Relotax

ניתוק תושבות ותושבים חוזרים בצל הקורונה

חברים ולקוחות יקרים

התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם מציבה בפני כולנו אתגרים חדשים בתחום המסוי, הכיסוי הרפואי, והביטוח הלאומי שיש לתת עליהם את הדעת ולצלוח אותם  בהקדם כשהבעיה העיקרית היא אי הוודאות והדינמיות המשמעותיות השוררות כיום ברחבי העולם והמחייבות מתן מענה זהיר, אך מהיר, וגמיש הנותן מענה -ככל האפשר- לכלל התרחישים האפשריים.

תקופה זו אינה קלה עבורכם ועבורנו ומעלה שאלות והתלבטויות אישיות ומשפחתיות כאחד. לאור זאת ובתקופה מאתגרת זו ובניסיון לסייע לכלל החברים והלקוחות שלנו בישראל ומחוץ לישראל החלטנו להקים "קו פתוח" בכל מה שקשור לסוגיות של מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בראות וקופות חולים, ניתוק תושבות והטבות של תושבים חוזרים.

תוכלו לשאול כל שאלה או התלבטות הקשורה להשפעת הקורונה על תושבות מס עבורכם, פגיעה בסיווג כתושב חוץ או בהטבות של תושבים חוזריםמקווים שזו תהיה תרומתנו הפשוטה להפחתת האי הודאות, הקשיים וההתלבטויות שלכם בתקופה קשה זו.

כמו כן, הקמנו דף נפרד שייוחד לסוגיות הקשורות להשפעת הקורונה על תושבות מס לרבות על אנשים שעשו הגירה או רילוקיישן לחו"ל, חזרו או מתכננים לחזור לישראל צורה קבועה או זמנית. בדף זה נעלה השאלות החשובות והשכיחות שאנו מקבלים, התשובות שלנו, מידע מקצועי וובינר שקיימנו בנושא.

הצוות שלנו לרשותכם בכל שאלה והמון בריאות.

שאלות נפוצות

ישראלים רבים ברחבי העולם חזרו לישראל (או “נתקעו” בישראל) בשל התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם. חלקם החליטו להקדים את החזרה לישראל, חלקם חזרו זמני לישראל עד שיעבור זעם וחזרו לישראל וחלקם חזרו לישראל זמנית אך לבסוף החליטו להשתקע בישראל ולהיחשב “כתושב חוזר”.
נשאלות שאלות רבות בקשר לסוגיית השפעת הקורונה על ניתוק תושבות ותושבים חוזרים ועל התושבות מס וביטוח לאומי כגון: ההאם השהייה הזמנית בישראל בעקבות התפשטות נגיף הקורונה משפיעה על התושבות מס או תושבות ביטוח לאומי ועל הניתוק תושבות לאחר ההגירה או הרילוקיישן?, האם עלולה לחול חובות דיווח כלשהן בישראל בעקבות אותה שהייה בישראל והאם שהייה זמנית בישראל  משפיעה על הזכאות להטבות במס של תושב חוזר או תושב חוזר ותיק לפי סעיף 14 או סעיף 97 לפקודה?.
נצייין כי מזכירת ארגון ה OECD פירסמה ב 3.4.2020 עמדתה בסוגיית השפעת הקורונה על התושבות לצרכי מס  (שאינה עמדה מחייבת של הארגון כולו) תחת הכותרת OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisi ” בה המליצה למדינות שלא לסווג יחידים “שנתקעו” בשטחן בשל הנגיף. ואולם במאמר שפורסם בעיתון גלובס לאחרונה נאמר כי רשות המס בישראל בדעה שאותה עמדה של מזכירת הארגון העולמי אינה מחייבת את ישראל, כי היא תפעיל את החוק הישראלי ובהתאם לנסיבות ובכל מקרה העמדה חלה רק לגבי אנשים “שנתקעו” בישראל בשל ביטול טיסות וכדו אך לא אם חזרו לכאן מבחירה!.
כמובן יש מספר תרחישים אפשריים שאין אפשרות לכסותם במאמר זה אך נתייחס לשיקולים העיקריים שיש להביא בחשבון על פי הפסיקה והדין הישראלי.
כידוע, הכללים הם כאלה:
1. סיווג של תושב ישראל לצרכי מס ולצרכי ביטוח לאומי נגזר מיישום מבחן מרכז החיים ומבחן מירב הזיקות. היינו, אם בתקופה זו שוהה האדם בישראל בשל התפשטות נגיף הקורונה תושבותו תוכרע לפי מבחן מרכז החיים שלו ולפי הזיקות שלו בישראל.
ימי השהייה בישראל בשל הקורונה הם נתון שאין להתעלם ממנו ואדם יכול להיות מסווג כתושב מס ו/או ביטוח לאומי בשל כך. מנגד אין בעצם העובדה שהאדם שוהה כעת בישראל בכדי להכריע אותו ולסווגו אוטומטית כתושב מס בישראל וכמי שחזר לישראל. כל מקרה יבחן לגופו.
2.  בפסיקה הישראלית נדון מקרה שבו אדם “נתקע” בישראל בשל צו עיכוב יציאה מהארץ שניתן נגדו.   בית המשפט ציין שם, כהערת אגב, כי נוכחות כפוייה בישראל אינה מביאה בתנאים מסויימים לסיווג האדם נגדו ניתן הצו כתושב ישראל ובלבד שבמהלך אותה תקופה האדם אינו יוצר נוכחות קבע ומרכז חיים בישראל. האם המשך דומה לנמשל? והאם יקבע כי אותה מסקנה תחול גם אם השהייה בישראל נבעה בשל הקורונה ?. שאלה מעניינת שאין תשובה לגבי אך לנו נראה שיש לענות עליה בחיוב, בנסיבות המתאימות.
3. קבלת ההטבות במס של תושב חוזר ותושב חוזר ותיק מותנית בכך שהיחיד השלים תקופה “ניתוק תושבות מלא” לצרכי מס שאינה קצרה משש שנים לגבי תושב חוזר ועשר שנים לגבי תושב חוזר ותיק לאחר ההגירה או הרילוקיישן לחו”ל.
במקרה שהיחיד שוהה בישראל בתקופה זו קיימת חשיפה כי רשות המס תטען כי בתקופת שהותו של היחיד בישראל הוא נחשב כתושב מס בישראל החייב כבר במס בישראל. לגבי תושבים חוזרים – טענה כזו עלולה להביא לקטיעת רצף התקופה בה הוא נחשב כתושב חוץ לצורך ספירת השנים לצורך סיווגו כתושב חוץ. חשיפה דומה קיימת לגבי המוסד לביטוח לאומי.
למשל, יוסי עשה רילוקיישן או הגירה לסין בשנת 2016 והחליט לשהות לאחרונה בישראל עד שהסכנה של נגיף הקורונה תחלוף.  ברי, כי באם יקבע כי מרכז חייו של יוסי בתקופה זו הינו בישראל וכי הוא נחשב כתושב מס ישראל באותה תקופה אז עלול יוסי לאבד את ההטבות במס כתוצאה מאי סיווגו כתושב חוזר או תושב חוזר ותיק והוא יצטרך לצבור תקופה זו מחדש!. כמו כן, במקרה כזה יחשב יוסי כתושב ישראל החייב במס בגין הכנסותיו בחו”ל – אלא אם חל פטור ממס של תושב חוזר.
במטרה להקטין את הסיכון לעיל יש ליישם את הכללים האלה שמתייחסים למבחן מרכז החיים:
1. לקצר את תקופת השהות בישראל למינימום ההכרחי ולא מעבר לנדרש.
2. להימנע מיצירת מצב שבו ניתן לטעון כי מרכז החיים של היחיד הינו בישראל.
נציין כי, תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), התשס”ו-2006 מתייחסות למצב שבו אדם מאושפז בישראל וקובעות בפסקה 2(7) כי לא יראו אדם כתושב ישראל גם אם מרכז חייו היה בישראל. וזו לשון תקנה זו:
(7) חולה המאושפז בבית חולים או במוסד שיקומי שהגיע לישראל לצורך אשפוז או שחלה בעת שהותו בישראל ואשר אילולא תקופת אשפוזו לא היו חלות לגביו הוראות פסקת משנה (א)(2) בהגדרה;
ואולם, תקנה זו אינה מסייעת בדרך כלל וזאת מאחר והתקנה חלה לגבי אדם המאושפז בבית חולים או מוסד שיקומי בישראל ואשר הגיע לצורך אשפוזו או חלה במחלה בתקופת שהותו בישראל. כמו כן, התקנה אינה חלה על בני המשפחה של האדם אלא רק על המאושפז עצמו. היינו, התקנה הזו יכולה לסייע במקרה שהאדם הגיע לצורך אשפוזו ממחלת הקורונה או שהוא חלב במחלה בתקופת שהותו בישראל(חס ושלום) ולא במקרה שהאדם נוכח בישראל בביתו או בבתי מלון וכדו כאמצעי מנע בלבד.
אז נסכם כלהלן:
1. אם החלטת לחזור לישראל לאחר שש שנים ויותר – אז יש לוודא שביצעת ניתוק תושבות מלא מישראל לגבי העבר בכדי שרשות המס לא תוכל לדרוש ממך לשלם מס הכנסה לגבי הכנסותיך עד החזרה.
2. ככל שאתה סבור כי הינך זכאי להטבות של תושב חוזר אז יש לוודא כי במשך תקופה של שש שנים לפחות לקבלת ההטבות של תושב חוזר ועשר שנים לפחות לקבלת ההטבות של תושב חוזר ותיק.
קח בחשבון כי תקופת השהייה בישראל עלולה להיספר כתקופת מגורים בארץ וכתקופה בה מתקיימים תנאי התושבות מס בישראל. תן את הדעת בזהירות לסוגיה זו. ניתן לפנות אלינו ליעוץ בנושא.
3. אם עברה תקופה קצרה משש שנים מיום ההגירה או הרילוקיישן – אז אומנם במקרה כזה אינך זכאי להטבות במס של תושב חוזר או תושב חוזר ותיק אך עדיין יש לוודא שבעבר ביצעת ניתוק תושבות מלא מישראל לצרכי מס ולצרכי ביטוח לאומי ושלא קיימת חשיפה כלשהי לגבי הכנסותיך בעבר. יתרה מכך תוודא שלא תבצע בטעות פעולות בזמן שהייתך בישראל שיש להן השלכות מס קריטיות.
3.אם החלטת לחזור לישראל זמנית עד שיחלוף זעם אז היזהר ממצב ששהייתך בישראל, בשל אורכה או מאפייניה (זיקות שאתה יוצר לישראל), תביא לסיווגך כתושב ישראל לצרכי מס לפי מבחן מרכז החיים. למשל אין לשכור דירה בישראל, אין לפתוח חשבון בנק או לקבל כרטיס אשראי וכדו.
הננו לרשותך בכל שאלה לגבי יישום האמור לעיל.

תשובה:
יש להפריד בין ההתייחסות לעבר (היינו ההכנסות שלך במהלך השנה בה גרת בחו"ל) לבין העתיד (היינו – הרווח והפעילות לאחר החזרה לישראל).
לגבי העבר -מאחר והיית בחו"ל לא יותר משנה אחת אז ככל הנראה שלא ביצעת ניתוק תושבות מלא מישראל (דבר האפשרי במקרים מאד מיוחדים), ועל כן הינך מסווג כתושב מס בישראל (לפי מבחן מרכז החיים) וחייב לדווח על ההכנסות והרווחים שלך בשנה זו. לפיכך, יש להגיש דוח מס שנתי בהקדם ולפי המועדים שנקבעו בחוק. בעקבות הגשת הדוח תשלם מס הכנסה וביטוח לאומי כמתחייב בחוק. המס הזר ששילמת יקוזז מהמס הישראלי שחל).  לא לשכוח שבמסגרת הדוח האישי יש לדווח על הLLC שלך בחו"ל (ניתן לדווח על ה LLC  בישראל כתאגיד שקוף גם לצרכי מס בישראל בכדי ליצור הרמוניה  עם הדין האמריקאי שמשקיף את ה LLC )
כמו כן, יש לוודא שהמשכת להיות רשום בביטוח לאומי במהלך השנה בכדי שתהיה זכאי לכיסוי רפואי.
לגבי העתיד- ברור כי ההכנסות והרווחים אחרי החזרה מחייבים תשלום מס וביטוח לאומי בישראל כרגיל (כמו כל תושב אחר ובהיעדר כל פטור לתושב חוזר). על כן, תצטרך לדווח על ההכנסות שלך. רק יש להיזהר משני אלה:
א.     יש לוודא שלא יוטל כפל מס – הן בישראל והן במדינה בה צומחות ההכנסות.
ב.     יש לבדוק חובתך לפתוח תיק שוטף בישראל לאור ה LLC וההכנסת שלך מחו"ל. אין לנו מספיק מידע בשאלה שלך בכדי לאפשר לנו לחוות דעתנו בשאלה זו.
נוכל לסייע לך בכלל הסוגיות לעיל, לרבות הגשת דוחות בישראל כנדרש תוך כדי הפחתת המס למינימום האפשרי, מניעת מצבי כפל מס ופתיחת תיק לפי החוק ועל פי הצורך.

תשובה:

אומנם עמדת רשות המס היא כי ניתוק תושבות אפשרי רק לאחר מגורים קובעים בחו"ל וקיום מרכז החיים בחו"ל במשך שלוש שנים לפחות, עדיין לדעתנו מסקנה זו אינה עולה מהחוק והפסיקה וניתן לחלוק על עמדת רשות המסים בנסיבות המתאימות. בהתאם לפסק דין אריה גונן אשר קבע כי שינוי פתאומי בנסיבות לאחר שהאדם ניתק תושבות באופן מלא אינו גורע מהטענה שהניתוק תושבות הושלם.

 על כן, לדעתנו אם ביצעת ניתוק תושבות מלא ונכון בעבר והגשת כל הדוחות ניתוק תושבות שהיית צריך להגיש כחוק למס הכנסה וביטוח לאומי אז אין חובה להגיש כעת דוחות על  הכנסותיך מחו"ל שצמחו בשלוש השנים האחרונות (אלא אם המדובר בתחולת מס יציאה). אך מאחר ואין לנו את הנתונים שלך איננו יכולים לחוות דעה אם באמת היית תושב חוץ ועשיתי ניתוק תושבות מלא ונכון בעבר -דבר שיש לבדוק. אך שוב נדגיש כי ככל שביצעת הכל כהלכה – אין חובה כעת להגיש דוחות לגבי הכנסותיך מחו"ל לגבי השנים בהן גרת בחו"ל. כמו כן, תוודא שהגשתי דוחות ניתוק תושבות לגבי אותן שנים למס הכנסה וביטוח לאומי. החל מיום החזרה לישראל כמובן תהיה חייב לדווח על הכנסותיך מכל מקום בעולם- הן בישראל והן בחו"ל.

תשובה: כל מקרה לגופו. העובדה שאתה שוהה בארץ אין משמעותה תמיד שאתה תושב ישראל. שאלה זו תיבדק לפי מבחן מרכז החיים שלך בפועל. התושבות של אדם בישראל נגזרת ממקום מרכז החיים שלו. אומנם העובדה שאתה שוהה בישראל הינו נתון שאין להתעלם ממנו אך אין משמעותו שבכל מקרה אתה נחשב כתושב ישראל. איננו מכירים את כלל הנסיבות שלך בכדי לחוות את דעתנו האם אתה תושב או לא בתקופה זו או בעבר. ככל שהתקופה תתארך הסיכון מן הסתם עולה.

כמו כן יש לוודא שתקופת השהיה שלך בישראל תהיה בעלת אופי זמני. היינו שמרכז החיים שלך ימשיך להיות בחו"ל. כך למשל, יש להימנע ככל האפשר מלשכור דירה קבועה בישראל בתקופה זו. לא לפתוח חשבון בנק וכרטיסי אשראי וכדו. כמו כן, יש לשקול להמשיך לשלם מס ולדווח במדינה השניה בה התגוררת בעבר – בתנאי שלא ייווצר כפל מס עם ישראל שעלולה לטוען שחבות המס היא שלה.

עוד נקודה שיש להדגיש היא העובדה שאם תהיה בישראל מעל ל 183 ימים בשנת מס אחת או מעל ל 30 ימים בשנת מס אחת ויותר מ 425 בשלוש שנים אז חזקה בחוק שאתה תושב ישראל לצרכי מס כל אותה שנה. ואולם חשוב להדגיש כי החזקה ניתנת לסתירה. תוכל לסתור אותה אם תוכיח שלמרות הימים בישראל ולמרות החזקה מרכז החיים שלך הינו בחו"ל.

 ככל שלדעתך אינך תושב מומלץ להצטייד בחוות דעת משפטית שתגן עליך – ניתן לפנות אלינו בנושא.

