Relotax

מיסוי רילוקיישן לדובאי ואיחוד האמירויות בעקבות הטלת מס בשיעור של 9% במדינה

עיקרי הדברים לגבי מיסוי רילוקיישן לדובאי (הרחבה בהמשך):

Relotax Emirates LLc

שירותי מס וחשבונאות בדובאי

רישום חברה בדובאי

אזורי סחר חופשי וחברות Mainland

רילוקיישן לדובאי

ניתוק תושבות והנפקת ויזת מגורים בדובאי

מיסוי רילוקיישן באיחוד האמירויות בהרחבה

יחידים (בשר ודם) אינם משלמים מס כלל לגבי הכנסותיהם משכר עבודה, הכנסות מדיבידנד ורווחי הון והם חייבים במס בשיעור של 9% בגין הכנסות עסקיות מעסק שהם מנהלים בדובאי באמצעות מוסד קבע/סניף במדינה.

היינו, בדובאי לא מוטל כל מס הכנסה על יחידים העושים רילוקיישן לדובאי למעט מס בשיעור של 9% על הכנסות עסקיות מעסק מקומי (כשהעמדה המקובלת היא שסכום של 375 אלף דרהם ראשונים פטורים ממס).

כמו כן, יחידים אינם משלמים גם דמי ביטוח לאומי באיחוד האמירויות לגבי הכנסותיהם.

יתרה מכך, יחידים אינם חייבים להגיש דוחות כלל לגבי הכנסותיהם גם אם הם גרים באיחוד האמירויות דרך קבע, למעט אם מפיקים הכנסה חייבת במס כאמור  לעיל.

אין מס על ההון והעושר של היחיד ואין מס מתנות או ירושות.

מיסוי חברות בדובאי ובאיחוד האמירויות בהרחבה

החל מיולי 2023 חברות חייבות במס בשיעור של 9% בגין כלל ההכנסות העסקיות שלהן (למעט סך של 375 אלף דרהם הפטורים ממס בדרך כלל בידי חברות MAINLAND).

יחד עם זאת, חברה הרשומה באזור סחר חופשי (FREE ZONE COMPANY)  והכנסותיה נובעות מפעילות עם תאגידים הרשומים באזורי הסחר החופשי במדינה או מיצוא והפצה של מוצרים פטורות ממס בכלל (בתנאים שנקבעו בדין).

כמו כן, לא מוטל מס באיחוד האמירויות (לרבות דובאי) מס כלל על הכנסות מדיבידנד (רווחים ודיבידנד שמחלקת חברה תושבת איחוד האמירויות או חברה זרה לבעלי מניותיה).

 אין חובת ניכוי מס במקור מכלל התשלומים שמשלמת חברה.

 לא מוטל מס רווחי הון למעט  מס על רווחים והכנסות מנכסי נדל"ן במדינה- בתנאים מסויימים.

 יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי כל חברה חייבת לנהל ספרים להגיש דוחות כספיים ודוחות מס על רווחיה לרשויות המס במדינה – ניתן לפנות אלינו בעניין.

חשוב להדגיש כי לאור המס החדש בשיעור של 9% שמוטל על חברות ויחידים שמפיקים הכנסות מעסק  קיים סיכון לכפל מס עם ישראל – ועל יש לתת את הדעת בצורה זהירה ולפתור אות וניתן לפנות אלינו בנושא.

היבטי מס בישראל  - לאחר רילוקיישן לדובאי ו/או רישום חברה בדובאי

אומנם שיטת המיסוי באיחוד האמירויות מגלמת יתרונות מס משמעותיים למי שעושה רילוקיישן לדובאי, רושם חברה בדובאי ו/או מקים פעילות בה, אך יש להביא בחשבון את היבטי המס הישראלי שעלולים לחול על יחידים העושים רילוקיישן לדובאי או חברות שנרשמות באיחוד האמירויות.

 העובדה שיחיד או חברה פטורים ממס באיחוד האמירויות אינה קובעת באופן אוטומטי שהיחיד או החברה אינם חייבים במס ובביטוח לאומי בישראל. בשים לב להיבטי המס הישראלים יש לבצע את ההגירה, הרילוקיישן ו/או הקמת חברה במדינה  בזהירות רבה בכדי שלא לאבד את היתרונות האדירים שניתן להפיק מאיחוד האמירויות ודובאי.

בהקשר של המס הישראלי יש לזכור את הכללים הבסיסיים האלה:

לגבי יחידים – מיסוי רילוקיישן לדובאי:

יחיד אשר עושה רילוקיישן לחו"ל, להבדיל מחברה, ימשיך להיות חייב במס רגיל ודמי ביטוח לאומי מלאים על כלל הכנסותיו מחוץ לישראל אלא אם הוא מבצע ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל. רק לאחר ניתוק התושבות של היחיד מישראל ניתן להפוך את חסכון המס שהושג במדינה הזרה, לרבות באמירויות, לחסכון סופי ואמיתי. במילים אחרות, תנאי בסיס להיעדר תשלום מס לגבי ההכנסות של היחיד הוא ניתוק תושבות מלא ונכון והגשת דוח ניתוק תושבות – לקביעת פגישת יעוץ בעניין זה ניתן לפנות אלינו.

לגבי חברות:

חברה שנרשמה באיחוד האמירויות המוחזקת על ידי תושב ישראלי (שלא ביצע ניתוק תושבות מס מלא ונכון) עלולה להתחייב במס בישראל באחד מהמקרים האלו שיש להיזהר מהם ולנסות ולהימנע מהם:

1. הניהול ושליטה על החברה מתבצעים על ידי בעל המניות שממשיך לגור בישראל (מבחן הניהול ושליטה). במקרה כזה החברה תיחשב לפי סעיף 1 לפקודת מס הכנסה כחברה תושבת ישראל לצרכי מס (למרות רישומה בחו"ל) ותהיה חייבת במס על כלל רווחיה בישראל ומחוץ לישראל. על כן, כל עוד בעל המניות גר בישראל אז יש להיזהר ממבחן הניהול ושליטה, אחרת מאבדים את הפטור בפועל ממס – להרחבה לגבי מבחן זה לחץ כאן.

2.החברה מבצעת פעילות עסקית בישראל. במקרה כזה אומנם לא תיחשב החברה כחברה תושבת ישראל לצרכי מס אך היא תתחייב במס חברות בישראל בשיעור של 23% על רווחיה שניתן לייחסם לישראל (סוגיית היחוס של הרווח למדינות השונות הינה סוגיה קשה בפני עצמה). יושם אל לב כי בהיעדר אמנת מס אין צורך בקיום מוסד קבע בישראל בכדי לחייב את החברה במס .

3.החברה הזרה נחשבת כחברת חמי"ז – חברת משלח יד זרה- לפי סעיף 75ב1  לפקודת מס הכנסה. חברת משלח יד זרה היא חברה שהתאגדה ומנוהלת מחו"ל ומוחזקת בשיעור של 75% על ידי תושבי ישראל אשר מבצעים בשמה את השירותים ובלבד שהחברה עוסקת בתחום שנכלל בצו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד), תשס"ג-2003. רשימת השירותים שנכללו בצו משלח יד מיוחד הינה ארוכה וכוללת: תכנות מחשבים, הנדסה, יעוץ, ניהול פרוייקטים וחברות וכדו.

ככל שחברה זרה תסווג כחברת משלח יד מיוחד אז רווחי החברה ימסו בפועל כאילו החברה הייתה חברה ישראלית (דיבידנד רעיוני) מאחר ורווחי החברה יחשבו כאילו הופקו על ידי בעל המניות (אם הוא תושב ישראלי ולא ביצע ניתוק תושבות) וימוסו בשיעור מס חברות 23% – היינו יחול מס כאילו החברה הינה חברה תושבת ישראל ובכך מאבדים את הפטור שהעניקה איחוד האמירויות.

4.החברה הינה חברת ארנק לפי סעיף 62א לפקודה- במקרה כזה רווחי החברה ייוחסו לבעלי המניות. ככל שבעלי המניות הם תושבי ישראל אז הרווח ימוסה במס בישראל ואף בשיעורי המס שחלים על יחידים שלא לדבר על ביטוח לאומי. על כן, יש להיזהר מסיווג כחברת ארנק כל עוד בעל המניות הינו תושב ישראל.

אם עוקפים את ארבע הבעיות לעיל אז החסכון במס יכול להיות אדיר.

איחוד האמירויות

חברת  Relotax Emirates LLC חברת בת של חברת רילוטקס ישראל נרשמה גם בדובאי ומנהלת משרד ופעילות בדובאי בכדי לספק ללקוחותינו מגוון שירותים במדינה המותאם להם הן באמצעות הסניף הישראלי והן באמצעות הסניף בדובאי – לרבות שירותים חשבונאיים, הנהלת חשבונות, הכנת דוחות מס והגשתם בדובאי

Relocation to dubai and taxes in dubai

צור קשר

כתובת הסניף בדובאי:

כתובת הסניף הישראלי:

רפורמה מקיפה בפתח! פלטפורמה ללא עלות.

כניסה לחשבון שלך
רישום משתמש חדש (ללא עלות)

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .