Relotax

טארק בשיר

"מיסוי בינלאומי ליחידים": ספר חדש, עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר

ספר חובה לכלל העוסקים במיסוי בינלאומי ליחידים (רואי חשבון, עורכי דין, שופטים ואנשי כספים בחברות בינלאומיות). ב 715 עמודים מנתח עו"ד ור"ח טארק בשיר לעומק כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים, לרבות: התושבות לצרכי מס, ניתוק תושבות, מס יציאה, מיסוי אופציות ומניות וRSU בידי עובד רילוקיישן, ניכוי הוצאות מחו"ל, זיכוי מס זר, הטבות לתושבים חוזרים ועוד.

קרא עוד
דוח ניתוק תושבות מס הכנסה 1348

החזר מס בגין הכנסות מחו"ל על סך של כ 47000 ש"ח

לקוח שלנו שמפיק הכנסות מחו"ל הגיש דוח על ידי רואה החשבון לשנת המס 2020. לאחר בדיקה נוספת של צוות המשרד שלנו התגלה כי ניתן להחזיר סכום משמעותי מהמס ששולם על ידי הלקוח. בעקבות זאת הוגשה בקשה לתיקון הדו"ח שהוגש בעבר. לאחר מספר דיונים קיבל הלקוח סך של 47,000 ש"ח לחשבון הבנק שלו כהחזר מס בגין אותה שנה.

קרא עוד
מס יציאה או מס הגירה בעקבות רילוקיישן וניתוק תושבות

סיכוני המס הכרוכים בהעברת פעילות לחו"ל בעקבות רילוקיישן או הגירה לחו"ל

לעיתים קרובות, בסמוך להגירה פועל האדם לסיים את הפעילות שלו בישראל (שהתנהלה כיחיד (באמצעות תיק עוסק מורשה/פטור) או דרך חברה ישראלית שהחזיק עד הרילוקיישן) ולסגור התיק שניהלו במס הכנסה ובמע"מ. במקביל נרשם האדם אצל רשויות המס במדינת היעד כתיק יחיד או מקים חברה זרה באמצעותה הוא ממשיך לבצע את הפעילות שהייתה לו לפני ההגירה או הרילוקיישן כאמור.

קרא עוד

החזר מס הכנסה ללקוח המשרד בגין הכנסות מחו"ל בסך של כ 188,000 ש"ח

החזר מס ללקוח המשרד בסך כ 188,000 ש"ח בגין הכנסות מעסק שקיבל מחו"ל בעקבות תיקון דוחות צור קשר איזה כיף לקבל הודעת ואטסאפ מלקוח המשרד שהחזר מס הכנסה על סך של 188,000 ש"ח נכנס לחשבון הבנק שלו!. צוות פרימת רילוטקס (רואי חשבון ועורכי דין המתמחים בהחזר מס בגין הכנסות מחו"ל ורילוקיישן) קיבל לידיו לפני כחצי

קרא עוד

עוד החזר מס לאחר רילוקיישן לחו"ל בסך של כ 75,000 ש"ח

החזר מס לשנת רילוקיישן לחו"ל על סך של כ 75,000 צור קשר החזר מס נוסף על סך של 75,000 ש"ח ללקוח המשרד שעשה רילוקיישן לחו"ל. צוות רואי החשבון ורואי חשבון המתמחה בהחזרי מס בשנת ההגירה והרילוקיישן לחו"ל ליווה את הלקוח מהגשת הדוח עד לקבל החזר מלוא המס שנדרש. לבדיקת זכאותך פנה אלינו לבדיקה ללא עלות

קרא עוד

ניתוק תושבות רטרואקטיבי – פסק דין איתן רטושניק והצלחה נוספת למשרדנו

ניתוק תושבות רטרואקטיבי – הצלחה נוספת לפירמה פסק דין איתן רטושניק (שמצטרף לפסק דין יעקב שינה) ניתוק תושבות החזרי מס ניתוק תושבות רטרואקטיבי הצלחה נוספת למשרדנו בסוגית הניתוק תושבות הרטרואקטיבי. בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל את תביעה שהגיש עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר (שותף בפירמה) וקבע כי המערער (איתן רטושניאק) אינו תושב ישראל

קרא עוד
איחוד האמירויות

הנפקת אישור תושבות מס לאחר רילוקיישן והגירה לדובאי

כידוע לא מוטל מס הכנסה על יחידים בדובאי לגבי הרווחים שלהם. מצב זה כמובן טומן בתוכו יתרונות מס אדירים ליזמים ושכירים העושים רילוקיישן או הגירה לדובאי ומבצעים ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל. ואולם, העובדה שהיחיד אינו משלם יצר לעיתים קושי בפני יחידים שעשו הגירה לדובאי לקבל אישור תושבות מס מהמדינה ( Tax Residence Certificate (TRC)).

קרא עוד
טארק בשיר

"מיסוי בינלאומי ליחידים": ספר חדש, עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר

ספר חובה לכלל העוסקים במיסוי בינלאומי ליחידים (רואי חשבון, עורכי דין, שופטים ואנשי כספים בחברות בינלאומיות). ב 715 עמודים מנתח עו"ד ור"ח טארק בשיר לעומק כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים, לרבות: התושבות לצרכי מס, ניתוק תושבות, מס יציאה, מיסוי אופציות ומניות וRSU בידי עובד רילוקיישן, ניכוי הוצאות מחו"ל, זיכוי מס זר, הטבות לתושבים חוזרים ועוד.

להרחבה
דוח ניתוק תושבות מס הכנסה 1348

החזר מס בגין הכנסות מחו"ל על סך של כ 47000 ש"ח

לקוח שלנו שמפיק הכנסות מחו"ל הגיש דוח על ידי רואה החשבון לשנת המס 2020. לאחר בדיקה נוספת של צוות המשרד שלנו התגלה כי ניתן להחזיר סכום משמעותי מהמס ששולם על ידי הלקוח. בעקבות זאת הוגשה בקשה לתיקון הדו"ח שהוגש בעבר. לאחר מספר דיונים קיבל הלקוח סך של 47,000 ש"ח לחשבון הבנק שלו כהחזר מס בגין אותה שנה.

קרא עוד
מס יציאה או מס הגירה בעקבות רילוקיישן וניתוק תושבות

סיכוני המס הכרוכים בהעברת פעילות לחו"ל בעקבות רילוקיישן או הגירה לחו"ל

לעיתים קרובות, בסמוך להגירה פועל האדם לסיים את הפעילות שלו בישראל (שהתנהלה כיחיד (באמצעות תיק עוסק מורשה/פטור) או דרך חברה ישראלית שהחזיק עד הרילוקיישן) ולסגור התיק שניהלו במס הכנסה ובמע"מ. במקביל נרשם האדם אצל רשויות המס במדינת היעד כתיק יחיד או מקים חברה זרה באמצעותה הוא ממשיך לבצע את הפעילות שהייתה לו לפני ההגירה או הרילוקיישן כאמור.

קרא עוד

החזר מס הכנסה ללקוח המשרד בגין הכנסות מחו"ל בסך של כ 188,000 ש"ח

החזר מס ללקוח המשרד בסך כ 188,000 ש"ח בגין הכנסות מעסק שקיבל מחו"ל בעקבות תיקון דוחות צור קשר איזה כיף לקבל הודעת ואטסאפ מלקוח המשרד שהחזר מס הכנסה על סך של 188,000 ש"ח נכנס לחשבון הבנק שלו!. צוות פרימת רילוטקס (רואי חשבון ועורכי דין המתמחים בהחזר מס בגין הכנסות מחו"ל ורילוקיישן) קיבל לידיו לפני כחצי

קרא עוד

עוד החזר מס לאחר רילוקיישן לחו"ל בסך של כ 75,000 ש"ח

החזר מס לשנת רילוקיישן לחו"ל על סך של כ 75,000 צור קשר החזר מס נוסף על סך של 75,000 ש"ח ללקוח המשרד שעשה רילוקיישן לחו"ל. צוות רואי החשבון ורואי חשבון המתמחה בהחזרי מס בשנת ההגירה והרילוקיישן לחו"ל ליווה את הלקוח מהגשת הדוח עד לקבל החזר מלוא המס שנדרש. לבדיקת זכאותך פנה אלינו לבדיקה ללא עלות

קרא עוד

ניתוק תושבות רטרואקטיבי – פסק דין איתן רטושניק והצלחה נוספת למשרדנו

ניתוק תושבות רטרואקטיבי – הצלחה נוספת לפירמה פסק דין איתן רטושניק (שמצטרף לפסק דין יעקב שינה) ניתוק תושבות החזרי מס ניתוק תושבות רטרואקטיבי הצלחה נוספת למשרדנו בסוגית הניתוק תושבות הרטרואקטיבי. בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל את תביעה שהגיש עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר (שותף בפירמה) וקבע כי המערער (איתן רטושניאק) אינו תושב ישראל

קרא עוד
איחוד האמירויות

הנפקת אישור תושבות מס לאחר רילוקיישן והגירה לדובאי

כידוע לא מוטל מס הכנסה על יחידים בדובאי לגבי הרווחים שלהם. מצב זה כמובן טומן בתוכו יתרונות מס אדירים ליזמים ושכירים העושים רילוקיישן או הגירה לדובאי ומבצעים ניתוק תושבות מלא ונכון מישראל. ואולם, העובדה שהיחיד אינו משלם יצר לעיתים קושי בפני יחידים שעשו הגירה לדובאי לקבל אישור תושבות מס מהמדינה ( Tax Residence Certificate (TRC)).

קרא עוד

רפורמה מקיפה בפתח! פלטפורמה ללא עלות.

כניסה לחשבון שלך
רישום משתמש חדש (ללא עלות)

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .