מסוי קרנות פנסיה וקרנות השתלמות בידי תושב שיורד מהארץ ותושב חוזר

תושב אשר עושה הגירה או רילוקיישן לחו"ל ומחזיק בחסכונות, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות בישראל צריך לנקוט במשנה זהירות ולשקול כלל שיקולי המס הרלוונטיים.

אותו תושב צריך לזכור כי אדם שעושה רילוקיישן לחו"ל ומבקש לטעון כי הוא ניתק את התושבות הישראלית שלו לאחר המעבר יהיה חייב לנתק את מירב הזיקות שלו מישראל. חסכונותיו לרבות קרנות פנסיה והשתלמות  של אדם בישראל מהוות זיקה לישראל ובוודאי המשך ההפקדה בהם לאחר העזיבה מהווה זיקה חזקה לישראל. יחד עם זאת, יצויין, כי מבחן זה אינו מבחן יחיד אשר מכריע את תושבות האדם אלא מצטרף לכלל הנסיבות.

ככלל יהיה מוטב למשוך את החסכונות הנזילים כגון קרנות השתלמות שכבר הגיעו לנקודת היציאה שלהם בפטור ממס (בחלוף שש שנים)  והחסכונות לטווח קצר בסמוך לעזיבה ולהימנע מהמשך הפקדה בחסכונות האחרים.

החזרי מס שבח

אך מנגד יש להביא בחשבון שהפסקת ההפקדה בקופות החיסכון עלול לפגוע בזכויות החוסך ו/או כי משיכת הכסף עלולה להטיל חבות מס בשיעור של 35% מהכספים הנחסכים. שיקולים כאלה חשובים ביותר ואין להתעלם מהם ומחייבים היוועצות עם מומחה מס ומומחה לחסכון פנסיוני.

יתרה מכך, כל תושב שיורד מהארץ וכל תושב שחוזר לארץ חייב לחשוב על עיתוי משיכת החסכונות לטווח קצר וארוך ו/או המשך החזקה בהם מאחר ועיתוי המשיכה מעלה לעיתים קרובות בעיות הקשורות למס הזר החל במדינה אליה עבר הנישום לגור  או ממנה הוא חוזר, לפי העניין.

כך למשל, בחלק מהמדינות (כך למשל המצב בארה"ב) עלול לחול מס זר על משיכת הכספים מהקופות וזאת וזאת האם בעת המשיכה האדם נחשב תושב מס של אותה מדינה זרה שחוקיה אינם כוללים פטור ממס על המשיכה – וזאת למרות שהן היו פטורות ממס בישראל – סוגיות כאלה מחייבות תכנון מס ישראלי וזר מראש והיוועצות עם מומחים בדבר. כנ"ל לגבי רווחים בקרן כגון ריבית ורווחי הון.

רלוונטי לך? נשמח להיות לך לעזור.

וסוף, אנא שתפו.