Relotax

מיסוי רילוקיישן לאנגליה

מיסוי וביטוח לאומי עבור ישראלים שמהגרים לאנגליה

רקע:
ישראלי העושה רילוקיישן לאנגליה ועובר לגור דרך קבע בשטחה יסווג כתושב אנגליה לצרכי מס ויהיה כפוף למיסוי באנגליה על כלל רווחיו, הן מאנגליה והן מחוץ לאנגליה (לרבות ישראל), לפי העקרונות שלהלן (ראה בהמשך התייחסות לפטור ממס שחל באנגליה למי שעושה רילוקיישן לאנגליה- remittance tax).

נציין תחילה כי המס הגבוה המוטל באנגליה על הכנסות גבוהות מדיבידנד מחברות זרות (כפי שיתואר להלן) ועל הכנסות שמופקות באנגליה עצמה מביא למסקנה שלא תמיד כדאי לישראלי (שיש לו הכנסות מהותיות מדיבידנד) המהגר לאנגליה לטעון לניתוק תושבות מישראל לצרכי מס ולעיתים משתלם יותר לנסות ולשמר את התושבות הישראלית במקום התושבות באנגליה לצרכי מס – מכוח אמנת המס בין אנגליה לישראל.

 מנגד ברוב המקרים דווקא יש לפעול לניתוק תושבות מישראל  בכדי להפחית את המס הכנסה ומס בריאות הכולל המוטל על ההכנסות של היחיד (מה גם שבאנגליה ניתן לקבל פטור על הכנסות שהופקו מחוץ לאנגליה ועל רווחי הון), להימנע ממס הכנסה ומס בריאות מיותרים בישראל, להימנע ממצבים של כפל מס ומהתעסקות עם דתי מדינות.
ראוי בנוסף לציין כי ישראלי העושה רילוקיישן לאנגליה צריך לשים לב כי ההגירה לאנגליה עלולה/עשויה להעתיק את מקום התושבות של חברות בשליטתו מישראל לאנגליה על פי הדין האנגלי ואמנת המס בין ישראל לאנגליה. מצב כזו מביא לעיתים למספר יתרונות מס אך גם למספר סיכונים מהותיים במקרים רבים כגון:

  • העברת מקום התושבות של החברה גורם לתחולת מס יציאה על החברה בישראל.
  • בעקבות הרילוקיישן עלולה כל מדינה לטעון לזכות מיסוי שלה דבר שעלול להוביל למס כפול.
  • סיווג החברה כחברת תושבת אנגליה עלול לגרום להעלאת שיעור מס החברות שחל (למשל אם החברה נהנית מהחוק לעידוד השקעות הון בישראל) אם כי מס החברות באנגליה נמוך בדרך כלל ממס חברות הישראלי.

לעיתים העתקת מקום התושבות של החברה מביא למספר יתרונות מס בשים לב כי מס החברות האנגלי הינו נמוך ממס חברות הישראלי ובשים לב כי חברה תושבת אנגליה רשאית שלא לשלם מס על סניפים שהיא מחזיקה מחוץ לאנגליה.
על כן, אין כל ספק שמעבר לאנגליה מחייב התייעצות עם מומחים(ניתן לפנות אלינו בנושא) ומתן הדעת לכלל השיקולים, היתרונות והחסרונות ומחייב תכנון מס כולל ומקדים.

ולהלן נסקור בקצרה את המיסוי באנגליה הרלוונטי ליחידים העושים רילוקיישן לאנגליה 

על מי חל מס באנגליה?:
כאמור לעיל, תושב לצרכי מס באנגליה (tax resident in England) ישלם מס באנגליה על כלל הכנסותיו מאנגליה ומחו”ל (לרבות ישראל). יחד עם זאת, יחיד שנחשב כתושב אנגליה לצרכי מס אך אינו דימוסיילד באנגליה (non domiciled resident) זכאי לבחור שלא לשלם מס על כלל הכנסותיו ורווחיו מהשקעות ונכסים מחוץ לאנגליה ולשלם מס אנגלי רק בגין חלק ההכנסה שהוא בוחר להעביר לאנגליה (remittance tax) או שנחשב כמועבר לנאגליה לפי החוק.
בחלק מהמקרים החלת מנגנון זה (remittance tax ) כרוכה בתשלום היטל חלופי (“מס אחר”)  על סך של 30,000-90,000 פאונד .
ההכנסות החייבות במס :
הכנסה החייבת במס כוללות הכנסות מעסק, ממתן שירותים, משכר עבודה, ריבית, דיבידנד, דמי שכירות וכדו. מס מוטל גם על רווחי הון כאמור להלן.
שיעורי המס שחלים על יחידים (הכנסות מעבודה, עסק, שירותים ומשלח יד):

 ככלל, על יחידים חלים שיעורי מס פרוגרסיביים הנקבעים בשלוש מדרגות שמשתנות בהתאם להכנסה: 0% (עד 12,570 פאונד), 20% , 40% ו 45% (מדרגה גבוה זו חלה על הכנסות העולות על 150,000 פאונד)

ניכוים מיוחדים –
תושב אנגליה לצרכי מס זכאי לפטור ממס על הכנסתיו שאינן עולות על 12,570 אלף פאונד .

הכנסות מדיבידנד ורווחים מהשקעות:
לגבי הכנסות מדיבידנד (העולות על 2000 פואנד) חלים שיעורי מס מיוחדים לפי המדרגות המפורטות להלן (ככל שההכנסה גבוה שיעור המס עולה) – בכפוף להטבות מיוחדות למי שהיגר לאנגליה, נחשב כתושב אנגליה לצרכי מס אך אינו דימסולייד באנגליה וזאת לגבי דיבידנד מחברות זרות.

  • מדרגה בסיסית – 7.5%*
  • מדרגה שניה – 32.5%*
  • מדרגה שלישית (הגבוה ביותר)- 38.1%*

*החל מאפריל 2022 שיעור המס על דיבידנד יעלה ב 1.25% למימון הגרעון שנוצר במערכת הביטוח לאומי של המדינה NHS

יצויין, כי ישראלי שהיגר זמנית לאנגליה והוא יכול להוכיח כי הוא עדיין תושב מס בישראל לפי אמנת המס עם אנגליה רשאי ליהנות מהטבות המס שנקבעו באמנה בין ישראל לבריטניה, אם כי בכפוף לתשלום המיסים בישראל.
רווחי הון-
אדם שהיגר לאנגליה ונחשב כתושב אנגליה לצרכי מס חייב במס על כלל רווחי ההון שלו ממכירת נכסים באנגליה ומחוץ לאנגליה, בכפוף למסלול המיוחד שחל על מי שאינו דימוסלייד באנגליה לגבי רווחי הון מחו”ל שלא מועבר לאנגליה.
אדם שאינו נחשב כתוב אנגליה לצרכי מס מסווג כמשקיע זר ולא יהיה חייב במס על רווחי הון ממכירת נכסעם באנגליה למעט מכירת דירות מגורים באנגליה או מכירת נכסים שמשים סניף או בסיס קבע באנגליה.
רווח הון חייב במס במיוחד של 10% לבעלי הכנסות נמוכות ו 20% לבעלי הכנסות גבוהות  כשלגבי דירות מגורים חלים שיעורי מס של 18%-28% על רווח ההון.
מיסוי הכנסות מתוכניות הטבה לעובדיםׁ (לרבות RSU):
ביום ההענקה של הזכות (grant date) לא חל ככל כל מס. ואולם ביום ההבשלה הרווח חייב במס כהכנסת עבודה רגילה במס הכנסה וביטוח לאומי. על עליית הערך מיום ההבשלה ועד יום המכירה בפועל משולם מס רווח הון רגיל. לגבי הבשלה שהייתה לפני ההגירה לאנגליה לא משולם ככל מס באנגליה. כמו כן, לעיתים ניתן להחיל את המנגנון הפוטר ממס מהגרים חדשים לאנגליה גם על רווח מני”ע זרים כאלו.

תשלומי ביטוח לאומי  בעקבות רילוקיישן לאנגליה (social security):

