Relotax

טפסים – ניתוק תושבות, רילוקיישן ותושבים חוזרים

מס הכנסה | ביטוח לאומי | מע"מ

טופסי מס הכנסה

טופס 1348  (הצהרת תושבות מס הכנסה) -טופס ניתוק תושבות מס הכנסה נוסח חדש

טופס 1348  (הצהרת תושבות מס הכנסה ) – טופס ניתוק תושובות מס הכנסה

טופס 1130 הודעה על בחירה בשנת הסתגלות – תושב חוזר

טופס 1348  (הצהרת תושבות מס הכנסה ) – טופס ניתוק תושובות 

טופס 5329 -פרטים אישיים והצהרה על מקורות ההכנסה (טופס 5328)

טופס מס הכנסה 913 – מסלול ירוק תושב חוזר ותיק ועולה חדש

טופס 1301 – דוח שנתי ליחיד

טופס 905 ”מסלול ירוק”: קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו”ל Step Up

טופס 1507 מס הכנסה -הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר

טופס 2513 -הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור

טופס 150- הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ

טופס 2550- טופס סגירת תיק במס הכנסה

טופסי ביטוח לאומי ומס בריאות

טופס 627 – ביטוח לאומי שאלון לקביעת תושבות השוהה בחו"ל – ניתוק תושבות

טופס 628 ביטוח-לאומי-לתושב-לחוזר מחו"ל

טופס בל 5034 הצהרה על מעבר ילד לחוץ לארץ

טופס 6101 פתיחת תיק בביטוח לאומי – דין וחשבון על הכנסות שנתיות מישראל ומחו”ל

טופס ביטוח לאומי – טופס סגירת תיק לעצמאי (לא ניתוק תושבות)

טופסי מע"מ

טופס 18 – הודעה על סגירת תיק במע"מ

צור קשר רילוטקס
נושא הפניה- סמן את הנושא הרלוונטי או "אחר":

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .