Relotax

החזר מס לאחר הגירה או רילוקיישן

החזר מס לאחר הגירה או רילוקיישן

החזר מס לאחר רילוקיישן ולגבי הכנסות מחו”ל הינו ההתמחות שלנו. צוות רואי החשבון ועורכי הדין שלנו מתמחה בהחזרים ותיאום מס ששולם בישראל על ידי ישראלים שעשו הגירה או רילוקיישן לחו”ל ותיאום מס לגבי הכנסות מחו”ל וצברו ניסיון רב של עשרות שנים במגוון סוגיות מיוחדות ומרוכבות בעניין זה.

מקרים לדוגמא:

1. החזר של המס שנוכה במקור בעת משיכת כספי תגמולים או פיצויים מקרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וכדו.

2. מס ששולם בגין מימוש ומכירת מניות, אופציות ו RSU.

3. החזר לשכירים ועצמאיים ששולם בישראל בעת מגוריהם בחו”ל.

4. תיאום מס לישראלים שעבדו מחו”ל ושהו לא מעט ימים בחו”ל במהלך השנה.

5. מס שבח ששולם במכירת נכסי מקרקעין בישראל, לרבות דירות מגורים.

6. החזר מסים ששולמו לאחר ניתוק תושבות מס מישראל.

ההחזר מוגבל לתקופה של שש שנים בלבד:

נציין כי סעיף 160 לפקודה מעניק זכות לכל אדם ששילם מס ביתר להגיש דוח תוך 6 שנים להשבת המס ששולם על ידו ביתר. הדוח מוגש באמצעות הגשת טופס 135 או דוח 1301, לפי הנסיבות, עם מסמכים תומכים. אך יש לבצע את הבקשה לאחר בדיקה מעמיקה בכדי לוודא שאכן קיים החזר ולא חבות במס נוסף.

ביותר מ 60% מהמקרים מתגלה כי ניתן לבצע החזר ותיאום מס:

מניסיוננו, ביותר מ 60% מהמקרים בהם פנו אלינו ישראלים שעשו הגירה או רילוקיישן לחו”ל מצאנו כי הם אכן זכאיים לקבלת הסכומים ששולמו בישראל לאחר ההגירה לחו”ל בסכומים מהותיים.

דוגמאות למקרים שטפולו על ידינו:


ישראלי, שעשה ירידה מהארץ והיגר לאוסטרליה, קיבל במשך שנים שכר עבודה מחברה ישראלית לה המשיך להעניק שירותים כשכיר וכעצמאי אחרי הגירתו. אותו לקוח שילם במשך השנים מס הכנסה וביטוח לאומי בישראל בסכומים משמעותיים (ניכוי מס במקור). לאחר טיפולנו התקבל החזר (לרבות ביטוח לאומי) על סך של 230,000 ש”ח.
ישראלי אחר החליט למשוך קרנות פנסיה וביטוח מנהלים שצבר בעבר בישראל. מס הכנסה בשיעור של 35% נוכה במקור מהסכומים שהצטברו כקבוע בחוק. בעקבות טיפולנו קיבל הלקוח החזר על סך של 471,000 ש”ח!.
ישראלית שעשתה רילוקיישן בחו”ל מכרה דירת מגורים בישראל וחויבה במס שבח בגין המכירה. בעקבות טיפולנו קיבלה הלקוחה החזר על סך של 188,000 ש”ח.
לקוח נוסף אשר עשה הגירה לאנגליה (וניתוק תושבות מס) קיבל החזר בסכום של 76 אלף ש”ח ששולם על ידו בקשר למניות RSU  שהוקצו לו לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה על ידי חברה זרה שמחזיקה בחברה בה  עבד.
לקוח אחר, ישראל שעשה רילוקיישן לניו יורק שבארה”ב (וביצע ניתוק תושבות) ומכר חלקת אדמה בצפון הארץ  קיבל החזר מסי שבח על סך של 93,000 ש”ח בעקבות טיפולנו.
על כן, באם שילמת מס בישראל (מס הכנסה או מס שבח) בשש השנים האחרונות הינך מוזמן לפנות לעורכי דין ורואי חשבון שלנו לביצוע בדיקה – ללא התחייבות או עלות – לגבי פוטנציאל ההחזר, כדאיות הפניה לקבלת החזר, הערכת סיכויים וסיכונים ואימוץ ההחלטות נכונות בנדון.

שכר טרחתנו משולם רק לאחר קבלת ההחזר בפועל ועל בסיס הצלחה בלבד:

שכר טרחתנו נקבע כעקרון לפי הצלחה בלבד ולפי אחוז מהסכומים שיתקבלו בחזרה בפועל

צור קשר רילוטקס

 צור קשר ב 036121919 או השאר פרטיך ונשוב אליך בהקדם

צור קשר רילוטקס

לביצוע בדיקה ללא עלות לזכאותך להחזר מס השאר פרטיך ונשוב אליך בהקדם