הנחיות ה OECD בשאלת השפעת משבר הקורונה על התושבות מס ומוסד קבע

טפסים בענייני פעילות בינלאומי, תושבים חוזרים, הגירה ורילוקיישן

טופס 1130 הודעה על בחירה בשנת הסתגלות

הודעה על בחירה בשנת הסתגלות

טופס זה מיועד לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים ששהו בחו”ל מעל 10 שנים והוא מוגש למשרד הקליטה ולא לרשות המס – אך הוא תקף גם כלפי רשות המסים.

מטרת הסעיף היא לבקש תחולת שנת הסתגלות במהלכה תושב חוזר ותיק ועולה חדשה לא יחשבו כתושבי ישראל לצרכי מס למרות שהם גרים בפועל בישראל. הדבר נותן להם שנה בפועל להחליט לגבי ההמשך.

להרחבה לגבי שנת הסתגלות לחץ כאן.

 

טופס מס הכנסה 913 – מסלול ירוק לתושב חוזר ותיק ועולה חדש

בקשה לקביעת מעמד של תושב חוזר ותיק – עמידה בתנאים לקבלת מעמד כתושב ישראל לראשונה וכתושב חוזר ותיק -במסלול הירוק

טופס זה מיועד לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים ששהו בחו”ל מעל 10 שנים ועומדים בתנאים שנקבעו בטופס. טופז זה נועד למקרים המובהקים של אנשים שלא נכחו בישראל בכל 8 שנים מתוך 10 השנים אשר קדמו לשנת ההגעה לישראל יותר מ – 60 ימים בכל שנה או 90 ימים בכל העשר שנים ותנאים אחרים ונוספים.

מטרת הטופס היא לקבל אישור מזורז מרשות המס לגבי מועד בו הפך התושב להיות תושב ישראלי ולזכאותו להטבות מס שהוענקו בפקודה החל מיום החזרה במשך עשר שנים לגבי הכנסתיו ורווחיו מחו”ל.

לחץ כאן להסבר נוסף ניתן לעיין בנייר עמדה שפירסמה רשות המס בקשר לטופס זה.

טופס 1348- הצהרת תושבות לצרכי מס

טופס שפורסם בעקבות תיקון 223 לפקודה ואשר מוגש על ידי מי שטוען לניתוק תושבות לצרכי מס מישראל

טופס זה מיועד לישראלים שהיגרו או עשו רילוקיישן לחו”ל וטוענים לביטול התושבות שלהם לצרכי מס.  הטופס פורסם בעקבות תיקון 223 לפקודה אשר מחייב ישראלים שהיגרו לחו”ל להגיש דוח מיוחד על כך החל משנת 2016 בהתקיים תנאים שנקבעו בתיקון. יודגש כי לעמדת רשות המס יש להגיש טופס 1348  כנספח לדוח השנתי על הכנסות – דוח 1301. דרישה זו הינה בעייתית וכרוכה בסיכונים רבים ומומלץ לפנות אלינו בטרם יוגש הטופס במתכונתו זו (כנספח לדוח 1301). כמו כן, לטופס זה יש לצרף מכתב מילולי ואסמכתאות תומכות.

טופס 1301 – דוח שנתי ליחיד

דיווח על הכנסות מישראל ומחו”ל על ידי יחיד

דוח זה נועד ליחידים במטרה לדווח על הכנסותיהם מישראל ומחו”ל. לאחרונה רשות המס הכריזה כי ישראלי שעשה הגירה או רילוקיישן לחו”ל חייב להגיש דוח זה לאחר ההגירה בהתקיים תנאים בחוק – להרחבה לחץ כאן. לדוח זה יש לצרף טופס 1348 (הצהרת תושבות). בטרם יוגש דוח זה על ידי ישראלים שהיגרו לחו”ל מומלץ לפנות אלינו להיוועצות לאור השלכותיו הרבות. שים לב כי לעיתים יש להגיש דוח זה  כדוח מקוון ולא כדוח ידני. זהירות מתבקשת!.

טופס 5329 -פתיחת תיק ליחיד

טופס זה משמש לפתיחת תיק ליחיד במס הכנסה. לעיתים נדרשת הגשת טופס 5329 על ידי רשות המס ללא קשר לפתיחת תיק

טופס 1507 של רשות המסים

הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר

טופס זה מוגש למס הכנסה ומיועד לכל תושב חוזר שחזר לישראל בין השנים 2010 ועד 2012 לקבל נקודות זיכוי כתושב.

טופס 2513 של רשות המסים

הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור

טופס זה מוגש למס הכנסה ומיועד לכל תושב ישראלי -לרבות תושב חוזר- שמבקש לשלם תשלום כלשהו לתושב חוץ (רבות חברה זרה שהוא נותן לה שירותים  ולרבות חברה בבעלותו) ומבקש לקבל פטור מניכוי מס במקור מאותו תשלום או להפחית את שיעור הניכוי מס במקור מאותו תשלום. בהיעדר אישור יצטרך התושב הישראלי לנכות מס שיכול להגיע ל 20%-30% תלוי בסוג התשלום.

טופס 150 של רשות המסים

הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ

טופס זה מוגש למס הכנסה ומיועד לכל תושב ישראלי -לרבות תושב חוזר- שמחזיק בחברות זרות וחייב על פי חוק לדווח עליהן כל שנה. יודגש כי תושב חוזר ותיק (שהיה תושז חוץ במשך 10 שנים רצופות) ועולה חדש אינם חייבים לכלול בדוח זה חברות זרות לגביהן חל פטור מדיווח.

טופס 5329ב של רשות המסים

פרטים על הכנסות ונכסים מחו”ל בלבד

טופס זה מוגש למס הכנסה ומיועד לכל תושב ישראלי -לרבות תושב חוזר- שמחזיק בנכסים מחוץ לישראל וחייב על פי חוק לדווח עליהן כל שנה. יודגש כי תושב חוזר ותיק (שהיה תושז חוץ במשך 10 שנים רצופות) ועולה חדש אינם חייבים לכלול בדוח זה נכסים זרים לגביהם חל פטור מדיווח.

טופס 905 של רשות המסים

בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב”מסלול ירוק” בנושא: קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו”ל Step Up

טופס זה מוגש למס הכנסה ומיועד לכל תושב ישראל גם תושבים חוזרים ועולים חדשים שקיבלו נכס במתנה או בירושה מאדם זר. מטרת הטופס היא לקבוע יום רכישה חדש ושווי רכישה חדש כך שבעת מכירת הנכס הזר על ידי תושב ישראל בעתיד ימוסה בישראל רק הרווח שצמח בקשר לנכס מיום קבלת הנכס (שווי חדש) ועד המכירה בפועל ולא על הרווח שצמח מיום הרכישה (לפי עלות היסטורית ששולמה בפועל) ועד יום המכירה.

טפסי ביטוח לאומי

טופס 627 – ביטוח לאומי שאלון לקביעת תושבות לישראלי שעבר לחו”ל

שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו”ל (טופס ניתוק תושבות ביטוח לאומי)

טופס זה מוגש למוסד לביטוח לאומי ומיועד לישראלים שעבר לגור בחו”ל.  טופס זה אינו חובה אלא אפשר להגיש אותו ברשות. מטרתו הוא להודיע למוסד לביטוח לאומי על זה שהתושב עזב את ישראל ומבקש מביטוח לאומי לקבוע שאותו אדם הינו כבר תושב זר ואינו חייב בביטוח לאומי בישראל- דבר שמונע גם הטלת חובות וקנסות.

כמו כן, אפשר לשות שימוש בטופס זה במקרים בהם המוסד לביטוח לאומי מודיע לאדם שאינו רואה בו כבר כתושב ישראלי ואז דרך הטופס אפשר לבקש מהביטוח לאומי לקבוע שאותו אדם הינו עדיין תושב ישראלי על כל המשתמע מכך. יש לעשות שימוש בטופס זהירות בזהירות רבה בשל השלכות שלו גם לעניין ביטוח לאומי וגם לעניין מס הכנסה.

טופס 628 ביטוח-לאומי-לתושב-חוזר-מחול

שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו”ל

טופס זה מוגש למוסד לביטוח לאומי ומיועד לישראלים שחזרו מחו”ל. טופס זה אינו חובה אלא אפשר להגיש אותו ברשות. מטרתו הוא להודיע למוסד לביטוח לאומי על זה שהתושב חזר לישראל ומבקש מביטוח לאומי לקבוע שאותו אדם הינו כבר תושב ישראלי. יש לעשות שימוש בטופס זהירות בזהירות רבה בשל השלכות שלו גם לעניין ביטוח לאומי וגם לעניין מס הכנסה.

טופס בל 5034 הצהרה על מעבר ילד לחוץ לארץ

הצהרה על יציאת ילד/ים לחו”ל ועל כניסה של ילד/ים לארץ

טופס זה מוגש למוסד לביטוח לאומי ומיועד לישראלים שעוברים לחו”ל לתקופה מוגבלת או מטעם המעסיק. טופס זה אינו חובה אלא אפשר להגיש אותו ברשות. מטרתו הוא להודיע למוסד לביטוח לאומי על זה שילד עבר לחו”ל מסיבה מיוחדת שאינה מנתקת התושבות הישראלית וזכאותו של הילד לקצבאות שבחוק.

טופס ביטוח לאומי  5023 טופס בקשה לתשלום קצבאות ילדים עבור ישראלי שעובד בחו”ל מטעם חברה בשליטתו

הצהרה על יציאת ילד/ים לחו”ל ועל כניסה של ילד/ים לארץ

טופס זה מוגש למוסד לביטוח לאומי ומיועד לישראלים שעוברים לחו”ל לתקופה מוגבלת או מטעם המעסיק. טופס זה אינו חובה אלא אפשר להגיש אותו ברשות. מטרתו הוא להודיע למוסד לביטוח לאומי על זה שילד עבר לחו”ל לאור עבודת הוריו בחו”ל מטעם חברה ישראלית שבשליטתם כשמהעבר לחו”ל אינו מנתק את התושבות הישראלית וזכאותו של הילד והוריו לקצבאות שבחוק.

טופס 6101 פתיחת תיק בביטוח לאומי – דין וחשבון על הכנסות שנתיות מישראל ומחו”ל

טופס זה משמש לפתיחת תיק בביטוח לאומי הכולל גם הצהרה על הכנסות מישראל ובחו”ל שחל לגבי כל תושב ישראלי שחייב ביטוח לאומי

טופס זה מוגש למוסד לביטוח לאומי ומיועד לכל התושבים הישראלים שחייבים בביטוח לאומי בישראל לרבות ישראלי שגר או עובד בחו”ל אך עדיין מסווג כתושב ישראלי לצרכי החוק ואז הוא נדרש להצהיר גם על הכנסתיו מחו”ל. שים לב, כי ישראלי שעבר לחו”ל ואינו נחשב כבר לתושב ישראל לצורכי ביטוח לאומי (מרכז חייו כבר אינו בישראל) אינו חייב במילוי דוח זה.

טפסים מס ערך מוסף

טופס 821 פתיחת תיק במע”מ

טופס 821 משמש לפתיחת ורישום תיק במס ערך מוסף