תשובה:

אכן הסיטואציה אינה נוחה והחשש מובן. יש בפניך מספר חלופות שיש לשקול:

חלופה א– לוותר על הניתוק תושבות השנה. לא לנתק תושבות כלל השנה ולדחות את הניתוק תושבות לשנת 2020 ואולי אף לשנת 2021 – לפי התפתחות הדברים. אך חשוב לזכור לגבי חלופה זו כי עליך להגיש דוח שנתי בישראל כתושב מס וביטוח לאומי. רשות המס דחתה לאורנה את המועד להגשת הדוח עד יוני 2020 או יולי 2020 (אם אתה חייב להגיש דוח מקוון לרשות המסים).

אך חשוב לזכור כי גם אם תרצה להיות תושב לביטוח לאומי ולקופות חולים, המוסד לביטוח לאומי עלול לנתק אותך מיוזמתו אם יראה שאינך גר בארץ קח את זה בחשבון.

חלופה ב – לשקול לנתק התושבות לצרכי מס הכנסה אך לא לנתק בביטוח לאומי וקופות חולים ולשלם סכומי המינימום שנקבעו בחוק שעומדים על כ 170 ₪ לחודש (בכדי לא לאבד את הכיסוי הרפואי). פרקטית, התשלום של הסכום המינימלי מתקבל בפועל על ידי המוסד לביטוח לאומי מאחר ואין בידיו מידע לגבי ההכנסות בחו"ל שאינן מדווחות הרי למס הכנסה.

למרות שחלופה זו נשמעת אטרקטיבית אך בפועל איננה פשוטה ובימים כתיקונם אינה מומלצת על ידינו לאנשים שעושים הגירה או רילוקיישן למספר שנים (למעט במקרים מיוחדים) וזאת מאחר והיא יוצרת שתי חשיפות מהותיות: האחת, שהימנעות מביטול התושבות בביטוח לאומי עלול להקשות/למנוע הניתוק תושבות לצרכי מס. והבעיה השניה, היא שהמוסד לביטוח לאומי עלול לדרוש תשלום 12% מהכנסותיך בחו"ל בהיותך תושב ישראל (בשים לב שתושבי ישראל חייבים בביטוח לאומי ומס בריאות מלא בשיעור של 12%-17% בגין הכנסותיהם מחו"ל).

אלא מאי, שבימים כאלה שאינם כתיקונם אפשר לאמץ אותה (אולי הרע במיעוטו) באם אתה מודע לסיכונים לעיל ומוכן לקבלם.

 אך חשוב להדגיש כי ככל שאתה בוחר בחלופה זו יש לבצע כל אלה:

א. להגיש דוחות ניתוק תושבות למס הכנסה לשנת 2019 לפי תיקון 223 לפקודה – ניתן לפנות אלינו בעניין.


ב. לשלם ביטוח לאומי בסכומי מינימום (למרות הסיכונים לעיל).


ג. לחזק את שאר הזיקות לחו"ל בצורה מהותית בכדי לחזק את הטענה שלמרות תשלום ביטוח לאומי אינך תושב ישראל לפי מבחן מרכז החיים (משימה אינה קלה אך יש פסיקה שמאפשרת אותה).


ד. לקבל חוות דעת משפטית לפיה אינך תושב ישראל לצרכי מס למרות שהינך תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי שתגן עליך מפני טענות פליליות והטלת קנסות – ניתן לפנות אלינו לקבלת חוות הדעת.


הערה אחרונה, שים לב גם אם תרצה להיות תושב לביטוח לאומי ולקופות חולים, המוסד לביטוח לאומי עלול לנתק אותך מיוזמתו אם יראה שאינך גר בארץ קח את זה בחשבון.

חלופה ג – למשוך את הזמן לקבלת ההחלטה. לדחות אותה בכמה חודשים. לאור העובדה שעברת לפני כמה חודשים (ב 2019) והמועדים בחוק להגשת דוחות לשנת 2019 עוד לא הגיעו אז אפשר לשקול לדחות את ההחלטה הסופית לגבי הגשת הדוחות במספר חודשים. רשות המסים דחתה את המועד החוקי להגשת הדוחות לשנת 2019 לסוף יוני/יולי  2020 (ואם יש לך רואה חשבון מייצג אז אפשר ליהנות מדחיות נוספות- ניתן לפנות אלינו בכדי להיות מייצגים שלך).

חלופה זו בעצם מהווה רק הקפאת הסטטוס קוו בביטוח לאומי ומס הכנסה עד המקסימום האפשרי על פי החוק מבלי להפר אותו. בעוד כמה חודשים וככל שהתמונה תהיה ברורה יותר תקבל החלטה סופית לכאן או לכאן. אך לא לשכוח שלא לחרוג מהמועדים בחוק להגשת דוחות שנתיים (בין אם דוחות ניתוק ובין דוחות כתושב ישראל).

תשובה:

אין בעיה להביא את הכספים שצברת בחו"ל לישראל ובלבד שהתקיימו כל אלה:

1.     שבשנים בהן גרת בחו"ל (2016-2019) לא היית תושב ישראל לצרכי מס בשנים בהן נצברו אותם רווחים וכי ביצעת ניתוק תושבות מלא ונכון. התושבות שלך תוכרע לפי מרכז החיים שלך באותן שנים.

2.     שבאותן שנים לא שהית בישראל מעל לשלושים ימים ומעל 425 ימים בשלוש שנים רצופות או מעל 183 ימים בשנה אחת. ככל שנכחת יותר מזה בישראל אז יש לוודא שהגשת דוחות ניתוק תושבות בישראל לפי תיקון 223 לפקודה.

 על כן, לדעתנו אם ביצעת ניתוק תושבות מלא ונכון בעבר והגשת כל הדוחות ניתוק תושבות שהיית צריך להגיש כחוק למס הכנסה וביטוח לאומי אז אין חובה להגיש כעת דוחות על  הכנסותיך מחו"ל שצמחו בשלוש השנים האחרונות וניתן להעביר הכספים לישראל. אך מאחר ואין לנו את הנתונים שלך איננו יכולים לחוות דעה אם באמת היית תושב חוץ ועשיתי ניתוק תושבות מלא ונכון בעבר -דבר שיש לבדוק.

אם הבנק שקולט הכספים יבקש הוכחה שמדבור בכספים כשרים ושלא מדובר בהעלמת מס מישראל אפשר לספק לו חוות דעת משפטית לגבי הסטטוס שלך בכדי להרגיע את חששותיו.

תשובה:

קודם כל, בכדי שהמוסד לביטוח לאומי יחזיר אותכם למערכת אתם חייבים להראות שאתם גרים כעת בישראל.

בהנחה שעברת את הקושי האמור לעיל וכל עוד אינך מדווח על ההכנסות שלך בחו"ל המוסד לביטוח לאומי  יחייב אותך בתשלום סכומי המינימום שנקבעו בחוק שעומדים על כ 170 ₪ לחודש (בכדי לא לאבד את הכיסוי הרפואי). פרקטית, התשלום של הסכום המינימלי מתקבל בפועל על ידי המוסד לביטוח לאומי מאחר ואין בידיו מידע לגבי ההכנסות בחו"ל שאינן מדווחות הרי למס הכנסה.

יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי למרות שחלופה זו נשמעת אטרקטיבית אך בפועל איננה פשוטה ומשמעותה שאתה תושב בביטוח לאומי אך לא תושב למס הכנסה. בימים כתיקונם איננו ממליצים לאנשים שעושים הגירה או רילוקיישן למספר שנים (למעט במקרים מיוחדים) וזאת מאחר והיא יוצרת שתי חשיפות מהותיות: האחת, שהימנעות מביטול התושבות בביטוח לאומי עלול להקשות/למנוע הניתוק תושבות לצרכי מס. והבעיה השניה, היא שהמוסד לביטוח לאומי עלול לדרוש תשלום 12% מהכנסותיך בחו"ל בהיותך תושב ישראל (בשים לב שתושבי ישראל חייבים בביטוח לאומי ומס בריאות מלא בשיעור של 12%-17% בגין הכנסותיהם מחו"ל).

אלא מאי, שבימים כאלה שאינם כתיקונם אפשר לאמץ אותה (אולי הרע במיעוטו) באם אתה מודע לסיכונים לעיל ומוכן לקבלם.

במילים אחרות, ניתוק התושבות ממס הכנסה ושמירת תשבות בביטוח לאומי אינה קלה ומורכבת אך קיימת פסיקה שיוצרת אבחנה בין התושבות לביטוח לאומי והתושבות למס הכנסה (למשל פסק דין צייגר). אך חשוב להדגיש כי ככל שאתה בוחר בחלופה זו יש לבצע כל אלה:

א. להגיש דוחות ניתוק תושבות למס הכנסה לשנת 2019 לפי תיקון 223 לפקודה – ניתן לפנות אלינו בעניין.

ב. לשלם ביטוח לאומי בסכומי מינימום (למרות הסיכונים לעיל).

ג. לחזק את שאר הזיקות לחו"ל בצורה מהותית בכדי לחזק את הטענה שלמרות תשלום ביטוח לאומי אינך תושב ישראל לפי מבחן מרכז החיים (משימה אינה קלה אך יש פסיקה שמאפשרת אותה).

ד. לקבל חוות דעת משפטית לפיה אינך תושב ישראל לצרכי מס למרות שהינך תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי שתגן עליך מפני טענות פליליות והטלת קנסות – ניתן לפנות אלינו לקבלת חוות הדעת.

תשובה:

אכן אם תיחשב כתושב ישראל בתקופה זו יהיו לדבר מספר השלכות:

לגבי העבר(השנים בהן גרת בחו"ל ובמהלכן ניתקת תושבות):  קיים חשש שטענת הניתוק תושבות שלך בשנתיים הקודמות תקרוס לאור אורך השהייה עד הכניסה המחודשת לישראל- וזאת בשים לב כי עמדת רשות המסים מחייבת מגורים בחו"ל של לפחות שלוש שנים (לגבי מדינת אמנה) ולפחות ארבע שנים (למדינות שאינן מדינות אמנה).

לגבי ההווה – סיווגך כתושב ישראל בתקופה זו יחייב אותך לדווח ולשלם מס וביטוח לאומי מלא על הכנסותיך ונכסים מחו"ל.

לגבי העתיד – ככל שתשוב לחו"ל הינך עלול להצטרך לנתק תושבות מחדש ולהיות חשוף למס יציאה. כמו כן, ספירת התקופה הנדרשת לקבלת ההטבות של תושב חוזר (שש שנות ניתוק תושבות) ושל תושב חוזר ותיק (10 שנות ניתוק תושבות) תתארך בפועל בשנתיים(וחבל).

במצב הנוכחי לא ברור כמה זמן ימשך המשבר ורשות המס לא פרסמה את עמדתה בנושא ועל כן אנשים נדרשים לפעול בצב של אי ודאות שאינה פשוטה. בכל מקרה, מומלץ לבצע את האמור להלן בכדי להקטין את הסיכונים:

·       לוודא שביצעת ניתוק תושבות מלא מישראל כנדרש בחוק לגבי השנתיים שהיית בחו"ל (היינו- שמבחן מרכז החיים שלך הינו בחו"ל). כמו כן, יש לוודא שהגשת דוחות ניתוק תושבות למס הכנסה (לפי תיקון 223 לפקודה) ולביטוח לאומי כנדרש בחוק.

·       לוודא שתקופת השהות שלך בישראל תהיה בעלת אופי זמני. יש לוודא עדיין שמרכז החיים שלך ימשיך להיות בחו"ל. כך למשל, לא לשכור דירה קבועה בתקופה זו. לא לפתוח חשבון בנק וכרטיסי אשראי וכדו. מרכז החיים הינו מבחן לא פשוט וכלל המון אלמנטים ויש לוודא שבמצב שלך אינו מצביע על היותך תושב ישראל.

·       לוודא שתקופת השהות שלך בישראל תהיה קצרה ככל האפשר. היינו לא להשתהות בישראל מעבר למינימום הנדרש.

·       יש לשקול להמשיך לשלם מס ולדווח במדינה השניה בה התגוררת בעבר – בתנאי שלא ייווצר כפל מס עם ישראל שעלולה לטוען שחבות המס היא של בגלל הנוכחות שלך כאן

·       לקבל חוות דעת משפטית לפיה למרות שהייתך בישראל בתקופת שהייתך בישראל אינך נחשב כתושב מס בישראל כך שהחלטתך שלא לדווח על הכנסות ונכסים בארץ בתקופה זו הינה כדין ושלא תהיה חשוף לטענות פליליות (העלמת מס) וקנסות. כמו כן, החוות דעת צריכה לבסס את הטענה שלא תצטרך לעבור תהליך ניתוק תושבות מחדש לאחר חזרתך לחו"ל.

ככל שבסופו של משבר תחליט להשתקע בישראל סופית אז יש לבחון את המצב מחדש  הן לגבי השנתיים בהן גרת בחו"ל (בשים לב שתקופה של שנתיים בחו"ל אינה ארוכה במיוחד).

תשובה:

נתחיל ונעיר כי שאלה זו דומה לשאלה הקודמת כשההבדל הוא באורך התקופה שהאדם שהה בחו"ל עד היום. כאן מדובר בתקופה קצרה של פחות משנה ועל כן הסיכון לסיווג כתושב ישראל בהווה ובעבר הינו יותר גבוה. ולהלן התשובה לגופו של עניין:

אכן אם תיחשב כתושב ישראל בתקופה זו יהיו לדבר מספר השלכות:

לגבי העבר  – קיים חשש כבד כי טענת הניתוק תושבות שלך תקרוס לאור העובדה ששהית בחו"ל פחות משנה. ככל שתקופת השהיה בישראל תתארך אז הסיכון יעלה.

לגבי ההווה – סיווגך כתושב ישראל בתקופה זו יחייב אותך לדווח ולשלם מס וביטוח לאומי מלא על הכנסותיך ונכסים מחו"ל.

לגבי העתיד : ככל שתשוב לחו"ל אתה עלול להצטרך לנתק תושבות מחדש מכלל הבחינות ולהיות חשוף למס יציאה. כמו כן, ספירת התקופה הנדרשת לקבלת ההטבות של תושב חוזר תתקצר בפועל בשנה וחצי (וחבל).

במצב הנוכחי לא ברור כמה זמן ימשך המשבר ורשות המס לא פירסמה את עמדתה בנושא ועל כן אנשים נדרשים לפעול בצב של אי ודאות שאינה פשוטה. לאור התקופה הקצרה שהיית בחו"ל ולאור העובדה שעוד לא הגשת דוחות ניתוק תושבות אז לדעתנו בתקופה זו אפשר לשמור על המצב כפי שהוא כיום ללא שום שינוי עד שהתמונה תתבהר (היינו- להרוויח זמן). משמעות הדבר היא לדחות את הגשת הדוחות השנתיים והדוחות לביטוח לאומי ככל האפשר במסגרת לוחות הזמנים בחוק (רשות המסים דחתה את המועד לסוף יוני/יולי 2020).

 דוחות לרשויות המס (דוח כתושב מס  או דוח ניתוק תושבות) יש להגיש עד יוני/יולי  2020 (ניתנה אורכה על ידי רשות המס בשל המשבר). כמו כן, ככל שיהיה לך מייצג (רואה חשבון) אפשר להרוויח גם אורכות של הרואה חשבון (אורכו ארוכות יותר). ככל שתרצה שנהייה המייצגים שלך לעניין  זה פנה אלינו.

יחד עם זאת,  עד החלטה סופית יש לדאוג לכך שתקופת השהות שלך בישראל תהיה בעלת אופי זמני ולא תביא לסיווגך בכל מקרה כתושב ישראל  ככל שתרצה בעתיד לטעון לניתוק תושבות רטרוקאטיבי– ככל שאינן בטוח לגבי הסטטוס שלך פנה אלינו

בתום תקופת המשבר  יש לבדוק את המצב שוב. אז יהיו בפניך שתי אפשריות.

אפשרות ראשונה – שלא חזרת לחו"ל ונשארת בארץ. ואז לא יהיה מנוס אלא לדווח על ההכנסות שלך בשנה בה היית בחו"ל כתושב ישראל לכל דבר ועניין ולשלם המס והביטוח לאומי המגיעים -ניתן לפנות אלינו להגשת הדוחות.

אפשרות שניה – שחזרת לחו"ל. אז יש לבדוק האפשרות לטעון כי היית ונשארת תושב חוץ גם במהלך המגורים שלך בישראל ולכן חשוב ליישם מה שאמרנו לעיל (שהשהייה בישראל תהיה בעלת אופי זמני). משימה זו אינה פשוטה ותהיה תלויה באורך התקופה ובאופי השהייה שלך בישראל ועל כן לדאוג למה שנאמר לעיל שלא להפוך את תקופת שהייתך בישראל כשהיה קבועה-ראה לעיל.

תזכור כי אם תטען שהיית תושב חוץ אז יש לוודא כי:

·       להגיש דוחות ניתוק תושבות למס הכנסה (לפי תיקון 223 לפקודה) ולביטוח לאומי לגבי כל התקופה.

·       לקבל חוות דעת משפטית לפיה בתקופה זו אינך תושב ישראל כך שהחלטתך שלא לדווח על הכנסות ונכסים בארץ בתקופת מגוריך בישראל ובחו"ל הינה כדין ושלא תהיה חשוף לטענות פליליות (העלמת מס) וקנסות. כמו כן, החוות דעת צריכה לבסס את הטענה שלא תצטרך לעבור תהליך ניתוק תושבות מחדש לאחר חזרתך לחו"ל.

תשובה:

מאחר ואתם עדיין גרים בחו"ל וניתקתם את התושבות שלכם בעבר מביטוח לאומי אז הסיכוי שביטוח לאומי יסכים להחזיר אותכם כמבוטחים הינו נמוך – אלא אם בנסיבות החדשות הביטוח לאומי יכריז שהוא יכסה גם ישראלים שניתקו תושבות אך מחזיקים בדרכון ישראלי גם אם הם עדיין גרים בחו"ל. ככל שיהיה שינוי נעדכן אותכם.

תשובה: כל מקרה לגופו. העובדה שאתה שוהה בארץ אין משמעותה שאתה תושב ישראל. שאלה זו תיבדק לפי מבחן מרכז החיים שלך בפועל. התושבות של אדם בישראל נגזרת ממקום מרכז החיים שלו. אומנם יש לתת את הדעת לסוגיית השפעת הקורונה על התושבות מס. העובדה שאתם שוהים בארץ והעובדה שאתם רוצים להיות ליד המשפחה הינם נתונים שאין להתעלם מהם כמובן בבדיקת של מרכז החיים אך אין משמעותם שבכל מקרה אתם נחשבים כתושבי ישראל. איננו מכירים את כלל הנסיבות שלך בכדי לחוות את דעתנו האם אתה נחשב כתושב מס/ביטוח לאומי או לא בתקופה זו או בעבר.

עוד נקודה שיש להדגיש היא העובדה שאם תהיה בישראל מעל ל 183 ימים בשנת 2020 אחת או מעל ל 30 ימים בשנת מס אחת ויותר מ 425 בשלוש שנים אז חזקה בחוק שאתה תושב ישראל לצרכי מס בשנה זו. ואולם חשוב להדגיש כי החזקה ניתנת לסתירה. תוכל לסתור אותה אם תוכיח שלמרות הימים בישראל ולמרות החזקה מרכז החיים שלך הינו בישראל.

 ככל שלדעתך אינך תושב אז מומלץ להצטייד בחוות דעת שתגן עליך – ניתן לפנות אלינו בנושא.

תשובה:

נתחיל קודם בשאלה לגבי מס הכנסה ובהמשך נתייחס לחבות בביטוח לאומי ובסוף נתייחס לשאלת המע"מ.

החבות במס הכנסה בישראל נגזרת משתי שאלות. שאלה ראשונה היא שאלת התושבות שלך לצרכי מס. שאלה שניה היא שאלת מקום הפקת ההכנסה.

אם אתה נחשב כעת כתושב ישראל – אז אתה חייב לגבי כלל הכנסותיך גם אם הן נובעות מחו"ל, משירותים לתאגיד זר או מעבודה אצל מעסיק זר (לגבי כפל המס ראה בהמשך). ככל שאתה נחשב כתושב חוץ לפי מבחן מרכז החיים ואמנות המס (למרות שהייתך בישראל) – אז אתה חייב אך ורק על ההכנסות שהופקו מישראל על פי החוק.

אז קודם כל יש לבדוק את התושבות שלך – לעניין זה ראה התשובות לשאלות לעיל. ככל שמגיעים למסקנה שאתה תושב ישראל אז התשובה היא כן ואתה תהיה חייב במס בישראל בקשר לשכר עבודה או שכר טרחה שאתה מקבל מתאגיד זר (ראה בהמשך לגבי החשיפה לכפל מס) וחייב להגיש דוחות מס בישראל (אפשר לפנות אלינו בנושא).

לעומת זאת,  אם מגיעים למסקנה שאתה מסווג תושב חוץ במקרה כזה (מומלץ אז לקבל חוות דעת בעניין בכדי להגן על החלטתך שלא לדווח בישראל) אז אתה תהיה חייב במס רק אם ההכנסה תיחשב כזו שמופקת בישראל. הכנסה תיחשב כמופקת בישראל לפי הכללים האלה (למעט מספר מקרים מיוחדים):

·       אם אתה תושב מדינת אמנה – אז מאחר והשכר משולם על ידי תאגיד זר אז אתה תהיה חייב במס רק אם תהיה בישראל מעל ל 183 ימים במצטבר במהלך תקופה של 12 חודשים או בשנת מס.

·       אם אתה לא תושב מדינת אמנה – אז מאחר והעבודה מבוצעת בישראל אז ההכנסה כן חייבת במס בישראל מהיום הראשון בו אתה מבצע העבודה או השירותים בישראל.

שים לב, כי אם ההכנסה נחשבת כמופקת בישראל אז היא תהיה חייבת במס בישראל ללא כל קשר לתושבות שלך (שהיא שאלה נפרדת כאמור לעיל).

 

כפל מס:

אם ההכנסה חייבת במס לפי הכללים לעיל בישראל אז קיימת חשיפה לכפל מס – כך שהן מדינת ישראל והן מדינה אחרת ידרשו את המס שלהן בטענה שההכנסה הופקה בשטחן. אין לנו מספיק נתונים בשאלה שלך בכדי לאמוד חשיפה זו אך דע שהיא קיימת. יש פתרונות לבעיה זו.

חבות בביטוח לאומי ומס בריאות:

החבות בביטוח לאומי ומס בריאות נגזרת לעומת זאת אך ורק משאלת התושבות שלך לצרכי ביטוח לאומי. אם אתה תושב ישראל אתה חייב גם אם ההכנסה הינה בחו"ל. אם אתה לא תושב ישראל אז אתה לא מחוייב בביטוח לאומי ומס בריאות.

מס ערך מוסף:

אם אתה שכיר ולא עצמאי -אין חבות במע"מ כלל ואין לפתוח תיק בישראל מאחר ושכירים אינם חייבים במע"מ בגין שכר העבודה שלהם.

אם אתה עצמאי – אז השאלה מאד מורכבת. מחד חוק מע"מ קובע כי אם השירות ניתן בישראל אז חייב במע"מ ויש לפתוח תיק. מנגד שירותים לתושב חוץ פטורים כעקרון ממע"מ (מע"מ אפס). על כן, יש לבדוק כל מקרה לגופו ולהחליט מה נכון וראוי לעשות.

הערה לגבי התושבות –נדגיש שוב כי, העובדה שאתה שוהה בארץ אין משמעותה שאתה תושב ישראל בהגדרה. שאלה זו תיבדק לפי מבחן מרכז החיים שלך בפועל. התושבות של אדם בישראל נגזרת ממקום מרכז החיים שלו. אומנם העובדה שאתה שוהה בישראל הינו נתון שאין להתעלם ממנו אך אין משמעותה שבכל מקרה אתה נחשב כתושב ישראל. איננו מכירים את כלל הנסיבות שלך בכדי לחוות את דעתנו האם אתה תושב או לא בתקופה זו או בעבר.

עוד נקודה שיש להדגיש היא העובדה שאם תהיה בישראל מעל ל 183 ימים בשנת מס אחת או מעל ל 30 ימים בשנת מס אחת ויותר מ 425 בשלוש שנים אז חזקה בחוק שאתה תושב ישראל לצרכי מס. ואולם חשוב להדגיש כי החזקה ניתנת לסתירה. תוכל לסתור אותה אם תוכיח שלמרות הימים בישראל ולמרות החזקה מרכז החיים שלך הינו בישראל.

 ככל שלדעתך אינך תושב מומלץ להצטייד בחוות דעת שתגן עליך – ניתן לפנות אלינו בנושא

ראשית כל אפנה אותך לוויבנר שלנו + מספר שאלות ותשובות דומות.

ובתשובה לשאלתך: לצורך ספירת תקופת הזכאות להטבות של תושב חוזר או תושב חוזר ותיק (העשר שנים כתושב חוץ) אין מנגנון המשך צבירה של החודשים אחרי שאתה חוזר לחו"ל. החוק הישראלי אינו עובד בצורה זו. היינו- אם אתה תושב ישראל בתקופה זו תאבד את כל הזכויות שלך כתושב חוזר ותיק ותצטרך לצבור את תקופת העשר שנים מחדש!. במילים אחרות,  אתה חייב להוכיח כי בתקופה זו שהיית בארץ אינן תושב ישראל. אם תסווג כתושב ישראל על ידי רשות המסים אז תאבד את ההטבות שלך כתושב חוזר ותיק.

במטרה להקטין את הסיכון (להקטין ולא להעלים הסיכון מאחר והוא יתקיים) אנו מציעים שתפעל לפי האמור להלן:

א.    אל תייצר זיקות מיותרות לישראל (כגון פתיחת חשבונות בנק, כרטיס אשראי, ביטוח לאומי וכדו)

ב.     קבל חוות דעת משפטית לפיה אתה ממשיך להיות תושב חוץ גם בתקופה הזו בה אתה נמצא בישראל כל הזמן (גישה לא קלה אך ניתנת להשיגה בתכנון נכון). על סמך החוות דעת זו (עליה אתה תסתמך) אתה גם תסתמך לא רק לעניין ההטבות במס אלא גם שלא תדווח על החברה ו/או ההכנסות בחו"ל- דבר שיקטין סיכון הבדיקה מצד רשות המס או טענות פליליות נגדך.

איננו מכירים את הנסיבות שלך בתקופה זו ועל כן  האמור בתשובה זו אינו חוות דעת אלא רק כיוון מחשבה.

שים לב לעוד שתי סוגיות שלא הזכרת בשאלה שלך:

א.    אם אתה תושב ישראל כעת אז אין לך פטור מדיווח על הכנסות ונכסים בחו"ל ותצטרך לדווח על הכנסותיך כמו כל תושב אחר (בשים לב שתושב חוזר שאינו תושב חוזר ותיק חייב לדווח על הכנסותיו ונכסיו בחו"ל).

ב.     יש להימנע ממצב שרשות המס בפועל תטען שההכנסות שלך בתקופה זו צמחו בישראל ועל כן הן חייבות במס בישראל ללא קשר לתושבות שלך.

במידה והינך מעוניין בחוות הדעת  – נוכל לתת לך הצעה שכר טרחה בעניין.

דבר נוסף שאפשר לשקול:– לפנות לרשות המס (3 חודשים לפי החזרה לישראל) ולבקש אישור שלהם כי אינך תושב ישראל בתקופה זו אלא תושב חוץ וכי למרות שהייתך בישראל אתה תהיה זכאי להטבות לתושב חוזר ותיק. אפשר לפנות אליהם באמצעוי בצורה אנונימית (בעילום שם) כך שרשות המס לא תדע את פרטיך עד להוצאת אישור פוזיטיבי מחייב.

ככל שהתשובות לא ברורות – מוזמן ליצור איתנו קשר בנייד 0528176868

יום טוב ורק בריאות.

ככל שהגעת לישראל בתקופה זו יש להחליט קודם בשאלה הבסיסית ביותר והיא האם אתה תושב ישראל בעבר (במהלך התקופה בה שהית בחול) והאם אתה תושב ישראל כעת. שאלה זו מוכרעת לפי מבחן מרכז החיים שלך. תושב/ת ישראל הוא אדם שמרכז חייו בישראל. כדי לבדוק את "מרכז החיים", הביטוח הלאומי בודק שני מבחנים:

מבחן אובייקטיבי – האם מקום מגוריו, משפחתו, עבודתו ונכסיו נמצאים בישראל.

מבחן סובייקטיבי – היכן האדם בעצמו רואה את מרכז חייו.

כדי להיחשב לתושב ישראל על האדם לעמוד בשני המבחנים. אדם יכול להיחשב כתושב ישראל גם בזמן שהוא שוהה בחו"ל, אם שהותו בחוץ לארץ היא זמנית ומרכז חייו הממשיך להיות בישראל.

לגבי העבר (השנים בהן גרת בחו"ל):

 ככל שהיית תושב חוץ בעבר אז יש לוודא שניתקת תושבות כנדרש ואז בעצם לא היית חייב במס בריאות ובביטוח לאומי בישראל. לעומת ככל שהיית תושב ישראל אז יש לדאוג לתשלום ביטוח לאומי (7%) מההכנסות ומס בריאות (5% מההכנסות) – לחץ כאן לעיון בשיעורי ביטוח לאומי ומס בריאות שחלים על תושב ישראל בחו"ל . ככל שלא היו לך הכנסות אז אתה חייב סכומי המינימום שעומדים על כ 170 ש"ח.

לגבי העתיד (לאחר החזרה לישראל):

שוב יש להחליט אם שהותך כעת בישראל היא זמנית ולתקופה מוגבלת.

ככל שהינך סבור כי אתה עדיין תושב חוץ למרות שהותך בישראל אז יש לוודא שעמדת זו נכונה לאור מבחן מרכז החיים. יש לשכנע את הביטוח לאומי כי אתה עדיין תושב חוץ – משימה שאינה קלה ככל שתקופת שהותך בישראל תתארך אך אפשרי -אפשר לפנות אלינו בנושא. אך שים לב כי כל עוד אינך רשום כתושב ישראל אינך זכאי לביטוח בביטוח לאומי ובכיסוי רפואי מקופות חולים. מנגד -כל עוד אינך נחשב כתושב ישראל אז אינך חייב בתשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות (שיכול להגיע ל 12% מההכנסות שלך).

לעומת ככל שאתה סבור כעת כי חזרת להיות תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי וכי הינך זכאי לביטוח רפואי בארץ. אז יש להחזיר את התושבות בביטוח לאומי וקופות חולים.

החזרת התושבות הישראלית:

אם היית תושב ישראל בעבר ואתה חוזר להתגורר בישראל, תוכל להסדיר את התושבות שלך ושל משפחתך באחת מהדרכים הבאות:

לפני הגעה לישראל: באפשרותך למלא לפני ההגעה לישראל טופס הצהרה מקוון להכרה כתושב חוזר באתר האינטרנט. את הטופס יש למלא ב-30 הימים לפני החזרה לישראל.

לתשומת לבך, יש למלא את הטופס רק אם בכוונתך לחזור לחיות בישראל באופן קבוע, ולאחר ביצוע פעולות המצביעות על סיום מרכז החיים שלך בחוץ לארץ.

אחרי הגעה לישראל:

אם לא הגשת את הטופס לפני ההגעה לישראל, תוכל להסדיר את התושבות לאחר ההגעה לישראל, באחת מהאפשרויות הבאות:

מסלול מקוצר באמצעות משרד העלייה והקליטה: אם שהית בחו"ל 5 שנים ומעלה, או אם אתה זכאי לתעודת 'קטין חוזר' או תעודת 'אזרח עולה', תוכל להגיש בקשה לתושבות במסלול מקוצר במשרד העלייה והקליטה. מידע נוסף ניתן למצוא באתר של משרד העלייה והקליטה.

מסלול רגיל: לאחר ההגעה לישראל עליך למלא שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו"ל ולהגישו לביטוח הלאומי.

לשאלון עליך לצרף מסמכים המוכיחים את סיום מרכז החיים שלך בחוץ לארץ (לדוגמה מכירת נכסים, סיום עבודה) ומסמכים המוכיחים שמרכז החיים שלך עבר לישראל (לדוגמה משלוח חפצים לישראל, שכירת דירה, חוזה העסקה, רישום ילדים לבית הספר).

את השאלון והמסמכים יש להגיש למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך או לשלוח באמצעות אתר האינטרנט.

חזרה לקבל ביטוח רפואי:

תושב חוזר שיוכר כתושב ישראל  יהיה זכאי לקבל את השירותים הרפואיים בתום תקופת המתנה של חודש לכל שנת היעדרות מישראל ומקסימום תקופה של  6 חודשים לכל היותר. יחד עם זאת אפשר לפדות את תקופת ההמתנה בתשלום מיוחד בסך של 12,210 ש"ח (החל ב- 01.01.2020). את הסכום ניתן לשלם בתשלום אחד או במספר תשלומים רצופים ושווים  6 תשלומים לכל היותר.

תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות לגבי הכנסותיך מחו"ל:

ככל שהינך מסווג כתושב ישראל אז הינך חייב במס בריאות וביטוח לאומי (12% מההכנסות) גם אם הכנסותיך מחו"ל ומשולמות על ידי מעסיק זר למשל- במקרה כזה תצטרך לדווח על הכנסותיך בחו"ל בעצמך.

תשובה:

ראשית כל, אם תירשם לביטוח לאומי כעת עלול הדבר לייצר לך תושבות בישראל גם במס הכנסה – ולזה עלולות להיות השפעות רוחב מהותיות על הכנסות שלך בעבר, כעת ובעתיד, על טענתך לגבי ניתוק תושבות מס וביטוח לאומי ועל זכאותך להטבות במס של תושב חוזר בעתיד לפי סעיף 14 לפקודה (שהייה לפחות של שש שנים ברצף).

שים לב לאמור לעיל ותשקול היטב אם זה צעד נכון.

לשאלתך: לגבי הסדרת מעמד ורישום בביטוח לאומי מצ”ב לינק בו תמצא חומר שמתייחס לשאלה זו .  https://relotax.co.il/תושב-חוזר/

שאלות נפוצות- הטבות של תושבים חוזרים

תשובה – לא. אם חזרת לישראל לפני השלמת שש שנים של ניתוק תושבות מלא לא תהיה זכאי להטבות של תושב חוזר במס הכנסה. על כן יש לנסות ליצור מצב שבו בתקופה שאתה שוהה בישראל עדיין תיחשב כתושב חוץ לצרכי מס, בכל זאת. משימה שאינה קלה אך יש לבחון את הנושא לעומק.

תשובה-כידוע הסיווג של תושב חוזר ותיק והזכאות להטבות במס של תושב חוזר ותיק מותנים בכך שהאדם השלים עשר שנים בהן הוא היה תושב חוץ (ניתוק תושבות מלא מישראל). על כן, במקרה כזה יש לוודא התקיימות כל אלה:

א.    יש לוודא קודם כי שנת 2010 במלואה אתה תסווג כתושב חוץ, וזאת בשים לב כי זו שנת ההגירה הראשונה בה מתקיימת חזקת ימים לפיה הינך נחשב כתושב ישראל במלואה (חזקת הימים מתקיימת במקרה דנן מאחר ושהית בשנת 2010 מעל לשלושים ימים ומעל  ל 425 ימים בשנים 2008-2010).

היינו, יש לסתור את החזקה שפועלת נגדכם. סתירת החזקה אפשרית באם יוכח כי מרכז החיים היה בחו"ל החל ממאי 2010 (ומייד עם ההגירה)- המשימה אינה פשוטה אך אפשרית. איננו מכירים את כלל הנסיבות שלך בכדי לחוות דעה בשאלת השפעת הקורונה על תושבות מס ועל כן לא נוכל לחוות דעתנו בשאלה זו ללא קבלת כלל הנתונים.

יש לזכור גם כי רשות המסים עלולה להתנגד למתן אישור פוזיטיבי כי הניתוק היה מייד עם ההגרה (במאי 2010) אלא רק מתום שנת 2010.

ככל שתיחשב כתושב ישראל בשנת 2010 אז יש להשלים השהייה בחו"ל עד תום שנת 2020.

ב.     יש לוודא גם כי תקופת השהייה שלכם  בישראל בגלל התפשטות הקורונה (החל ממרץ 2020) לא תסווג כתקופה בה אתם נחשבים כתושבי ישראל אלא כתושבי חוץ. בדיקה זו תוכרע לפי מבחן מרכז החיים. איננו מכירים את כלל הנסיבות שלך ועל כן לא נוכל לחוות דעתנו בשאלה זו ללא קבלת כלל הנתונים. אך נדגיש כי בתקופה זו אסור ליצור זיקות שיחשיבו אותכם כתושבי ישראל (למשל הסכם שכירות, רכישת דירה, העברת חפצי בית, לשקול המשך תשלום מס במדינה השניה, רישום בביטוח לאומי.)

בכדי לוודא שהינך זכאי להטבות של תושב חוזר אתה יכול לפעול או לפי חוות דעת משפטית שתקבל אשר קובעת כי הינך זכאי להטבות במס או לפנות לרשות המסים (אפשר בצורה אנונימית) לקבלת אישור פוזיטיבי מרשות המס לכך (האישור מחייב את רשות המס להבדיל מחוות דעת) – ניתן לפנות אלינו בנדון.

תשובה-

כידוע הסיווג של תושב חוזר ותיק והזכאות להטבות במס של תושב חוזר ותיק מותנים בכך שהאדם השלים עשר שנים בהן הוא היה תושב חוץ (ניתוק תושבות מלא מישראל). על כן, במקרה כזה יש לוודא התקיימות כל אלה:

א. יש לוודא קודם כי שנת 2010 במלואה תסווג כתושב חוץ, וזאת בשים לב כי זו שנת ההגירה הראשונה בה מתקיימת חזקת ימים שאתה תושב ישראל במלואה (חזקת הימים מתקיימת במקרה דנן מאחר ושהית בשנת 2010 מעל ל 183 ימים).

היינו, יש לסתור את החזקה שפועלת נגדכם. סתירת החזקה אפשרית באם יוכח כי מרכז החיים היה בחו"ל החל מספטמבר 2010 (מייד עם ההגירה)- המשימה אינה פשוטה אך אפשרית. איננו מכירים את כלל הנסיבות שלך ועל כן לא נוכל לחוות דעתנו בשאלה זו ללא קבלת כלל הנתונים.

יש לזכור גם כי רשות המסים עלולה להתנגד למתן אישור פוזיטיבי כי הניתוק היה מספטמבר 2010 אלא רק מתום שנת 2010.

ככל שתיחשב כתושב ישראל בשנת 2010 אז יש להשלים השהייה בחו"ל עד תום שנת 2020.

ב. יתרה מכך, יש לוודא גם כי תקופת השהייה של בני משפחתך בישראל בגלל התפשטות הקורונה (החל מפברואר 2020) לא תביא לסיווגך אתה כתושב ישראל לצרכי מס. בדיקה זו תוכרע לפי מבחן מרכז החיים.

רשות המסים מאד מחמירה עם פיצול תא משפחתי אך בפסק דין ספיר קבע בית המשפט העליון שהדבר אפשרי. איננו מכירים את כלל הנסיבות שלך ועל כן לא נוכל לחוות דעתנו בשאלה זו ללא קבלת כלל הנתונים. אך נדגיש כי בתקופה זו אסור ליצור זיקות שיחשיבו אותך כתושב ישראל (סוגיה מורכבת ומחייבת יעוץ פרטני).

בכדי לקבל את ההטבות של תושב חוזר אתה יכול לפעול או לפי חוות דעת משפטית שתקבל אשר קובעת כי הינך זכאי להטבות במס או לפנות לרשות המסים (אפשר בצורה אנונימית) לקבלת אישור פוזיטיבי מרשות המס לכך (האישור מחייב את רשות המס להבדיל מחוות דעת) – ניתן לפנות אלינו בנדון.

תשובה- תנסו להימנע מזה ועדיף להיות מכוסים בביטוח רפואי פרטי או זר. אך אם אין מנוס אז ניתן לנסות לטעון כי התושבות בביטוח לאומי שונה ממס הכנסה כך שאתם לא מהווים תושבי ישראל לצרכי מס למרות תשלום ביטוח לאומי. משימה שאינה קלה ויש לנקוט בה בזהירות מירבית אך אפשר לאתר פסקי דין שתומכים בה (פסק דין צייגר למשל).

במקרה כזה אתם חייבים לפעול לפי יעוץ פרטני בכדי לוודא את האמור לעיל (המשימה אינה קלה ומורכבת) ולקבל חוות דעת משפטית.

במאמר מוסגר, נדגיש כי המוסד לביטוח לאומי עלול לסרב להחזיר אותכם למערכת אם אתם עדיין גרים בחו"ל והוא עלול לדרוש הוכחת חזרה לישראל- קחו את זה בחשבון.

ראשית כל אפנה אותך לוויבנר שלנו בסוגית השפעת הקורונה על תושבות מס ומספר שאלות ותשובות דומות.

ובתשובה לשאלתך: לצורך ספירת תקופת הזכאות להטבות של תושב חוזר או תושב חוזר ותיק (העשר שנים כתושב חוץ) אין מנגנון המשך צבירה של החודשים אחרי שאתה חוזר לחו"ל. החוק הישראלי אינו עובד בצורה זו. היינו- אם אתה תושב ישראל בתקופה זו תאבד את כל הזכויות שלך כתושב חוזר ותיק ותצטרך לצבור את תקופת העשר שנים מחדש!. במילים אחרות,  אתה חייב להוכיח כי בתקופה זו שהיית בארץ אינן תושב ישראל. אם תסווג כתושב ישראל על ידי רשות המסים אז תאבד את ההטבות שלך כתושב חוזר ותיק.

במטרה להקטין את הסיכון של השפעת הקורונה על תושבות מס (להקטין ולא להעלים הסיכון מאחר והוא יתקיים) אנו מציעים שתפעל לפי האמור להלן:

א.    אל תייצר זיקות מיותרות לישראל (כגון פתיחת חשבונות בנק, כרטיס אשראי, ביטוח לאומי וכדו)

ב.     קבל חוות דעת משפטית לפיה אתה ממשיך להיות תושב חוץ גם בתקופה הזו בה אתה נמצא בישראל כל הזמן (גישה לא קלה אך ניתנת להשיגה בתכנון נכון). על סמך החוות דעת זו (עליה אתה תסתמך) אתה גם תסתמך לא רק לעניין ההטבות במס אלא גם שלא תדווח על החברה ו/או ההכנסות בחו"ל- דבר שיקטין סיכון הבדיקה מצד רשות המס או טענות פליליות נגדך.

איננו מכירים את הנסיבות שלך בתקופה זו ועל כן  האמור בתשובה זו אינו חוות דעת אלא רק כיוון מחשבה.

שים לב לעוד שתי סוגיות שלא הזכרת בשאלה שלך:

א.    אם אתה תושב ישראל כעת אז אין לך פטור מדיווח על הכנסות ונכסים בחו"ל ותצטרך לדווח על הכנסותיך כמו כל תושב אחר (בשים לב שתושב חוזר שאינו תושב חוזר ותיק חייב לדווח על הכנסותיו ונכסיו בחו"ל).

ב.     יש להימנע ממצב שרשות המס בפועל תטען שההכנסות שלך בתקופה זו צמחו בישראל ועל כן הן חייבות במס בישראל ללא קשר לתושבות שלך.

במידה והינך מעוניין בחוות הדעת  – נוכל לתת לך הצעה שכר טרחה בעניין.

דבר נוסף שאפשר לשקול:– לפנות לרשות המס (3 חודשים לפי החזרה לישראל) ולבקש אישור שלהם כי אינך תושב ישראל בתקופה זו אלא תושב חוץ וכי למרות שהייתך בישראל אתה תהיה זכאי להטבות לתושב חוזר ותיק. אפשר לפנות אליהם באמצעוי בצורה אנונימית (בעילום שם) כך שרשות המס לא תדע את פרטיך עד להוצאת אישור פוזיטיבי מחייב.

ככל שהתשובות לא ברורות – מוזמן ליצור איתנו קשר בנייד 0528176868

יום טוב ורק בריאות.

נגן וידאו

במטרה לסייע לכל אותם אנשים שניצבים בפני שאלות מכריעות הקשורות לסוגיית השפעת הקורונה על תושבות מס בטוח לאומי קיימנו וובינר ביום ה 22.3.2020 אשר עסק בסוגיות הרלוונטיות הקשורות למס הכנסה, ביטוח רפואי וביטוח לאומי בקשר לניתוק תושבות, הטבות תושבים חוזרים והביטוח הלאומי בצל הקורונה. 

התנהלות מול המוסד לביטוח לאומי וקופות חולים

ככל שהגעת לישראל בתקופה זו יש להחליט קודם בשאלה הבסיסית ביותר והיא האם אתה תושב ישראל בעבר (במהלך התקופה בה שהית בחול) והאם אתה תושב ישראל כעת. שאלה זו מוכרעת לפי מבחן מרכז החיים שלך. תושב/ת ישראל הוא אדם שמרכז חייו בישראל. כדי לבדוק את "מרכז החיים", הביטוח הלאומי בודק שני מבחנים:

מבחן אובייקטיבי – האם מקום מגוריו, משפחתו, עבודתו ונכסיו נמצאים בישראל.

מבחן סובייקטיבי – היכן האדם בעצמו רואה את מרכז חייו.

כדי להיחשב לתושב ישראל על האדם לעמוד בשני המבחנים. אדם יכול להיחשב כתושב ישראל גם בזמן שהוא שוהה בחו"ל, אם שהותו בחוץ לארץ היא זמנית ומרכז חייו הממשיך להיות בישראל.

לגבי העבר (השנים בהן גרת בחו"ל):

 ככל שהיית תושב חוץ בעבר אז יש לוודא שניתקת תושבות כנדרש ואז בעצם לא היית חייב במס בריאות ובביטוח לאומי בישראל. לעומת ככל שהיית תושב ישראל אז יש לדאוג לתשלום ביטוח לאומי (7%) מההכנסות ומס בריאות (5% מההכנסות) – לחץ כאן לעיון בשיעורי ביטוח לאומי ומס בריאות שחלים על תושב ישראל בחו"ל . ככל שלא היו לך הכנסות אז אתה חייב סכומי המינימום שעומדים על כ 170 ש"ח.

לגבי העתיד (לאחר החזרה לישראל):

שוב יש להחליט אם שהותך כעת בישראל היא זמנית ולתקופה מוגבלת.

ככל שהינך סבור כי אתה עדיין תושב חוץ למרות שהותך בישראל אז יש לוודא שעמדת זו נכונה לאור מבחן מרכז החיים. יש לשכנע את הביטוח לאומי כי אתה עדיין תושב חוץ – משימה שאינה קלה ככל שתקופת שהותך בישראל תתארך אך אפשרי -אפשר לפנות אלינו בנושא. אך שים לב כי כל עוד אינך רשום כתושב ישראל אינך זכאי לביטוח בביטוח לאומי ובכיסוי רפואי מקופות חולים. מנגד -כל עוד אינך נחשב כתושב ישראל אז אינך חייב בתשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות (שיכול להגיע ל 12% מההכנסות שלך).

לעומת ככל שאתה סבור כעת כי חזרת להיות תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי וכי הינך זכאי לביטוח רפואי בארץ. אז יש להחזיר את התושבות בביטוח לאומי וקופות חולים.

החזרת התושבות הישראלית:

אם היית תושב ישראל בעבר ואתה חוזר להתגורר בישראל, תוכל להסדיר את התושבות שלך ושל משפחתך באחת מהדרכים הבאות:

לפני הגעה לישראל: באפשרותך למלא לפני ההגעה לישראל טופס הצהרה מקוון להכרה כתושב חוזר באתר האינטרנט. את הטופס יש למלא ב-30 הימים לפני החזרה לישראל.

לתשומת לבך, יש למלא את הטופס רק אם בכוונתך לחזור לחיות בישראל באופן קבוע, ולאחר ביצוע פעולות המצביעות על סיום מרכז החיים שלך בחוץ לארץ.

אחרי הגעה לישראל:

אם לא הגשת את הטופס לפני ההגעה לישראל, תוכל להסדיר את התושבות לאחר ההגעה לישראל, באחת מהאפשרויות הבאות:

מסלול מקוצר באמצעות משרד העלייה והקליטה: אם שהית בחו"ל 5 שנים ומעלה, או אם אתה זכאי לתעודת 'קטין חוזר' או תעודת 'אזרח עולה', תוכל להגיש בקשה לתושבות במסלול מקוצר במשרד העלייה והקליטה. מידע נוסף ניתן למצוא באתר של משרד העלייה והקליטה.

מסלול רגיל: לאחר ההגעה לישראל עליך למלא שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו"ל ולהגישו לביטוח הלאומי.

לשאלון עליך לצרף מסמכים המוכיחים את סיום מרכז החיים שלך בחוץ לארץ (לדוגמה מכירת נכסים, סיום עבודה) ומסמכים המוכיחים שמרכז החיים שלך עבר לישראל (לדוגמה משלוח חפצים לישראל, שכירת דירה, חוזה העסקה, רישום ילדים לבית הספר).

את השאלון והמסמכים יש להגיש למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך או לשלוח באמצעות אתר האינטרנט.

חזרה לקבל ביטוח רפואי:

תושב חוזר שיוכר כתושב ישראל  יהיה זכאי לקבל את השירותים הרפואיים בתום תקופת המתנה של חודש לכל שנת היעדרות מישראל ומקסימום תקופה של  6 חודשים לכל היותר. יחד עם זאת אפשר לפדות את תקופת ההמתנה בתשלום מיוחד בסך של 12,210 ש"ח (החל ב- 01.01.2020). את הסכום ניתן לשלם בתשלום אחד או במספר תשלומים רצופים ושווים  6 תשלומים לכל היותר.

תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות לגבי הכנסותיך מחו"ל:

ככל שהינך מסווג כתושב ישראל אז הינך חייב במס בריאות וביטוח לאומי (12% מההכנסות) גם אם הכנסותיך מחו"ל ומשולמות על ידי מעסיק זר למשל- במקרה כזה תצטרך לדווח על הכנסותיך בחו"ל בעצמך.

 

רפורמה מקיפה בפתח! פלטפורמה ללא עלות.

כניסה לחשבון שלך
רישום משתמש חדש (ללא עלות)

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .