Relotax

SAVE THE DATE

3.5.2020
שעה 18:30 (שעון ישראל)
עד שעה 19:30

שמור את המקום שלך בוויבנר. לאחר הרישום ובסמוך לפני המועד ישלח אליך אי מיל עם הלינק לחדר בו יתקיים:

[contact-form-7 id="6403" title="טופס רישום וובינר"]

אג'נדה

הוויבנר רלוונטי לכלל הישראלים שחזרו לישראל לאחרונה (לרבות ישראלים ששהו תקופות קצרות בחו"ל (עד שלוש שנים) ו והן אלה ששהו יותר משש שנים ומסווגים כתושבים חוזרים או תושבים חוזרים ותיקים).בוויבנר הקודם התייחסנו לישראלים שלא החליטו לחזור במצב האי ודאות שנוצר ברורונה ונוכחים בישראל זמנית. בוויבנר הזה נתמקד באלה שחזרו לישראל סופית.

 הוויבנר יעסוק בנושאים האלה:

1. בדיקת הסיווג של אדם כתושב חוץ או תושב ישראל במהלך שנות מגוריו בחו"ל.

2. בדיקת זכאות להטבות במס כתושב חוזר או תושב ותיק?

3. העברת כספים לישראל מרווחים שנצברו בתקופת המגורים בחו"ל

4. האם  אני חייב לדווח על ההכנסות בשנים בהן גרתי בחו"ל?

4. חובת הגשת דוחות לגבי נכסים והכנסות בחו"ל לשנת החזרה ולאחר מכן?

5. החזרת ביטוח לאומי וכיסוי רפואי?

6. שיעורי המס והביטוח לאומי שחלים על תושבים חוזרי

7. שנת הסתגלות.

ועוד..

 

 

מרצה

טארק בשיר

טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון – שותף

עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר הינו ראש הדיסק הישראלי. בעל תואר שני במנהל עסקים בתחום המימון (MBA) מאוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית ותואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בין השנים 2009-2012 עבד עו"ד באשיר במשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן – משרד עורכי הדין הגדול בארץ ובין השנים 2005- 2008 היה  שותף במשרד עורכי דין גרי אגרון שמתמחה במסים.  

בין השני 2000-2004 שימש עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר כעוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה והיה אחראי על תחום המסים במשרד המשפטים ובמסגרת תפקידו היה אחראי על חקיקת דיני המס בממשלה ובכנסת והיה מבין מנסחי החוקי הבאים: הרפורמה במיסוי בינלאומי, הרפורמה במס כנסה ובמיסוי מקרקעין, ההטבות לתושבים חוזרים ועולים חדשים (תיקון 168 לפקודה), חוק עידוד השקעות הון, מיסוי נאמנויות זרות ועוד.

עו"ד בשיר היה שותף לניסוח ולדיונים של אמנות מס בינלאומיות כגון אמנת המס עם ברזיל וקרואטיה. עו"ד בשיר מונה כחבר במספר ועדות שהוקמו על ידי הממשלה וביניהן: הוועדה למיסוי נאמנויות, הוועדה למסוי עסקאות איגוח עולמיות, הועדה להתוויית כללי חשבונאות למגזר הממשלתי.  עו"ד בשיר הינו חבר בועדת המסוי של לשכת עורכי דין והינו יועץ לאתר "כל מס".

 

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .