Relotax

הגירה ורילוקיישן לאוסטרליה

היבטי מס שחלים על יחידים באוסטרליה

שלח אי מיל
הדפס

ישראלים רבים עושים הגירה לאוסטרליה. אותם ישראלים צריכים לשים לב למספר סוגיות שנתייחס אליהן להלן הקשורות למס הכנסה וביטוח לאומי לרבות לנקודות חשובות אלו:

(1)   שיעורי המס באוסטרליה אינם נמוכים במיוחד, ולעיתים משתווים ואף עולים על שיעורי המס החלים בישראל (למעט בהכנסות גבוהות מאד אז שיעור המס הישראלי מטפס ל 50% העולה על המס האוסטרלי) כך שלא תמיד מומלץ למי שעושה רילוקיישן לאוסטרליה להזדרז ולטעון כי הוא הפך לתושב אוסטרליה אחרי העזיבה. לעיתים דווקא יעיל יותר לשמור על התושבות הישראלית.
(2)   על פי הדין באוסטרליה – אם אתה כבר נחשב כתושב אוסטרליה לצרכי מס אז אתה תהיה מחוייב להגיש דוחות ולשלם מס גם לגבי הכנסותיך ורווחיך מחוץ לאוסטרליה ולא רק לגבי הרווחים מאוסטרליה.
(3)   אוסטרליה אינה מדינת אמנה לגבי ביטוח לאומי ומס בריאות ועוד לא נחתמה איתה אמנת ביטו סוציאלי ל. עובדה זו עלולה ליצור מצבים של כפל תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות בשתי המדינות כאחד- כל אחת לפי הדין הפנימי שלה.

נציין כי קיימת אמנת מס בין אוסטרליה לישראל אשר נכנסה לתוקף ביום ה 1.1.2020 – לעיון באמנה ובסקירה שלנו לגביה לחץ כאן. אולם, אין אמנת ביטוח לאומי עם אוסטרליה (על כל ההשלכות של הדבר).

להלן סקירה כללית וקצרה של דיני המס החלים באוסטרליה:

מתי אתה תסווג כתושב אוסטרליה לצרכי מס?:

על פי הדין שחל באוסטרליה אתה עלול/עשוי להיחשב כתושב המדינה לצרכי מס, גם אם אינך מחזיק באזרחות אוסטרלית, אם אתה מקיים אחד המבחנים שלהלן:
א. גר באופן רגיל וקבוע באוסטרליה. או,
ב. שהית באוסטרליה מעל מחצית השנה –  אלא אם רשות המס באוסטרליה השתכנעה כי מקום המגורים שלך הוא מחוץ לאוסטרליה וכי אין לך כוונה לגור באוסטרליה.
במידה והינך נחשב כתושב אוסטרליה לפי המבחנים לעיל אז תצטרך ככלל (למעט מספר פטורים) להגיש דוחות מס באוסטרליה לגבי כלל הכנסותיך ברחבי העולם (הן באוסטרליה והן מחוץ לאוסטרליה- ראה הרחבה להלן). יושם לב כי דוחות מס מוגשים על ידי כל בן זוג בנפרד ולא במאוחד לשני בני הזוג.
האם יש מקרים בהם אתה תיחשב גם כתושב ישראל וגל כתושב אוסטרליה:
אכן- בהיעדר אמנת מס בין שתי המדינות מצבים כאלה יכולים להתרחש. אתה עלול/עשוי להיחשב כתושב אוסטרליה לפי הדין הפנימי באוסטרליה (ראה לעיל) אבל גם כתושב ישראל לפי פקודת מס הכנסה הישראלית באם מרכז חייך המשיך להיות בישראל (להרחבה – לחץ כאן). התוצאה היא החובה להגיש דוח מס ולשלם מס הן באוסטרליה והן בישראל!. ברור שמצב כזה עלול ליצור לעיתים קרובות תשלום כפל מס בשתי המדינות- דבר שיש להיערך לו, לתכנן אותו היטב ולהימנע ממנו.
כדי להימנע מכך יש לוודא ניתוק התושבות מישראל לפי המבחנים בישראל בהקדם האפשרי וניתן לפנות אלינו ליעוץ בנושא.
ירדת מהארץ – עד מתי אתה חייב לדווח ולשלם מס וביטוח לאומי בישראל?
כל עוד אתה נחשב כתושב ישראלי לפי מבחני התושבות בישראל אתה חייב להגיש דוח ולשלם מס לרשויות המס בישראל וזאת גם אם אתה גר באוסטרליה וגם אם משלם מס ומדווח באוסטרליה – ניתן לפנות אלינו בנושא.
כנ”ל לגבי ביטוח לאומי – כל עוד אתה נחשב תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי אתה חייב לדווח ולשלם ביטוח לאומי מלא (ולא הסכום המינימלי כפי שישראלים רבים סבורים בטעות) על כלל רווחיך בחו”ל- ניתן לפנות אלינו ביעוץ ולפתרונות בסוגיה זו.
שים לב גם לתיקון 223 לפקודת מס הכנסה שעבר רק לאחרונה בכנסת אשר מטיל חובה להגיש דוח מפורט לרשות המס הישראלית על כל ישראלי שעשה רילוקיישן לחו”ל וזאת באם שהה בישראל בשנת מס מסויימת מעל 183 ימים או מעל 30 ימים ו 425 ימים בשלוש השנים האחרונות – לחץ להרחבה.

ואם אתה נחשב כתושב אוסטרליה לצרכי מס שם – אז איזה הכנסות יהיו חייבות במס אוסטרלי?

ישראלי לשעבר שירד מהארץ וכבר נחשב כתושב אוסטרליה לצרכי מס (לפי הדין שחל באוסטרליה -ראה לעיל) יהיה חייב במס באוסטרליה על כלל הכנסותיו הן מאוסטרליה, הן מישראל והן מכל מקום אחר בעולם!. מי שאינו נחשב כתושב אוסטרליה לצרכי מס לפי המבחנים לעיל יהיה חייב במס באוסטרליה אך ורק לגבי הכנסותיו שנבעו מאוסטרליה- למעט פטורים מסוימים בחוק האוסטרלי. שים לב כי קביעת מקום הפקת ההכנסה אינה משימה פשוטה ולעיתים קרובות מתעוררים ויכוחים לגבי סוגיה זו. 

מי שנחשב כתושב זמני באוסטרליה (Temporary residents) ימוסה על הכנסותיו שנבעו מאוסטרליה בלבד ולא ועל הכנסותיו מחוץ לאוסטרליה. תושב זמני נחשב מי שמחזיק באשרת שהייה חוקית באוסטרליה, גר באוסטרליה ואינו נשוי לתושב אוסטרליה ואינו מחזיק בתושבות קבועה באוסטרליה, ואינו מסווג כתושב לצרכי הביטוח לאומי באוסטרליה.
במילים אחרות ירדת מהארץ ועשית רילוקיישן לאוסטרליה אתה עלול/עשוי להתחיל להתחייב במס באוסטרליה לגבי הכנסותיך בכל מקום בעולם- בשים לב שלעיתים קרובות המס הזה עולה על המס הישראלי והדבר רלוונטי אף לגבי הכנסות מישראל.
שיעורי המס וביטוח רפואי החלים באוסטרליה:
1. הכנסות מעסק, עבודה, דיבידנד, רווחים הון, שכר דירה וכדו חייבים במס באוסטרליה למעט מספר פטורים שנקבעו בחוק. שיעורי המס באוסטרליה על כלל ההכנסות והרווחים של תושב אוסטרליה עומדים על השיעורים להלן: א. על ה 18,200 דולר– פטור. יצויין, כי תושבים זרים אינם זכאיים לפטור זה. ב. על הכנסות שעולות על סכום זה מוטל מס בשיעור שנע בין  19% – 45% (לזה יש להוסיף תשלום ביטוח רפואי בשיעור של 2%). 

יצויין, כי תושב זר אינו זכאי לפטור עד 18,000$ ואינו זכאי למדרגת המס הנמוכה השניה העומדת על 19%. היינו , – תושב זר יהיה חייב במס על הכנסותיו מאוסטרליה בשיעור מס הנעים בין 32.5% – 45%, אך אינו משלם טיפול רפואי בשיעור ה 2%.
מצ”ב לינק לאתר שבאמצעותו ניתן לבצע סימולציה של המס באוסטרליה https://www.ato.gov.au/calculators-and-tools/income-tax-estimator/.
2. רווח הון ממכירת נכס כפוף לאותם שיעורים לעיל. יחד עם זאת, רווח הון ממכירת נכס שהוחזק על ידי המוכר שהוא תושב אוסטרליה יהיה חייב במחצית מהמס לעיל. יצויין, כי תושב שאינו נחשב כתושב אוסטרליה לא יהיה זכאי להנחה זו על מכירת נכסים שנמצאים באוסטרליה. לתושב אוסטרליה מוענקים הקלות מסויימת נוספות בדמות ניכויים מיוחדים.
האם חלים באוסטרליה מס ירושות ומתנות –
באוסטרליה לא מוטלים מס ירושות ומתנות. על כן, בעת החזרה מאוסטרליה לא יחולו מסים כאלה לגבי נכסים באוסטרליה
מסים אחרים המוטלים על שווי רכוש :
לא מוטל מס אחר על רכוש.
מהו שיעור מס ערך מוסף שיוטל על עסק שתקים באוסטרליה:
באוסטרליה מוטל מס ערך מוסף על מכירת סחורות ושירותים בשיעור של 10% למעט מקרים מיוחדים הפטורים ממס כגון שירותים פיננסיים ויצוא סחורות וכדו.
כמו כן, ניתן לסווג עסקים קטנים (עסקים שהמחוזר שלהם אינו עולה על כ 75 אלף דולר)  כעסקים פטורים ממע”מ שאינם צריכים לשלם מע”מ באופן שוטף.
שנת המס, תשלום המס והגשת דוחות:
שנת המס היא שנה שמסתיימת בראשון של חודש יולי. דוחות מס יש להגיש עד סוף אוקטובר של כל שנה עבור השנה הקודמת. תושב אוסטרליה שיש לו הכנסות עד 18000 דולר פטור מהגשת דוח ככלל. תושב זר שהפיק הכנסה חייבת במס באוסטרליה חייב להגיש דוח ללא פטור. קנסות מוטלים על איחור בהגשת דוחות.
ומה עם מיסוי חברות בבעלותך לאחר המעבר לאוסטרליה ולאחר החזרה לישראל?