באנגליה חלים תשלומים לביטוח לאומי על עובדים ועצמאיים תושבי אנגליה ועל מעסיקים. שיעור הביטוח לאומי לגבי שכירים מגיעים לכדי כ 12% לעובד (עד תקרה שמעליה משולם ביטוח לאומי בשיעור של 2%) וכ 14% על מעסיקים. עצמאיים משלמים כעקרון 9%.
יחד עם זאת יש לשים לב כי קיימת אמנת ביטוח לאומי עם אנגליה (לחץ להורדת המדריך) לפיה עובד שכיר שנשלח על ידי מעבידו הישראלי- אז מעבידו הישראלי ימשיך לשלם עבורו ביטוח לאומי בישראל ולנכות ממנו ביטוח לאומי (חלק עובד) ולא ישלם ביטוח לאומי באנגליה. כמו כן, ישראלי שעובר לאנגליה ועובד שם כשכיר את מעסיק אנגלי או כעצמאי אז ישלם ביטוח לאומי באנגליה אך תשלומי הביטוח לאומי ששולמו באנגליה יקוזזו מתשלומי הביטוח הלאומי שיש לשלם בישראל.
אך חשוב להדגיש בהקשר זה שתי נקודות:
אם הפסקת להיות תושב ישראל לאחר ההגירה לאנגליה אז האמנה אינה רלוונטית כלל מאחר ואין לשלם ביטוח לאומי בישראל כלל (גם לא סכום מינימלי).
כל עוד אתה נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי בישראל אז יש לשלם ביטוח לאומי בישראל מלא שמגיע ל 17% מכלל השכר/ההכנסה באנגליה ולא רק סכומים מינימליים. התשלום באנגליה במקרה כזה רק מקטין את הביטוח לאומי שיש לשלם בישראל. נקודה זו מחדדת חשיבות ניתוק התשובות של המהגר לעניין ביטוח לאומי בישראל בכדי להימנע מתשלום ביטוח לאומי בשיעור של 17%! על הרווח מאנגליה.

מיסוי חברות באנגליה (ומיסוי השקעות באנגליה)

רקע:
חברה שנחשבת כתושבת אנגליה לצרכי מס חייבת במס על רווחיה באנגליה ומחוץ לאנגליה. חברה זרה חייבת במס רק על רווחיה שנחשבים כאלה שנבעו באנגליה כגון רווחים מסניף או מוסד קבע באנגליה, תמלוגים, ריבית וכדו.
איך קובעים תושבות של חברה הרשומה באנגליה או בישראל:
חברה נחשבת כתושבת אנגליה לצרכי מס אם היא התאגדה באנגליה או שהניהול ושליטה על עסקיה מתבצעים באנגליה.
באמנת המס המקורית שנחתמה בין ישראל לבריטניה נקבע כי לגבי חבר בני אדם שהינו תושב שתי המדינות תקבע התושבות בהתאם למקום השליטה והניהול של חבר בני האדם. במידה ולא ניתן לקבוע את מקום השליטה וניהול של חבר בני האדם המחלוקת תיפתר בהסכמה הדדית בין הרשויות.

באמנת המס החדשה (הפרוטוקול החדש עם אנגליה) נקבע שינוי מהותי לפיו כל עוד לא הסכימו המדינות לגבי התושבות של החברה היא לא תהיה זכאית להקלות במס מכוח אמנת המס.
הערה: ישראלי שעובר לאנגליה צריך לשים לב כי המעבר לאנגליה עלול/עשוי להעתיק את מקום התושבות של חברה בשליטתו מישראל לאנגליה על פי הדין האנגלי ואמנת המס בין ישראל לאנגליה. מצב כזו מביא למספר יתרונות מס אך גם למספר סיכונים במקרים רבים כגון:
(1) העברת מקום התושבות של החברה עלול לגרום לתחולת מס יציאה exit tax  על החברה בישראל בהתאם לדין הישראלי.
(2) בעקבות המעבר עלולה כל מדינה לטעון לזכות מסוי שלה דבר שעלול להוביל למס כפול.
(3) סיווג החברה כחברת תושבת אנגליה עלול לגרום להעלאת שיעור מס החברות שחל (למשל אם החברה נהנית מהחוק לעידוד השקעות הון בישראל)
(4) לעיתים העתקת מקום התושבות של החברה מביא למספר יתרונות מס בשים לב כי מס החברות האנגלי הינו נמוך ממס חברות הישראלי וכי לא חל מס על חלוקת דיבידנד מהחברה ובשים לב כי חברה תושבת אנגליה רשאית שלא לשלם מס על סניפים שהיא מחזיקה מחוץ לאנגליה.
שיעור מס חברות באנגליה:
מס חברות הרגיל באנגליה עומד על 19%, למעט מקרים מסויימים בהם חל מס שונה כגון רווחים ממכירת דירות מגורים אז עומד המס על 28%. במקרה שבו נקטה חברה בתכנוני מס פסולים עולה שיעור המס ל 25%. כמו כן, חברה רשאית לבקש שלא לשלם מס על רווחי מוסד קבע וסניף שהיא מחזיקה מחוץ לאנגליה.
מנגנון מס מטיב יותר נקבע בחוק לגבי חברות טכנולוגיה וחברות שמחזיקות בפטנטים.
הכנסות מדיבידנד בידי חברה תושבת אנגליה:
ככלל הכנסתו מדיבידנד מחברה מקומית או זרה פטורות ממס באנגליה בידי החברה המקומית מקבלת הדיבידנד. פטור זה חל גם על חברות קטנות בתנאים שנקבעו בחוק.
מס רווחי הון באנגליה:
חברה תושבת אנגליה חייבת במס רגיל (מס חברות) על רווחי ההון שלה באנגליה ובעולם. יחד עם זאת, רווחי הון ממכירת מניות בחברות מקומיות וזרות פטור ממס בתנאים מסויימים תחת הפטור המכונה participation exemption. כמו כן, רווח הון ממכירת נכסים ששימושו מוסק קבע/סניף בחו”ל עשויים להיות פטורים ממס בתנאים שנקבעו בחוק.
חברה זרה פטורה ככלל ממס רווחי הון באנגליה למעט רווחים ממכירת נכסי מוסד קבע באנגליה וממכירת נכסי מקרקעין באנגליה.
הוצאת רווחים מחוץ לאנגליה -ניכוי מס במקור:
דיבידנד – חברה תושבת אנגליה שמחלקת דיבידנד למשקיעים זרים אינה חייבת בניכוי מס במקור למעט חלוקת דיבידנד על ידי REIT שמשקיעה בנדל”ן באנגליה (בתנאים מסויימים).
ריבית ותמלוגים– חל ניכוי מס במקור בשיעור של 20% ככלל בכפוף לשיעור מס נמוך יותר שנקבע באמנות המס שאנגליה צד להן. למשל, באמנת המס בין ישראל לבריטניה הופחת שיעור הניכוי מס במקור מריבית ותמלוגים ל 5% (באמנה החדשה שעמד על 15% באמנה הישנה). כמו כן, חלה הדירקטיבה האירופיית לגבי תשלומים כאלה המשולמים לחברה תושבת מדינה שחברה באיחוד האירופי- אם כי, יש לבדוק תחולת הדריקטיבה לאחר יציאת אנגליה מהאיחוד האירופי.
הוצאת רווחי סניף מאנגליה (branch tax )  – לא חל מס ניכוי במקור.
תשלומים עבור שירותים – לא חל ניכוי מס במקור.

