנד שימשך מהחברה וזאת באם החברה תיחשב כחברה ישראלית אחרי החזרה בשל ניהולה והשליטה בה מישראל.

מסוי אופציות בידי תושב חוזר

מסוי אופציות בידי תושב חוזר

סוגיה זו הינה קריטית ומחייבת תכנון מס (ולעיתים אף יומלץ לקבל אישור מראש מרשויות המס בישראל ו/או חוות דעת משפטית) בסמוך לפני או אחרי החזרה בכדי להימנע מהטלת מס שעלול להגיע ל 50% לגבי פעילותן של חברות זרות בחו”ל בבעלותם של תושבים חוזרים.

שוב נדגיש את החשיבות של תכנון מס כולל גם של מסים זרים שעלולים להמשך לחול על החברה ולוודא שאין מס כפל ואך לבצע תכנון מס כולל ואופטימלי של פעילות החברה.

האם תושב חוזר כפוף למע”מ בישראל?

תושב חוזר אינו נהנה מהתייחסות מיוחדת כלשהי לגבי חוק מס ערך מוסף (מע”מ) להבדיל מהמצב לגבי פקודת מס הכנסה שמעניקה מספר רב של הטבות להם כאמור לעיל.  המחוקק הישראלי לא העניק פטור מפורש ויחודי לתושבים חוזרים ממס ערך מוסף לגבי פעילות שמתקיימת בישראל או בחו”ל – והדין שחל עליהם הוא אותו דין שחל על כל ישראלי אחר שמנהל פעילות שמתבצעת – כולה או חלקה- בחו”ל או מול לקוחות זרים.

עובדה זו יוצרת מקרים רבים בהם הכנסות ועסקים הפטורים בידי תושב חוזר ותיק ממס הכנסה חייבים במע”מ בישראל. דבר זה מחייב תכנון כולל של הפעילות במטרה לתת את הדעת גם למע”מ במטרה להשיג פטור מפתיחת תיק  או מע”מ בשיעור אפס על פעילות בחו”ל או לגבי שירותים לזרים לפי סעיף 30 לחוק מע”מ.

כמו כן, יש להדגיש כי מתן שירותים על ידי תושב חוזרלחברה זרה בבעלותו או שקשורה אליו עלול להיות חייב במע”מ ולא במע”מ בשיעור אפס בניגוד למה שהרבה תושבים חוזרים סבורים גם סוגיה זו יש לתכנן היטב.

היבטי מס מקרקעין לגבי תושב חוזר

תושב חוזר  רשאי לפנות לרשויות המס בישראל בבקשה להחזיר מס שבח ששולם על ידם ביתר ממכירת נכסי מקרקעין בישראל וזאת במהלך תקופה של שש שנים.

מניסיוננו, בחלק ניכר מהמקרים בהם פנו אלינו ישראלים שגרו בחו”ל ובדקנו את המס ששולם על ידם מצאנו כי ניתן להחזיר להם מס שבח ששולם ביתר לעומת השומה המקורית שיש בידיהם והמס ששולם ביתר הוחזר להם. כך למשל ישראלית שעברה לגור בחו”ל ומכרה דירת מגוירים חייבת במס בשנת 2013 קיבלה החזר מס על סך של 188,000 ש”ח בעקבות טיפולנו. לקוח אחר – תושב ישראל שחזר בארה”ב ומכר חלקת אדמה בצפון הארץ קיבל החזר על סך של 376,000 ש”ח בעקבות טיפולנו . אלה רק דוגמאות של מקרים רבים אחרים.

תושב חוזר ותיק

תושב חוזר ותיק

אם מכרת נכס מקרקעין בישראל בשש השנים האחרונות הינך מוזמן לפנות אלינו לביצוע בדיקה של אפשרות ביצוע החזר מס שבח ששולם ביתר ללא התחייבות.

נוסף לכך, תושב חוזר  חייבים להביא בחשבון גם שיקולי מס שבח או מס רכישה בעת מכירת או רכישת נכס מקרקעין בישראל- וזאת בשים לב שחוק מסוי מקרקעין מבחין בין עסקאות על ידי תושבי ישראל ועסקאות על ידי תושבי חוץ ועולים חדשים.

לעיתים עדיף לבצע העסקה (מכירה או רכישה של נכס נדל”ן בישראל) לפני החזרה ולעיתים עדיף אחרי. כך, למשל עסקת מכירת דירת מגורים יחידה בישראל עדיף בד”כ (לא תמיד) לבצע אחרי החזרה לישראל בכדי להימנע מהמגבלות המוטלות על תושב חוץ בקשר למכירת דירת מגורים בפטור ממס ובשים לב שהחוק דורש מהתושב חוץ להציג אישור לגבי אי אחזקת דירה במדינה בה הוא נחשב כתושב (למרות שחוקיות תנאי זה מוטל בספק לגבי מדינות אמנה) .

פרסומים אחרונים רלוונטיים

  • ניתוק תושבות מס

ניכוי הוצאות שכר דירה בחו”ל

יולי 4th, 2020|סגור לתגובות על ניכוי הוצאות שכר דירה בחו”ל

  • ניתוק תושבות מס

ניכוי הוצאות בחו”ל על ידי ישראלים שחזרו לארץ ללא ניתוק תושבות

יולי 4th, 2020|סגור לתגובות על ניכוי הוצאות בחו”ל על ידי ישראלים שחזרו לארץ ללא ניתוק תושבות

תושבים חוזרים מרוצים ממליצים עלינו

אנחנו בפירמת relotax עושים את הכל להצלחת לקוחותינו שחוזרים לישראל תוך כדי אופטימיזציה של חבויות המס שלו בישראל ובחו”ל, נטרול חשיפות המס לגבי העבר והעתיד, תכנון מס למקסום ההנאה מהפטורים לפי החוק ומניעת חשיפות מיותרות ממס וביטוח לאומי. צוות העורכי דין ורואי חשבון שלנו שמלווים מאות לקוחות שחזרו לישראל וצברו ניסיון רב בכך יעניקו לך את השירותים בנאמנות ובבהירות.

מתחייבים ליעוץ הכי טוב שאפשר, ליצירתיות ולפתרונות מס חכמים.

חזרתי לישראל אחרי כחמש שנים בהן הייתי בחו”ל ועבדתי כעצמאי. לא דיווחתי ולא שילמת מס הכנסה בישראל כמו מרבית האנשים שעוברים לגור בחו”ל מאחר וטענתי וחשבתי שאני תושב חוץ. כמו מרבית היורדים מהארץ שילמתי תשלומי ביטוח לאומי בסכום המינימלי!. חזרתי ואז החלו הבעיות- ואף עלה חשש למעשה פלילי בשל אי הגשת דוחות!. ותודה לאל הגעתי לפירמת רילו תאקס שהצליחו להגיע להסדר מצויין. מאד ממליץ- ניסיון, ראש גדול, הברקות יוצאות דופן והתמדה- ומעל הכל יחס אישי וצמוד.

חזרתי לישראל אחרי שהות של כשלוש שנים בחו”ל. הייתי חייבת פתרון לבעיה שרשויות המס וביטוח לאומי יטענו שהייתי חייבת במס וביטוח לאומי לגבי הכנסותי מחו”ל בעבר ופתרון לבעיה שהעסק וחברה שהקמתי בחו”ל יתחילו לשלם מס בישראל אחרי החזרה. הגעתי לצוות של RELOTAX וטיפלו בצורה חכמה בכלל הבעיות האלה. מומלץ.
קרין
חזרתי עם משפחתי אחרי שהות של 7 שנים שנים רצופות בחו”ל. התעוררה בעיה לגבי המשך הפטור ממס לגבי הכנסותיי מעסק שהקמתי בחו”ל דרך חברה זרה. הגעתי לפירמת RELOTAX ונתנו פתרונות יפה. ממליץ בחום
ניסים
חזרתי אחרי כעשר שנים מחו”ל. הייתי בתחום האפור של האם אני תושב חוזר ותיק או רגיל מוטב. קיבלתי שירות מהטובים שראיתי.
אמיר