מתי חברה תסווג כחברה תושבת אוסטרליה:

חברה תיחשב כחברה תושבת אוסטרליה אם מתקיים אחד מאלה:
(1)   החברה התאגדה באוסטרליה
(2)   החברה התאגדה מחוץ לאוסטרליה אך היא מנהלת סק באוסטרליה ובלבד שהניהול והשליטה עליה מתבצעים באוסטרליה או זכויות ההצבעה מוחזקות על ידי תושבי אוסטרליה.
שים לב – לאור מבחנים אלה עלולות לצמוח שתי בעיות:
(1)   לאחר הרילוקיישן לאוסטרליה חברות זרות וישראליות שמוחזקות על ידך עלולות להפוך לחברות תושבות אוסטרליה לצרכי מס- דבר שיש לבדוק את השלכותיו בזהירות רבה וניתן לפנות אלינו בנדון- ולהתחייב במס אוסטרלי שמגיע ל 30%. יתרה בכך כפל תושבות הינה אפשרות שמתממשת לעיתים לא קרובות.
(2)   תוצאה דומה עלולה להתרחש גם לאחר החזרה לישראל – חברה שהתאגדה באוסטרליה נחשבת כתושבת אוסטרליה אבל גם כחברה ישראלית באם היא תנוהל על ידך מישראל – דבר שיש לבדוק את השלכותיו בזהירות רבה וניתן לפנות אלינו בנדון. יתרה בכך כפל תושבות הינה אפשרות שמתממשת לעיתים לא קרובות.
איזה רווחים יהיו חייבים במס באוסטרליה באם החברה נחשבת כתושבת אוסטרליה?
חברה תושבת אוסטרליה (לפי המבחנים לעיל) תשלם מס על כלל רווחיה מכל סוג (לרבות רווחי הון ועסקים ושירותים) ומכל מקום בעולם – למעט מקרים מיוחדים שנקבעו בחוק.
מהם שיעורי המס באוסטרליה המוטלים על חברות ועל דיבידנד מחברות?
מס חברות באוסטרליה עומד על 28.5%-30% על רווחי החברה לאחר קיזוז הוצאותיה והפסדיה הצבורים.
דיבידנד שמחלקת חברה מרווחים שנבעו מרווחים באוסטרליה לגביהם שילמה החברה כבר מס חברות אוסטרלי לתושב אוסטרליה או לתושב זר – פטור בפועל ממס נוסף בידי המקבל (franked dividends).
דיבידנד אחר שמחולק לבעל מניות מקומי או זר מחייב בדרך כלל (למעט חריגים) ניכוי מס במקור בשיעור של 30%.
האם חברה עלולה להיחשב הן כחברה תושבת אוסטרליה הן כתושבת ישראל:
כן. בהיעדר אמנת מס בין המדינות התשובה היא כן. מצב זה עלול לחייב את החברה לא רק להגיש דוחות בשתי המדינות אלא שלעיתים מטיל על החברה מס כפול בשתי המדינות כשאף מדינה לא מזכה בגין המס ששולם במדינה השניה!- ניתן לפנות אלינו ביעוץ ולפתרונות לסוגיה זו.
כך הוא המצב לגבי חברה שהתאגדה בישראל אך מנוהלת מאוסטרליה ולהיפך או במצב שבו חברה מנוהלת בפועל ו/או מנהלת עסק בשתי המדינות וכל מדינה טוענת שהחברה הינה תושבת שלה ו/או כי ההכנסות נובעות בשטחה.

Relocation to Australia

נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":
החלטת מיסוי 5237/14

החזר מס בסך 134,700 ש"ח לתושב ישראלי העובד אצל מעסיק ישראלי לאחר רילוקויישן לחו"ל

החזר מס לישראלי שעשה רילוקיישן לחו"ל בסך של 134,700 ש"ח צור קשר לקוח שלנו עשה רילוקיישן לחו"ל. צוות רואי החשבון ועורכי הדין פנה לביטול התושבות שלו ולהחזר מס ששולם על ידו בעבר והצליח ולהחזיר מס בסך של 134,700 ש"ח ממס הכנסה. בדיקת זכאות להחזר מס ללא עלות דוגמאות נוספות: לדומאות נוספות מגדל בסר 4 קומה

קרא עוד »

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .