מסוי ותשלומי ביטוח לאומי שחל על ישראלים שמהגרים לאנגליה ומסוי השקעות באנגליה

מיסוי וביטוח לאומי עבור ישראלים שמהגרים לאנגליה

רקע:

ישראלי שעובר לגור דרך קבע באנגליה יסווג כתושב אנגליה לצרכי מס ויהיה כפוף לתשלום מס באנגליה על כלל רווחיו מאנגליה או מחוץ לאנגליה (לרבות ישראל) לפי העקרונות שלהלן.

נציין תחילה כי שיטת המס באנגליה מראה בצורה ברורה הכלל לפיו לא תמיד כדאי וראוי לטעון לניתוק תושבות בעקבות המעבר לגור בחו"ל. כך לממשל, המס הגבוה שמוטל באנגליה (כפי שיתואר להלן) על הכנסות רגילות ועל דיבידנד מביא למסקנה שלא תמיד כדאי לישראלי שעובר לגור באנגליה לטעון לניתוק התושבות שלו לצרכי מס ולעיתים משתלם יותר לנסות ולשמר את התושבות הישראלית במקום התושבות באנגליה לצרכי מס. מנגד קיימים מקרים רבים בהם דווקא יש לפעול לניתוק תושבות לצרכי מס בכדי להפחית המס הכולל שמוטל על פעילות רב לאומית (ואנגליה מהווה מקום לתכנון כזה במקרים רבים) ולהימנע ממס ישראלי מיותר, ביטוח לאומי ומצבים של מס כפול.הנציין תחילה כי שיטת המס באנגליה מראה בצורה ברורה הכלל לפיו לא תמיד כדאי וראוי לטעון לניתוק תושבות בעקבות המעבר לגור בחו"ל. כך לממשל, המס הגבוה שמוטל באנגליה (כפי שיתואר להלן) על הכנסות רגילות ועל דיבידנד מביא למסקנה שלא תמיד כדאי לישראלי שעובר לגור באנגליה לטעון לניתוק התושבות שלו לצרכי מס ולעיתים משתלם יותר לנסות ולשמר את התושבות הישראלית במקום התושבות באנגליה לצרכי מס. מנגד קיימים מקרים רבים בהם דווקא יש לפעול לניתוק תושבות לצרכי מס בכדי להפחית המס הכולל שמוטל על פעילות רב לאומית (ואנגליה מהווה מקום לתכנון כזה במקרים רבים) ולהימנע ממס ישראלי מיותר, ביטוח לאומי ומצבים של מס כפול.

ראוי לציין כי ישראלי שעובר לאנגליה צריך לשים לב כי המעבר לאנגליה עלול/עשוי להעתיק את מקום התושבות של חברות בשליטתו מישראל לאנגליה על פי הדין האנגלי ואמנת המס בין ישראל לאנגליה. מצב כזו מביא למספר יתרונות מס אך גם למספר סיכונים במקרים רבים כגון:

  • העברת מקום התושבות של החברה גורם לתחולת מס יציאה על החברה בישראל.

  • בעקבות המעבר עלולה כל מדינה לטעון לזכות מסוי שלה דבר שעלול להוביל למס כפול.

  • סיווג החברה כחברת תושבת אנגליה עלול לגרום להעלאת שיעור מס החברות שחל (למשל אם החברה נהנית מהחוק לעידוד השקעות הון בישראל)

  • לעיתים העתקת מקום התושבות של החברה מביא למספר יתרונות מס בשים לב כי מס החברות האנגלי הינו נמוך ממס חברות הישראלי ובשים לב כי חברה תושבת אנגליה רשאית שלא לשלם מס על סניפים שהיא מחזיקה מחוץ לאנגליה.

על כן, אין כל ספק שמעבר לאנגליה מחייב התייעצות עם מומחים(ניתן לפנות אלינו בנושא) ומתן הדעת לכלל השיקולים, היתרונות והחסרונות ומחייב תכנון מס כולל ומקדים.

על מי חל מס באנגליה?:

כאמור לעיל, תושב לצרכי מס באנגליה (tax resident in England) ישלם מס באנגליה על כלל הכנסותיו מאנגליה ומחו"ל (לרבות ישראל). יחד עם זאת, יחיד שנחשב כתושב אנגליה לצרכי מס אך אינו דימוסיילד באנגליה (non domiciled resident) זכאי לבחור שלא לשלם מס על כלל הכנסותיו מחו"ל אלא רק על חלק ההכנסה שהוא בוחר להעביר לאנגליה – דבר שמחייב תשלום של מס נוסף על סך של 30,000-90,000 פאונד (remittance tax).

ההכנסות החייבות במס :

הכנסה החייבת במס כוללות הכנסות מעסק, ממתן שירותים, משכר עבודה, ריבית, דיבידנד, דמי שכירות וכדו. מס מוטל גם על רווחי הון כאמור להלן.

ניכוים מיוחדים –

תושב אנגליה לצרכי מס זכאי לפטור ממס על הכנסתיו שאינן עולות על 11 אלף פאונד (ברמת הכנסות גבוהות פטור זה מתבטל).

שיעורי המס שחלים על יחידים – ככלל, על יחידים חלים שיעורי מס פרוגרסיביים הנקבעים בשלוש מדרגות שמשתנות בהתאם להכנסה : 20%, 40% ו 45%.

הכנסות מדיבידנד ורווחים מהשקעות:

לגבי הכנסות מדיבידנד חלים שיעור מס מיוחדים שנעים בין 7% ועד 38% (תלוי ברמת ההכנסות) – בכפוף להטבות מיוחדות למי שהיגר לאנגליה, נחשב כתושב אנגליה לצרכי מס אך אינו דימסולייד באנגליה וזאת לגבי דיבידנד מחברות זרות.

יצויין, כי ישראלי שהיגר לאנגליה אך נחשב כתושב מס של ישראל רשאי ליהנות מהטבות המס שנקבעו באמנה בין ישראל לבריטניה.

רווחי הון-

אדם שהיגר לאנגליה ונחשב כתושב אנגליה לצרכי מס חייב במס על כלל רווחי ההון שלו ממכירת נכסים באנגליה ומחוץ לאנגליה, בכפוף למסלול המיוחד שחל על מי שאינו דימוסלייד באנגליה לגבי רווחי הון מחו"ל שלא מועבר לאנגליה.

אדם שאינו נחשב כתוב אנגליה לצרכי מס מסווג כמשקיע זר ולא יהיה חייב במס על רווחי הון ממכירת נכסעם באנגליה למעט מכירת דירות מגורים באנגליה או מכירת נכסים שמשים סניף או בסיס קבע באנגליה.

רווח הון חייב במס במיוחד של 10% לבעלי הכנסות נמוכות ו 20% לבעלי הכנסות גבוהות  כשלגבי דירות מגורים חלים שיעורי מס של 18%-28% על רווח ההון.

תשלומי ביטוח לאומי  באנגליה (social security):

באנגליה חלים תשלומים לביטוח לאומי על עובדים ועצמאיים תושבי אנגליה ועל מעסיקים. שיעור הביטוח לאומי לגבי שכירים מגיעים לכדי כ 12% לעובד (עד תקרה שמעליה משולם ביטוח לאומי בשיעור של 2%) וכ 14% על מעסיקים. עצמאיים משלמים כעקרון 9%.

יחד עם זאת יש לשים לב כי בין ישראל לאנגליה קיימת אמנת ביטוח לאומי (לחץ להורדת המדריך) לפיה עובד שכיר שנשלח על ידי מעבידו הישראלי- אז מעבידו הישראלי ימשיך לשלם עבורו ביטוח לאומי בישראל ולנכות ממנו ביטוח לאומי (חלק עובד) ולא ישלם ביטוח לאומי באנגליה. כמו כן, ישראלי שעובר לאנגליה ועובד שם כשכיר את מעסיק אנגלי או כעצמאי אז ישלם ביטוח לאומי באנגליה אך תשלומי הביטוח לאומי ששולמו באנגליה יקוזזו מתשלומי הביטוח הלאומי שיש לשלם בישראל.

אך חשוב להדגיש בהקשר זה שתי נקודות:

  1. אם הפסקת להיות תושב ישראל לאחר ההגירה לאנגליה אז האמנה אינה רלוונטית כלל מאחר ואין לשלם ביטוח לאומי בישראל כלל (גם לא סכום מינימלי).

  2. כל עוד אתה נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי בישראל אז יש לשלם ביטוח לאומי בישראל מלא שמגיע ל 17% מכלל השכר/ההכנסה באנגליה ולא רק סכומים מינימליים. התשלום באנגליה במקרה כזה רק מקטין את הביטוח לאומי שיש לשלם בישראל. נקודה זו מחדדת חשיבות ניתוק התשובות של המהגר לעניין ביטוח לאומי בישראל בכדי להימנע מתשלום ביטוח לאומי בשיעור של 17%! על הרווח מאנגליה.

מסוי חברות והשקעות באנגליה

רקע:

חברה שנחשבת כתושבת אנגליה לצרכי מס חייבת במס על רווחיה באנגליה ומחוץ לאנגליה. חברה זרה חייבת במס רק על רווחיה שנחשבים כאלה שנבעו באנגליה כגון רווחים מסניף או מוסד קבע באנגליה, תמלוגים, ריבית וכדו.

איך קובעים תושבות של חברה:

חברה נחשבת כתושבת אנגליה לצרכי מס אם היא התאגדה באנגליה או שהניהול ושליטה על עסקיה מתבצעים באנגליה.

באמנת המס שנחתמה בין ישראל לבריטניה נקבע כי לגבי חבר בני אדם שהינו תושב שתי המדינות תקבע התושבות בהתאם למקום השליטה והניהול של חבר בני האדם. במידה ולא ניתן לקבוע את מקום השליטה וניהול של חבר בני האדם המחלוקת תיפתר בהסכמה הדדית בין הרשויות.

הערה: ישראלי שעובר לאנגליה צריך לשים לב כי המעבר לאנגליה עלול/עשוי להעתיק את מקום התושבות של חברה בשליטתו מישראל לאנגליה על פי הדין האנגלי ואמנת המס בין ישראל לאנגליה. מצב כזו מביא למספר יתרונות מס אך גם למספר סיכונים במקרים רבים כגון:

(1) העברת מקום התושבות של החברה עלול לגרום לתחולת מס יציאה exit tax  על החברה בישראל בהתאם לדין הישראלי.

(2) בעקבות המעבר עלולה כל מדינה לטעון לזכות מסוי שלה דבר שעלול להוביל למס כפול.

(3) סיווג החברה כחברת תושבת אנגליה עלול לגרום להעלאת שיעור מס החברות שחל (למשל אם החברה נהנית מהחוק לעידוד השקעות הון בישראל)

(4) לעיתים העתקת מקום התושבות של החברה מביא למספר יתרונות מס בשים לב כי מס החברות האנגלי הינו נמוך ממס חברות הישראלי וכי לא חל מס על חלוקת דיבידנד מהחברה ובשים לב כי חברה תושבת אנגליה רשאית שלא לשלם מס על סניפים שהיא מחזיקה מחוץ לאנגליה.

שיעור מס חברות:

מס חברות הרגיל באנגליה עומד על 19% (החל מאפריל 2017), למעט מקרים מסויימים בהם חל מס שונה כגון רווחים ממכירת דירות מגורים אז עומד המס על 28%. במקרה שבו נקטה חברה בתכנוני מס פסולים עולה שיעור המס ל 25%. כמו כן, חברה רשאית לבקש שלא לשלם מס על רווחי מוסד קבע וסניף שהיא מחזיקה מחוץ לאנגליה.

מנגנון מס מטיב יותר נקבע בחוק לגבי חברות טכנולוגיה וחברות שמחזיקות בפטנטים.

הכנסות מדיבידנד בידי חברה תושבת אנגליה:

ככלל הכנסתו מדיבידנד מחברה מקומית או זרה פטורות ממס באנגליה בידי החברה המקומית מקבלת הדיבידנד. פטור זה חל גם על חברות קטנות בתנאים שנקבעו בחוק.

רווחי הון:

חברה תושבת אנגליה חייבת במס רגיל (מס חברות) על רווחי ההון שלה באנגליה ובעולם. יחד עם זאת, רווחי הון ממכירת מניות בחברות מקומיות וזרות פטור ממס בתנאים מסויימים תחת הפטור המכונה participation exemption. כמו כן, רווח הון ממכירת נכסים ששימושו מוסק קבע/סניף בחו"ל עשויים להיות פטורים ממס בתנאים שנקבעו בחוק.

חברה זרה פטורה ככלל ממס רווחי הון באנגליה למעט רווחים ממכירת נכסי מוסד קבע באנגליה וממכירת נכסי מקרקעין באנגליה.

הוצאת רווחים מחוץ לאנגליה -ניכוי מס במקור:

דיבידנד – חברה תושבת אנגליה שמחלקת דיבידנד למשקיעים זרים אינה חייבת בניכוי מס במקור למעט חלוקת דיבידנד על ידי REIT שמשקיעה בנדל"ן באנגליה (בתנאים מסויימים).

ריבית ותמלוגים– חל ניכוי מס במקור בשיעור של 20% ככלל בכפוף לשיעור מס נמוך יותר שנקבע באמנות המס שאנגליה צד להן. למשל, באמנת המס בין ישראל לבריטניה הופחת שיעור הניכוי מס במקור מריבית ותמלוגים ל 5% (באמנה החדשה שעמד על 15% באמנה הישנה). כמו כן, חלה הדירקטיבה האירופיית לגבי תשלומים כאלה המשולמים לחברה תושבת מדינה שחברה באיחוד האירופי- אם כי, יש לבדוק תחולת הדריקטיבה לאחר יציאת אנגליה מהאיחוד האירופי.

הוצאת רווחי סניף מאנגליה (branch tax )  – לא חל מס ניכוי במקור.

תשלומים עבור שירותים – לא חל ניכוי מס במקור.

מס ירושות (inheritance tax) ומס מתנות שחלים על יחידים שעוברים לגור באנגליה ועל השקעות באנגליה

ישראלים שמהגרים לאנגליה או משקיעים בה צריכים לשים לב למס הקשה שנשכח בדרך כלל- לא והוא מס שמוטל על הורשת נכסים (מס ירושה (inheritance tax    –   IHT)

על פי הדין האנגלי, אדם שנחשב על פי החוק כדימוסיילד באנגליה כפוף למס על שווי הנכסים שהוא מוריש בשיעור של 40% משווי הנכסים- כפוף למספר פטורים בחוק (כגון פטור להעברת לבת/בן זוג)  – לגבי נכסים שווים עולה על 325 אלף פאונד. על כן, עברת לגור באנגליה יש לתת את הדעת למס קשה זה. בחוק קיים פטור ממס זה לגבי רווח שאינו עולה על כ 11 אלף פאונד, בהתקיים תנאים מסויימים.

כמו כן, ישראלי שמשקיע באנגליה או עבר לגור שם אך אינו נחשב כדימוסיילד יהיה חייב במס כזה על הנכסים שלו באנגליה, כגון נכסים נדל"ן ומניות, בכפוף למספר פטורים בחוק – כגון הורשת חשבון בנק במטבע זר בבנק באנגליה.

לעניין זה מגורים באנגליה בתקופה של 15 שנים (בעבר היה 17 שנים) מתוך 20 השנים האחרונות מביא לסיווג לענייני מס ירושה כתושב דימסולייד באנגליה ומס ירושה יוטל על הורשת נכסים גם מחוץ לאנגליה. אך יש לשים לב כי רשות המס באנגליה רשאית בתנאים מסויימים לסווג אדם זר כתושב הדימסולייד באנגליה לצרכי מס אם הוא גר באנגליה בשלוש השנים האחרונות ובית הקבע שלו באנגליה- דבר שיגרום לתחולת מס ירושה גם על נכסי המוריש מחוץ לאנגליה.

יש לשים לב שהחוק האנגליה תוקן בשנת 2017 והטיל מס עזבון על כל דירת מגורים באנגליה גם אם היא מוחזקת על ידי חברות ונאמנויות זרות.

 מס מתנות באנגליה gift tax:

באנגליה חל גם מס על מתן מתנות באם נותן המתנה (לרבות העברת נכסים לנאמנויות  Trusts) באם נתן המתנה נפטר תוך 7 שנים ממתן המתנה. שיעור מס זה נע בין 20% – 40%.

Income tax bands of taxable income (£ per year

regular Tax rate -salaries and self employed Tax year 2017-18
Basic rate 20% £0-33,500
Higher rate 40% £33,500-150,000
Additional rate 45% Over £150,000

:Income tax allowances

Tax year 2016-17 Tax year 2017-18
Personal allowance
Personal allowance 7 £11,000 £11,500
Income limit for personal allowance £100,000 £100,000
Income limit for Married couple’s allowance 8 £27,700 £28,000
Marriage allowance
Marriage allowance 9 £1,100 £1,150
Married couple’s allowance for those born before 6 April 1935
Maximum amount of married couple’s allowance 10 £8,355 £8,445
Minimum amount of married couple’s allowance 10 £3,220 £3,260
Blind person’s allowance
Blind person’s allowance £2,290 £2,320
Dividend allowance
Dividend allowance 11 £5,000 £5,000
Personal savings allowance
Personal savings allowance for basic rate taxpayers 12 £1,000 £1,000
Personal savings allowance for higher rate taxpayers 12 £500 £500