מס ירושות באנלגיה (inheritance tax) ומס מתנות שחלים על יחידים שעוברים לגור באנגליה ועל השקעות באנגליה
ישראלים שמהגרים לאנגליה או משקיעים בה צריכים לשים לב למס הקשה שנשכח בדרך כלל- לא והוא מס שמוטל על הורשת נכסים (מס ירושה (inheritance tax    –   IHT)
על פי הדין האנגלי, אדם שנחשב על פי החוק כדימוסיילד באנגליה כפוף למס על שווי הנכסים שהוא מוריש בשיעור של 40% משווי הנכסים- כפוף למספר פטורים בחוק (כגון פטור להעברת לבת/בן זוג)  – לגבי נכסים שווים עולה על 325 אלף פאונד. על כן, עברת לגור באנגליה יש לתת את הדעת למס קשה זה. בחוק קיים פטור ממס זה לגבי רווח שאינו עולה על כ 11 אלף פאונד, בהתקיים תנאים מסויימים.
כמו כן, ישראלי שמשקיע באנגליה או עבר לגור שם אך אינו נחשב כדימוסיילד יהיה חייב במס כזה על הנכסים שלו באנגליה, כגון נכסים נדל”ן ומניות, בכפוף למספר פטורים בחוק – כגון הורשת חשבון בנק במטבע זר בבנק באנגליה.
לעניין זה מגורים באנגליה בתקופה של 15 שנים (בעבר היה 17 שנים) מתוך 20 השנים האחרונות מביא לסיווג לענייני מס ירושה כתושב דימסולייד באנגליה ומס ירושה יוטל על הורשת נכסים גם מחוץ לאנגליה. אך יש לשים לב כי רשות המס באנגליה רשאית בתנאים מסויימים לסווג אדם זר כתושב הדימסולייד באנגליה לצרכי מס אם הוא גר באנגליה בשלוש השנים האחרונות ובית הקבע שלו באנגליה- דבר שיגרום לתחולת מס ירושה גם על נכסי המוריש מחוץ לאנגליה.
יש לשים לב שהחוק האנגליה תוקן בשנת 2017 והטיל מס עזבון על כל דירת מגורים באנגליה גם אם היא מוחזקת על ידי חברות ונאמנויות זרות.
מס מתנות באנגליה gift tax:
באנגליה חל גם מס על מתן מתנות באם נותן המתנה (לרבות העברת נכסים לנאמנויות  Trusts) באם נתן המתנה נפטר תוך 7 שנים ממתן המתנה. שיעור מס זה נע בין 20% – 40%.

Relocation to United Kingdom

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .