דוח ניתוק תושבות לצרכי מס 

מלא פרטיך ונשוב אליך בהקדם לשיחה לא מחייבת וללא תשלום לבדיקת חובתך להגיש דוח ניתוק תושבות

אימייל (חובה)

טלפון עם קידומת המדינה

(מדינה (חובה)

דוח ניתוק תושבות לצרכי מס על פי תיקון 223 לפקודה יוגש על ידי כל אדם שעשה הגירה או רילוקיישן  לחו”ל (ואינו מדווח על הכנסותיו מחו”ל) וזאת עד חודש מאי של כל שנה בהתקיים תנאים שנקבעו בחוק.

רשות המסים הוציאה הנחיה לפיה יש לצרף לדוח ניתוק תושבות את הרכיבים שלהלן:

 1. דוח 1301 (דוח שנתי רגיל על הכנסותיו של יחיד). שינוי זה הינו מהותי ביותר ומטיל לראשונה על ישראלים שעשו הגירה או רילוקיישן לחו”ל חובה להגיש דוח 1301 שנתי (להורדת הטופס לחץ כאן). לפני הגשת הדוח הזה מומלץ לפנות אלינו בהקדם לאור השלכותיו הרחבות.

 2. טופס 1348 הצהרת תושבות  – להורדת הטופס לחץ כאן.

 3. דוח מילולי חופשי שכולל את כלל הטענות העובדות והמשפטיות בעטיין הינך סבור כי אינך נחשב כתושב לצרכי מס בישראל. לדוח זה יש לצרף מסמכים מאמתים ותומכים.

אי הגשת דוח ניתוק תושבות מהווה עבירה פלילית.

כמו כן, הגשת דוח זה הינה צעד חשוב לביטול התושבות בישראל לצרכי מ הכנסה וביטוח לאומי. ללא הגשת הדוח תתקשה לטעון שלא היית תושב ישראל לצרכי מס (כך שאינך חייב במס בישראל על הכנסותיך מחו”ל) ולצרכי ביטוח לאומי (כך שאינך חייב בביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור שעלול להגיע ל 17% מהכנסותיך בחו”ל).

שים לב כי דוח ניתוק תושבות זה מוגש לרשות המס והוא שונה מדוח ניתוק תושבות לביטוח לאומי שמוגש למוסד לביטוח לאומי. (טופס 627)

שים לב כי הגשת הדוח תאפשר לך לטעון שחלה עליך תקופת התיישנות כקבוע בדיני המס כך שרשות המס אינה רשאית לטעון בעתיד שהינך תושב ישראל החשוף למס בישראל.

שים לב!

האם אני צריך להגיש דוח ניתוק תושבות לצרכי מס?

 • במידה ועשית הגירה או רילוקיישן לחו”ל והינך טוען כי אינך תושב ישראל לצרכי מס ו/או ביטוח לאומי (ניתוק תושבות לצרכי מס מישראל) ולפיכך אינך חייב בהגשת דוחות ותשלום מס בישראל על הכנסותיך מחו”ל תהיה חייב להגיש דוח זה (עד מאי!) באם אתה מקיים אחד משני אלה:

 • שהית בישראל יותר מ 183 ימים בשנת המס או

 • שהית  בישראל בשנת המס יותר מ 30 ימים ויותר  425 ימים במצטבר בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה.

 • שים לב כי המועד להגשת דוח ניתוק תושבות לשנת 2017 הוא עד חודש מאי 2018  ולשנת 2018 הינו עד מאי 2019 ועל כן מומלץ לפנות אלינו לאלתר.

מה אמור לכלול דוח ניתוק תושבות?

 • לפי הנחית רשות המס יש להגיש דוח מס רגיל שנתי (דוח 1301 -דוח על הכנסות שנתיות). לעיתים יש להגיש דוח זה כדוח מקוון ולא כדוח ידני.

 • טופס 1348 החדש – הצהרת תושבות

 • דוח מילולי מפורט שכולל: פרק עובדתי, פרק משפטי ונספחים שכוללים כלל המסמכים אשר מוכיחים את טענת ניתוק וביטול התושבות לצרכי מס.

מה יקרה אם לא אגיש את הדוח הזה?

 • מאחר והגשת הדוח היא חובה אז אי הגשתו בניגוד לחוק עלולה להצמיח חשיפה פלילית אישית.

 • אי הגשת הדוח עלולה למנוע ממך לטעון כי ניתקת את התושבות שלך לצרכי מס מישראל.

מה אני מרוויח מהגשת הדוח?

 • ראשית כל, יש לזכור כי הגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס בהתאם לחוק הינה חובה בחוק ואי הגשתו בניגוד לחוק הינה עבירה על החוק החושפת אותך להשלכות פליליות וקנסות. על כן, השיקול להגיש אינו רק שיקול של רווח והפסד.

 • ואולם, יש לזכור כי הגשת דוח ניתוק התושבות היא הבסיס לטענה שאינך תושב ישראל לצרכי מס וכי אינך חייב במס ובביטוח לאומי על הכנסותיך מחו”ל. אי הגשת הדוח מהווה ראיה נגדך שלא באמת ניתקת תושבות דבר שעלול למנוע את הטענה בעתיד

 • יתרון נוסף הוא יצירת תקופת התיישנות כתוצאה מהגשת הדוח. לאחר חלוף תקופת התיישנות בדיני המס רשות המס תתקשה לטעון כי היית תושב ישראל לצרכי מס. מנגד, בהיעדר דוח לא תחול כל תקופת התיישנות כך שרשות המס “מרוויחה” זמן רב על חשבונך.

 • יתרון אחרון קשור לזכאותך להטבות של תושב חוזר ו/או תושב חוזר ותיק על פי סעיף 14 וסעיף 97 לפקודת מס הכנסה. הזכאות להטבות אלו לאחר חזרתך לישראל מבוססת על היותך תושב חוץ (שניתק את התושבות שלו מישראל) במשך תקופה של שש שנים לפחות. ככל שתקדים בהגשת הדוח תצבור תקפותו בחו”ל כתושב חוץ.

האם עצם הגשת דוח ניתוק תושבות תביא לביטול התושבות שלי לצרכי מס

 • לא!. במידה ועשית הגירה או רילוקיישן לחו”ל והינך טוען כי אינך חייב מס ו/או ביטוח לאומי על הכנסותיך אז הינך מחוייב להגיש דוחות ניתוק תושבות, ואולם אין בזה די אלא שיש לפעול בנוסף לניתוק התושבות שלך מבחינה מהותית.

 • ניתוק תושבות מהותי משמעותו היא כלל הזיקות האישיות, המשפחתיות, הכלליות, החברתיות וכדו מעידות כי מרכז החיים שלך הינו בחו”ל ולא בישראל (מבחן זה נקרא מבחן מרכז החיים ומבחן מירב הזיקות בשפה המקצועית).

 • ההכרעה של מבחן מרכז החיים אינה קלה כלל ואינה מבחן של שחור ולבן אלא אפור (ויש חמישים גוונים לאפור!).

 • כך למשל בבדיקת מבחן מרכז החיים של אדם מביאים בחשבון את השיקולים שלהלן (בין היתר): מקום מגורי בני המשפחה, תשלום ביטוח לאומי וחברות בקופות חולים, דירות ונכסים בישראל, תקופת המגורים בחו”ל, ימי השהייה בישראל ובחו”ל, קרנות פנסיה והשתלמות, חסכונות, השקעות, רכבים, ביטוח רפואי, חשבונות בנק, כרטיסי אשראי, חברות בארגונים, תאגידים ועמותות, מקום עבודה, זהות המעסיק, זהות הלקוחות,תשלום מס במדינה אחרת, תושבות במדינה אחרת ועוד.

הגשתי דוח ניתוק תושבות לביטוח לאומי, האם זה מספיק גם לעניין מס הכנסה?

 • לא!. עצם הגשת דוח ניתוק תושבות לביטוח לאומי אינה מייתרת את הצורך להגיש דוח ניתוק תושבות לצרכי מס, על פי הדין. המדובר בשתי רשויות שונות ושני חוקים שונים ויש לפעול מול שתיהן. החלטת ביטוח לאומי למשל אינה מחייבת את רשות המס.

 • מנגד, יש לזכור שהגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס אינה מייתרת את הצורך לבטל את התושבות לביטוח לאומי -אחרת תהיה חשוף לתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור של 12%-17% בגין הכנסותיך בחו”ל.

 • ההחלטה לבטל את התושבות לביטוח לאומי אינה החלטה קלה לאור השלכותיה על הכיסוי הרפואי שלך ושל בני משפחתך, על זכאותך לגמלאות השונות וכדו – מומלץ לפנות אלינו ליעוץ הנושא.

 • כך למשל בבדיקת מבחן מרכז החיים של אדם מביאים בחשבון את השיקולים שלהלן (בין היתר): מקום מגורי בני המשפחה, תשלום ביטוח לאומי וחברות בקופות חולים, דירות ונכסים בישראל, תקופת המגורים בחו”ל, ימי השהייה בישראל ובחו”ל, קרנות פנסיה והשתלמות, חסכונות, השקעות, רכבים, ביטוח רפואי, חשבונות בנק, כרטיסי אשראי, חברות בארגונים, תאגידים ועמותות, מקום עבודה, זהות המעסיק, זהות הלקוחות,תשלום מס במדינה אחרת, תושבות במדינה אחרת ועוד.

דוח 1301 עבור ישראלים שעשו הגירה או רילוקיישן לחו”ל!

 • לאחרונה רשות המס פרסמה כי ישראלי שעשה הגירה או רילוקיישן לחו”ל וחייב להגיש דוח ניתוק תושבות לצרכי מס (ראה הסבר לעיל) חייב להגיש דוח זה על ידי הגשת דוח 1301 (דוח שנתי ליחיד על הכנסותיו), בצירוף טופס 1348 (הצהרת תושבות) ודוח מילולי מפורט (שכולל עובדות, טענות משפטיות ומסמכים תומכים).

 • שים לב גם כי לעיתים יש להגיש דוח זה כדוח מקוון ולא דוח ידני.

 • הנחיה חדשה זו הינה מאד בעייתית מאחר והיא יוצרת מעין “תיק” עבור מי שהיגר לחו”ל במערכת הממוחשבת של רשות המסים ומאפשרת לרשות המס לפנות למהגר ולדרוש ממנו להגיש דוחות מס מלאים ודוחות מס מדי שנה ולהציף שאלות הקשורות לתושבות לצרכי מס וביטוח לאומי מוקדם מדי.

 • חוקיות דרישה זו מוטל בספק בכלל!. ועל כן, ולאור הבעיות הכרוכות בדבר, מומלץ לפנות אלינו בהקדם האפשרי וטרם יוגש דוח 1301 על ידי יחיד שעשה הגירה או רילוקיישן לחו”ל.

 • יתרה מכך, דוח זה עבור ישראלי שהיגר לחו”ל מציף מספר רב של בעיות ותהיות כגון: האם לכלול בדוח גם ההכנסות מחו”ל אחרי ההגירה, האם דוח שאינו כולל את ההכנסות בחו”ל יחשב כדוח לקוי ומטעה שעלול להיחשב כמצג שווא פלילי, האם בכלל להגיש דוח זה, והאם ניתן להגישו כדוח “אפס” (היינו – דוח עם אפס הכנסות)?. ואלו רק חלק מהתהיות שעולות!.

 • לצורך הכרעה בכלל השאלות לעיל מומלץ לפנות אלינו בהקדם כשעורכי הדין ורואי החשבון שלנו עומדים לרשותך.

 

יש לך שאלה לגבי דוח ניתוק תושבות לצרכי מס או ביטוח לאומי צור קשר במספר 036121919 או מלא פרטיך להלן ונציג מקצועי ישוב אליך לשיחה לא מחייבת