מס בקולומביה (taxes in Colombia)

במאמר זה נתייחס למס הקולומביאני בשני הקשרים:

1.       מסוי ישראלים שמהגרים או עושים רילוקיישן לקולומביה.

2.       מסוי השקעות בקולומביה.

*לאחרונה נכנסה לתוקף רפורמת מס מקיפה וחדשה בקולומביה אשר משנה מהותית את המסוי של יחידים וחברות כאחד. רפורמה זו משנה את הדברים המתוארים להלן לגבי ישראלים שמשקיעים בקולומביה או עושים הגירה או רילוקיישן אליה- מומלץ לפנות אלינו בהקדם.

מסוי ישראלים שמהגרים לקולומביה

קולומביה היא מדינה אשר בה המוטלים שיעורי מס גבוהים על תושביה לצרכי מס ועל השקעות בה (למעט מספר סוגי השקעות שמקבלות הטבות מס מיוחדות במדינה) – דבר שמחייב כל ישראלי המהגר לקולומביה או משקיע בה לבצע את המהלך ולהיעזר במומחים במיסוי בינלאומי (ניתן לפנות אלינו בעניין).

מי נחשב כתושב קולומביה לצרכי מס? – ישראלי שיורד מהארץ ועובר לגור בקולומביה יחשב כתושב קולומביה לצרכי מס באם הוא שוהה מעל 183 ימים (אף לא ברצף) במהלך תקופה של 365 ימים.

האם יחיד שכבר נחשב כתושב קולומביה משלם מס על רווחיו מחוץ לקולומביה ובישראל? אכן לפי החוק המקומי יחיד שנחשב כתושב קולומביה לצרכי מס (ראה לעיל) משלם מס הן על רווחיו והכנסותיו במדינה והן על רווחיו והכנסותיו מחוץ למדינה, לרבות מישראל.

יש גם לשים לב כי חברה שהתאגדה מחוץ לקולומביה תיחשב כתושבת מס לצרכי מס בקולומביה אם היא מנוהלת ונשלטת מקולומביה (למעט במקרים מיוחדים). בהיעדר אמנת מס בין ישראל לקולומביה חברה שאיגד ישראלי שהיגר לקולומביה עלולה להיחשב כתושבת לצרכי מס בשתי המדינות- דבר שיוצר שתי בעיות: הראשונה היא שהחברה תתחיל לשלם מס קולמביאני הגבוה מהמס החברות הישראלי (33% במקום 24%) והשניה היא הסיכון לתשלום מס כפול בשתי המדינות. על כן, יהיה מוטב להתייעץ עם מומחים בדבר ולפנות אלינו בהקשר זה.

מהם שיעורי המס שמוטלים על הרווחים וההכנסות של יחיד תושב קולומביה?

החוק הקולומביאני עבר רפורמה מקיפה בשנת 2017. על פי הדין החדש מוטלים שיעורי מס שונים בהתאם לסוג ההכנסה:

1.       הכנסות מריבית, מתמלוגים וכדומה -מוטל מס פרוגרוסיבי שעולה מ 0% ועד 33%.

2.       הכנסות מעבודה כשכיר עו עסק עצמאי – שיעור המס עולה מ 0%- 33%. בכפוף לפטור של 25% מההכנסה מעבודה.

3.       מס על הכנסות מדיבידנד –ככל שהרווחים חולקו מרווחים שחוייבו במס בידי חברה תושבת קולומביה יוטל מס שנע בין 0% ועד 10%. אך אם הדיבידנד לא חולקו מרווחים שחוייבו במס בחברה אז קודם ישולם מס של 35% ועל הנטו ישולם מס נוסף בשיעור של 0-10%.

4.       רווח הון ממכירת נכס שהוחזק מעל שנתיים חייב במס בשיעור של 10%.

האם מוטל ביטוח לאומי – כל תושב בקולומביה משלם ביטוח לאומי בשיעור של 4% וזאת בנוסף לתשלום ביטוח לאומי על ידי המעסיק עבור עובדיו.

האם קיימת אמנת מס בין ישראל לקולומביה – אין אמנת מס בין ישראל לקולומביה דבר שמעלה הסיכון שאדם מסויים יחשב כתושב לצרכי מס בשתי המדינות ותשלום מס כפל – ויש להיוועץ עם מומחים בדבר.

מס ירושות ומתנות בקולומביה – בקולומביה מוטל מס על הורשת נכס או מתן נכסים מתנה. אירועים כאלה נחשבים כאירוע מס הוני לכל דבר ומטל עליהם מס בשיעור של 10%. ישראלים אשר מהגרים לקולומביה ומחזיקים בנכסים בה או מחוצה לה חייבים לתת את הדעת למס זה וניתן לפנות אלינו בנדון.

כללי CFC- בקולומביה קיימים כללים אנטי-תכנוניים שנועדו למנוע אחזקה בנכסים ברחבי העולם דרך חברות זרות ולהימנע דרכן מתשלום מס קולומביאני.

מסוי משקיעים והשקעות בקולומביה

תושב זר (יחיד או חברה) ישלמו מס אך ורק על הכנסותיהם שהופקו מקולומביה. בהיעדר אמנת מס עם ישראל עולות שאלות רבות לגבי קביעת מקום הפקת ההכנסה.

אך יש לשים לב כי חברה שהתאגדה מחוץ לקולומביה תיחשב כתושבת מס לצרכי מס בקולומביה אם היא מנוהלת ונשלטת מקולומביה (למעט במקרים מיוחדים). בהיעדר אמנת מס בין ישראל לקולומביה חברה שאיגד ישראלי שהיגר לקולומביה עלולה להיחשב כתושבת לצרכי מס בשתי המדינות- דבר שעלול להעלות מספר סיכונים ותשלום מס כפול ויהיה מוטב להתייעץ עם מומחים בדבר ולפנות אלינו בהקשר זה.

חברה תושב קולומביה לצרכי מס משלמת מס על רווחיה בקולומביה ועל רווחיה מחוץ לקולומביה. חברה זרה משלמת מס בקולומביה אך ורק לגבי רווחיה מקולומביה (בין אם ההכנסה נובעת מסניף או מוסד קבע בקולומביה קולומביה ובין אם לאו)

שיעורי המס המוטלים על חברות מקומיות וזרות:

חברות משלמות מס חברות בשיעור קבוע העומד על 33% החל משנת 2018 (34% ב 2017). כמו כן, חברות משלמות מס יסף זמני מעל סף מסויים שמתבטל החל משנת 2019 והעומד על 6% בשנת 2017 ו 4% בשנת 2018.

ככל שרווחי החברה נמוכים אז היא תשלם מס משוער (מינימלי) אם רווחיה קטנים מ 3.5% מכלל נכסיה נטו בשנה הקודמת (בניכוי נכסים מסויימים כגון מניות בחברה מקומית).

מסוי דיבידנד, ריבית ודמי ניהול שמשלמת החברה לבעלי מניותיה או לתושבים זרים:

לגבי דיבידנד- רווחים שחוייבו כבר במס בקולומביה ואשר מחלקת חברה תושבת קולומביה לתושב זר (יחיד או חברה) ינוכה מהם מס במקור בשיעור של 5% בלבד. ככל שהרווחים המחולקים לא חוייבו במס ברמת החברה המחלקת אז יוטל מס הכנסה בשיעור של 35% ומס נוסף של 5%.

תשלומי ריבית ותמלוגים ושירותי ניהול ויעוץ– מנוכה מס בשיעור של 15% (למעט חריגים)

מסוי סניפים בקולומביה – המס על סניף מקומי שמחזיקה חברה זרה בקולומביה: כאמור לעיל סניף בקולומביה משלם מס על רווחיו בקולומביה. העברת הכספים לחו”ל תחויב במס של 5%.

קיזוז הפסדים: ניתן לקזז הפסדים בשנה מסויימת רק כנגד רווחים בשנים עוקבות ולא יותר מ 12 שנים. אין אפשרות לקזז הפסדים כנגד רווחים בשנים קודמות.

מע”מ: בקולומביה מוטל מס ערך מוסף רגיל של 19% על אספקת שירותים ומכירת נכסים ויבוא סחורות בשיעור של 19%. יחד עם זאת, במקרים מסויימים כמו יצוא סחורות ושירותים מוטל 0%. . ישנם מקרים בהם מוטל מס של 5%.

החזר מס על סך של 45,000 ש”ח בעקבות רילוקיישן לסין

אוגוסט 6th, 2021|0 Comments

הצוות שלנו החזיר מס בישראל על סך של 45,000 ש”ח לישראלי אשר עשה רילוקיישן לסין

מיסוי בינלאומי ליחידים טארק בשיר
אוסטרליה
טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

“מיסוי בינלאומי ליחידים”: ספר חדש, עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר

ספר חובה לכלל העוסקים במיסוי בינלאומי ליחידים (רואי חשבון, עורכי דין, שופטים ואנשי כספים בחברות בינלאומיות). ב 715 עמודים מנתח עו”ד ור”ח טארק בשיר לעומק כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים, לרבות: התושבות לצרכי מס, ניתוק תושבות, מס יציאה, מיסוי אופציות ומניות וRSU בידי עובד רילוקיישן, ניכוי הוצאות מחו”ל, זיכוי מס זר, הטבות לתושבים חוזרים ועוד.

קרא עוד
מיסוי חברת LLC
אוסטרליה
טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

החזר מס על סך של 176,000 ש”ח לישראלי שעובד בחו”ל עבור חברה ישראלית וחשיפה לכפל מס

תושב ישראלי אשר עשה בשנת 2015 רילוקיישן להולנד שילם מס וביטוח לאומי בישראל במשך השנים 2015-2017 כשמס זה נוכה במקור בישראל על ידי חברה ישראלית אשר המשיך לספק לה שירותיו לאחר הרילוקיישן. לאחר בדיקה שביצענו עבור הלקוח עלה כי ניתן יהיה להחזיר סך של 360,000 ש”ח מהמסים שנוכו בישראל. ואכן, סכום זה התקבל בחזרה בשבוע שעבר.

קרא עוד
מכירת דירת המגורים בישראל לאחר הגירה
החזרי מס
טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

החזר מס על סך של כ 80,000 ש”ח ללקוח שלנו שהיגר לחו”ל ומכר נדל”ן בישראל

הגשנו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי לבית הדין בתל אביב נגד המוסד לביטוח לאומי אשר סירב לבטל את התושבות שלו לצרכי ביטוח לאומי ולחייבו בתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות בקשר להכנסותיו מחו”ל. לאחר מספר דיונים הודיע המוסד לביטוח לאומי על כך שהוא חוזר בו מעמדתו וכי הוא מסכים לביטול התושבות של הלקוח שלנו וזאת החל מיום העזיבה לחו”ל.

קרא עוד
  • מיסוי בינלאומי ליחידים טארק בשיר

“מיסוי בינלאומי ליחידים”: ספר חדש, עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר

יוני 11th, 2021|0 Comments

ספר חובה לכלל העוסקים במיסוי בינלאומי ליחידים (רואי חשבון, עורכי דין, שופטים ואנשי כספים בחברות בינלאומיות). ב 715 עמודים מנתח עו"ד ור"ח טארק בשיר לעומק כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים, לרבות: התושבות לצרכי מס, ניתוק תושבות, מס יציאה, מיסוי אופציות ומניות וRSU בידי עובד רילוקיישן, ניכוי הוצאות מחו"ל, זיכוי מס זר, הטבות לתושבים חוזרים ועוד.