הגירה ורילוקיישן לאוסטרליה- מס הכנסה וביטוח לאומי

עדכון 27.12.2019 – אמנת המס שנחתמה לאחרונה עם אוסטרליה אושרה על ידי שר האוצר ותיכנס לתוקף ביום ה 1.1.2020 – לעיון באמנה ובסקירה שלנו לגביה לחץ כאן.

 (Relocation to Australia)

ישראלים רבים עושים הגירה לאוסטרליה. אותם ישראלים צריכים לשים לב למספר סוגיות שנתייחס אליהן להלן הקשורות למס הכנסה וביטוח לאומי לרבות לנקודות חשובות אלו:

(1)   שיעורי המס באוסטרליה אינם נמוכים במיוחד, ולעיתים משתווים ואף עולים על שיעורי המס החלים בישראל כך שלא תמיד מומלץ למי שעושה רילוקיישן לאוסטרליה להזדרז ולטעון כי הוא הפך לתושב אוסטרליה אחרי העזיבה. לעיתים דווקא יעיל יותר לשמור על התושבות הישראלית.

(2)   על פי הדין באוסטרליה – אם אתה כבר נחשב כתושב אוסטרליה לצרכי מס אז אתה תהיה מחוייב להגיש דוחות ולשלם מס גם לגבי הכנסותיך ורווחיך מחוץ לאוסטרליה ולא רק לגבי הרווחים מאוסטרליה.

(3)   אוסטרליה אינה מדינת אמנה ועוד לא נחתמה איתה אמנת מס למרות ששתי המדינות הכריזו על רצונן להגיע לאמנה כזו. עובדה זו עלולה ליצור מצבים של כפל תושבות, כפל דיווח וכפל תשלום מס בשתי המדינות כאחד- כל אחת לפי הדין הפנימי שלה.

להלן סקירה כללית וקצרה של דיני המס החלים באוסטרליה:

מתי אתה תסווג כתושב אוסטרליה לצרכי מס?:

על פי הדין שחל באוסטרליה אתה עלול/עשוי להיחשב כתושב המדינה לצרכי מס, גם אם אינך מחזיק באזרחות אוסטרלית, אם אתה מקיים אחד המבחנים שלהלן:

א. גר באופן רגיל וקבוע באוסטרליה. או,

ב. שהית באוסטרליה מעל מחצית השנה –  אלא אם רשות המס באוסטרליה השתכנעה כי מקום המגורים שלך הוא מחוץ לאוסטרליה וכי אין לך כוונה לגור באוסטרליה.

במידה והינך נחשב כתושב אוסטרליה לפי המבחנים לעיל אז תצטרך ככלל (למעט מספר פטורים) להגיש דוחות מס באוסטרליה לגבי כלל הכנסותיך ברחבי העולם (הן באוסטרליה והן מחוץ לאוסטרליה- ראה הרחבה להלן). יושם לב כי דוחות מס מוגשים על ידי כל בן זוג בנפרד ולא במאוחד לשני בני הזוג.

האם יש מקרים בהם אתה תיחשב גם כתושב ישראל וגל כתושב אוסטרליה:

אכן- בהיעדר אמנת מס בין שתי המדינות מצבים כאלה יכולים להתרחש. אתה עלול/עשוי להיחשב כתושב אוסטרליה לפי הדין הפנימי באוסטרליה (ראה לעיל) אבל גם כתושב ישראל לפי פקודת מס הכנסה הישראלית באם מרכז חייך המשיך להיות בישראל (להרחבה – לחץ כאן). התוצאה היא החובה להגיש דוח מס ולשלם מס הן באוסטרליה והן בישראל!. ברור שמצב כזה עלול ליצור לעיתים קרובות תשלום כפל מס בשתי המדינות- דבר שיש להיערך לו, לתכנן אותו היטב ולהימנע ממנו.

כדי להימנע מכך יש לוודא ניתוק התושבות מישראל לפי המבחנים בישראל בהקדם האפשרי וניתן לפנות אלינו ליעוץ בנושא.

ירדת מהארץ – עד מתי אתה חייב לדווח ולשלם מס וביטוח לאומי בישראל?

כל עוד אתה נחשב כתושב ישראלי לפי מבחני התושבות בישראל אתה חייב להגיש דוח ולשלם מס לרשויות המס בישראל וזאת גם אם אתה גר באוסטרליה וגם אם משלם מס ומדווח באוסטרליה – ניתן לפנות אלינו בנושא.

כנ”ל לגבי ביטוח לאומי – כל עוד אתה נחשב תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי אתה חייב לדווח ולשלם ביטוח לאומי מלא (ולא הסכום המינימלי כפי שישראלים רבים סבורים בטעות) על כלל רווחיך בחו”ל- ניתן לפנות אלינו ביעוץ ולפתרונות בסוגיה זו.

שים לב גם לתיקון 223 לפקודת מס הכנסה שעבר רק לאחרונה בכנסת אשר מטיל חובה להגיש דוח מפורט לרשות המס הישראלית על כל ישראלי שעשה רילוקיישן לחו”ל וזאת באם שהה בישראל בשנת מס מסויימת מעל 183 ימים או מעל 30 ימים ו 425 ימים בשלוש השנים האחרונותלחץ להרחבה.

ואם אתה נחשב כתושב אוסטרליה לצרכי מס שם – אז איזה הכנסות יהיו חייבות במס אוסטרלי?

ישראלי לשעבר שירד מהארץ וכבר נחשב כתושב אוסטרליה לצרכי מס (לפי הדין שחל באוסטרליה -ראה לעיל) יהיה חייב במס באוסטרליה על כלל הכנסותיו הן מאוסטרליה, הן מישראל והן מכל מקום אחר בעולם!.
מי שאינו נחשב כתושב אוסטרליה לצרכי מס לפי המבחנים לעיל יהיה חייב במס באוסטרליה אך ורק לגבי הכנסותיו שנבעו מאוסטרליה- למעט פטורים מסוימים בחוק האוסטרלי.
שים לב כי קביעת מקום הפקת ההכנסה אינה משימה פשוטה ולעיתים קרובות מתעוררים ויכוחים לגבי סוגיה זו. מי שנחשב כתושב זמני באוסטרליה ימוסה על הכנסותיו שנבעו מאוסטרליה ועל הכנסותיו משכר בכל מקום בעולם. תושב זמני נחשב מי שמחזיק באשרת שהייה חוקית באוסטרליה, גר באוסטרליה ואינו נשוי לתושב אוסטרליה.

במילים אחרות ירדת מהארץ ועשית רילוקיישן לאוסטרליה אתה עלול/עשוי להתחיל להתחייב במס באוסטרליה לגבי הכנסותיך בכל מקום בעולם- בשים לב שלעיתים קרובות המס הזה עולה על המס הישראלי והדבר רלוונטי אף לגבי הכנסות מישראל.

שיעורי המס וביטוח רפואי החלים באוסטרליה:

1. הכנסות מעסק, עבודה, דיבידנד, רווחים הון, שכר דירה וכדו חייבים במס באוסטרליה למעט מספר פטורים שנקבעו בחוק.
שיעורי המס באוסטרליה על כלל ההכנסות והרווחים של תושב אוסטרליה עומדים על השיעורים להלן:
א. על ה 18,200 דולר– פטור. יצויין, כי תושבים זרים אינם זכאיים לפטור זה.
ב. על הכנסות שעולות על סכום זה מוטל מס בשיעור שנע בין  19% – 49% (כולל תשלום ביטוח רפואי בשיעור של 2%). יצויין, כי תושב זר אינו משלם טיפול רפואי בשיעור ה 2%.

מצ”ב לינק לאתר שבאמצעותו ניתן לבצע סימולציה של המס באוסטרליה https://www.ato.gov.au/calculators-and-tools/income-tax-estimator/.

2. רווח הון ממכירת נכס כפוף לאותם שיעורים לעיל. יחד עם זאת, רווח הון ממכירת נכס שהוחזק על ידי המוכר שהוא תושב אוסטרליה יהיה חייב במחצית מהמס לעיל. יצויין, כי תושב שאינו נחשב כתושב אוסטרליה לא יהיה זכאי להנחה זו על מכירת נכסים שנמצאים באוסטרליה.
לתושב אוסטרליה מוענקים הקלות מסויימת נוספות בדמות ניכויים מיוחדים.

האם חלים באוסטרליה מס ירושות ומתנות –

באוסטרליה לא מוטלים מס ירושות ומתנות. על כן, בעת החזרה מאוסטרליה לא יחולו מסים כאלה לגבי נכסים באוסטרליה

מסים אחרים המוטלים על שווי רכוש :

לא מוטל מס אחר על רכוש.

מהו שיעור מס ערך מוסף שיוטל על עסק שתקים באוסטרליה:

באוסטרליה מוטל מס ערך מוסף על מכירת סחורות ושירותים בשיעור של 10% למעט מקרים מיוחדים הפטורים ממס כגון שירותים פיננסיים ויצוא סחורות וכדו.

כמו כן, ניתן לסווג עסקים קטנים (עסקים שהמחוזר שלהם אינו עולה על כ 75 אלף דולר)  כעסקים פטורים ממע”מ שאינם צריכים לשלם מע”מ באופן שוטף.

שנת המס, תשלום המס והגשת דוחות:

שנת המס היא שנה שמסתיימת בראשון של חודש יולי. דוחות מס יש להגיש עד סוף אוקטובר של כל שנה עבור השנה הקודמת. תושב אוסטרליה שיש לו הכנסות עד 18000 דולר פטור מהגשת דוח ככלל. תושב זר שהפיק הכנסה חייבת במס באוסטרליה חייב להגיש דוח ללא פטור. קנסות מוטלים על איחור בהגשת דוחות.

ומה עם מיסוי חברות בבעלותך לאחר המעבר לאוסטרליה ולאחר החזרה לישראל?

מתי חברה תסווג כחברה תושבת אוסטרליה:

חברה תיחשב כחברה תושבת אוסטרליה אם מתקיים אחד מאלה:

(1)   החברה התאגדה באוסטרליה

(2)   החברה התאגדה מחוץ לאוסטרליה אך היא מנהלת סק באוסטרליה ובלבד שהניהול והשליטה עליה מתבצעים באוסטרליה או זכויות ההצבעה מוחזקות על ידי תושבי אוסטרליה.

שים לב – לאור מבחנים אלה עלולות לצמוח שתי בעיות:

(1)   לאחר הרילוקיישן לאוסטרליה חברות זרות וישראליות שמוחזקות על ידך עלולות להפוך לחברות תושבות אוסטרליה לצרכי מס- דבר שיש לבדוק את השלכותיו בזהירות רבה וניתן לפנות אלינו בנדון- ולהתחייב במס אוסטרלי שמגיע ל 30%. יתרה בכך כפל תושבות הינה אפשרות שמתממשת לעיתים לא קרובות.

(2)   תוצאה דומה עלולה להתרחש גם לאחר החזרה לישראל – חברה שהתאגדה באוסטרליה נחשבת כתושבת אוסטרליה אבל גם כחברה ישראלית באם היא תנוהל על ידך מישראל – דבר שיש לבדוק את השלכותיו בזהירות רבה וניתן לפנות אלינו בנדון. יתרה בכך כפל תושבות הינה אפשרות שמתממשת לעיתים לא קרובות.

איזה רווחים יהיו חייבים במס באוסטרליה באם החברה נחשבת כתושבת אוסטרליה?

חברה תושבת אוסטרליה (לפי המבחנים לעיל) תשלם מס על כלל רווחיה מכל סוג (לרבות רווחי הון ועסקים ושירותים) ומכל מקום בעולם – למעט מקרים מיוחדים שנקבעו בחוק.

מהם שיעורי המס באוסטרליה המוטלים על חברות ועל דיבידנד מחברות?

מס חברות באוסטרליה עומד על 28.5%-30% על רווחי החברה לאחר קיזוז הוצאותיה והפסדיה הצבורים.

דיבידנד שמחלקת חברה מרווחים שנבעו מרווחים באוסטרליה לגביהם שילמה החברה כבר מס חברות אוסטרלי לתושב אוסטרליה או לתושב זר – פטור בפועל ממס נוסף בידי המקבל (franked dividends).

דיבידנד אחר שמחולק לבעל מניות מקומי או זר מחייב בדרך כלל (למעט חריגים) ניכוי מס במקור בשיעור של 30%.

האם חברה עלולה להיחשב הן כחברה תושבת אוסטרליה הן כתושבת ישראל:

כן. בהיעדר אמנת מס בין המדינות התשובה היא כן. מצב זה עלול לחייב את החברה לא רק להגיש דוחות בשתי המדינות אלא שלעיתים מטיל על החברה מס כפול בשתי המדינות כשאף מדינה לא מזכה בגין המס ששולם במדינה השניה!- ניתן לפנות אלינו ביעוץ ולפתרונות לסוגיה זו.

כך הוא המצב לגבי חברה שהתאגדה בישראל אך מנוהלת מאוסטרליה ולהיפך או במצב שבו חברה מנוהלת בפועל ו/או מנהלת עסק בשתי המדינות וכל מדינה טוענת שהחברה הינה תושבת שלה ו/או כי ההכנסות נובעות בשטחה.

14:4914:49

סיווג חברה זרה כחברה החייבת במס בישראל בצל הקורונה: מבחן הניהול ושליטה ומוסד הקבע

אפריל 10th, 2020|סגור לתגובות על סיווג חברה זרה כחברה החייבת במס בישראל בצל הקורונה: מבחן הניהול ושליטה ומוסד הקבע

משבר הקורונה יוצר מספר עצום של אתגרים בתחום המסוי הישראלי והבינלאומי לא רק עבור יחידים אלא גם, ואף ביתר שאת, עבור חברות זרות בבעלותם של תושבי ישראל (לרבות תושבים חוזרים). המצב החדש מחייב מציאת פתרונות למספר בעיות והתאמות בעסק/בחברה בהקדם האפשרי. חברה זרה ובעל שליטה בה שלא יערכו בהתאם ובהקדם עלולים למצוא את עצמם פתאום כחייבים לדווח כמו חברה תושבת ישראל ו/או שמקיימת פעילות בישראל והחייבת במס חברות, במע"מ ישראלי ואף בפתיחת תיקים ובדיווח לרשויות המס הישראליות – דבר שעלול להוביל לבעיה נוספת הקשורה לתשלום כפל מס

18:0418:04

אמנת המס עם אוסטרליה נכנסת לתוקף

דצמבר 26th, 2019|0 Comments

שר האוצר חתם השבוע על הצו שמאשרר את אמנת המס עם אוסטרליה. לפי הצו תיכנס אמנת המס שנחתמה בין אוסטרליה לישראל לתוקף ביום ה 1.1.2020. במאמר זה נסקור בקצירת האומר את סעיפיה העיקריים של אמנת המס. לעיון באמנת המס בין ישראל לאוסטרליה

12:2812:28

ניתוק תושבות מס , הגירה ורילוקיישן – היערכות לתום שנת המס 2019

דצמבר 7th, 2019|0 Comments

לקראת תום שנת המס 2019 ריכזנו עבורך את עיקר השיקולים שיש להביא בחשבון לפני תום השנה. כללים אלה רלוונטיים לישראלים שגרים בחו"ל, למעט לתושבים חוזרים (ששוקלים לשוב לישראל) לגביהם עשויים לחו"ל כללים שונים/אחרים.