Relotax

דוח ניתוק תושבות לצרכי מס הכנסה

רקע:

דוח ניתוק תושבות לצרכי מס הוא דוח שחובה להגיש למס הכנסה על ידי כל אדם הטוען כי אינו נחשב כתושב ישראל לצרכי מס לאחר הגירה או רילוקיישן  לחו”ל וכי הוא ביצע ניתוק תושבות מלא מישראל, ובלבד שהתקיימה לגביו חזקת תושבות כמותית באותה שנה – ראה להלן.

דוח ניתוק תושבות מס הכנסה הוא דוח חדש יחסית ונכנס לתוקף בשנת 2016 מכוח חוק לתיקון פקודת מס הכנסה שמספרו 223 (תיקון 223 לפקודת מס הכנסה).

מי חייב בהגשת דוח ניתוק תושבת לצרכי מס?

כאמור לעיל, לא כל אדם שעשה ירידה מהארץ חייב להגיש דוח ניתוק תושבות מס הכנסה. בכדי שפלוני יהיה חייב להגיש דוח זה הוא  חייב לקיים אחד משתי החלופות להלן:

  1. חלופה א'- הוא שהה  בישראל יותר מ 183 ימים בשנת המס לגביה הוא הוא טוען שאינו תושב ישראל  או
  2. חלופה ב'- הוא שהה בישראל בשנת המס יותר מ 30 ימים  ויותר  425 ימים במצטבר בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה.

לעניין זה חלק מיום נחשב כיום מלא בישראל (כך נקבע בבית המשפט העליון בעניין פלוני).

מועד הגשת הדוח:

דוח ניתוק תושבות מוגש כחלק מהדוח מס השנתי לשנת מס ויש להגישו עד חודש מאי של השנה העוקבת לשנת הרלוונטית (כך למשל, דוח ניתוק תושבות לשנת 2020 יוגש עד מאי 2021).

רכיבי דוח ניתוק תושבות לצרכי מס:

רשות המסים הוציאה הנחיה לפיה יש לצרף לדוח ניתוק תושבות את הרכיבים שלהלן:

  1. דוח 1301 (דוח שנתי רגיל על הכנסותיו של יחיד). שינוי זה הינו מהותי ביותר ומטיל לראשונה על ישראלים שעשו הגירה או רילוקיישן לחו”ל חובה להגיש דוח 1301 שנתי (להורדת הטופס לחץ כאן). לפני הגשת הדוח הזה מומלץ לפנות אלינו בהקדם לאור השלכותיו הרחבות.
  2. טופס 1348 (הצהרת תושבות) – טופס זה ידוע כטופס ניתוק תושבות מס הכנסה אם כי בפועל הוא רק חלק מדוח ניתוק התושבות. (להורדת טופס 1348 לחץ כאן).
  3. דוח מילולי הכולל את כלל הטענות העובדות והמשפטיות בעטיין הינך סבור כי אינך נחשב כתושב לצרכי מס בישראל. לדוח זה יש לצרף מסמכים מאמתים ותומכים.

האם חובה להגיש הדוח?

אי הגשת דוח ניתוק תושבות, כשחלה חובה להגיש אותו, היא עבירה פלילית.

יחד עם זאת, דוח זה מוגש רק באם מתקיימת חזקת תושבות נגדך באותה שנה. היינו, רק באם הייתה בישראל מעל ל 30 ימים (חלק מיום זה יום מלא) בישראל בשנת המס ומעל 425 ימים בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה או שהית בשנת המס מעל ל 183 ימים.

מה החשיבות של הגשת הדוח?

ראשית, כפי שצויין לעיל, אי הגשת הדוח כשחובה להגישו היא עבירה פלילית כמוה כמו כל אי דיווח על הכנסה.

שנית,  הגשת דוח ניתוק מס היא צעד חשוב לביטול התושבות בישראל לצרכי מס הכנסה וביטוח לאומי. ללא הגשת הדוח יתקשה האדם שלא הגיש הדוח ושלא טען בפועל כדין שאינו תושב מס לטעון מאוחר יותר שלא היית תושב ישראל לצרכי מס (כך שאינך חייב במס בישראל על הכנסותיך מחו”ל) ולצרכי ביטוח לאומי (כך שאינך חייב בביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור שעלול להגיע ל 17% מהכנסותיך בחו”ל).

שלישית, הגשת הדוח ניתוק תושבות לשנה מסויימת בזמן תאפשר לך לטעון שחלה עליך תקופת התיישנות כקבוע בדיני המס כך שרשות המס לא תהיה רשאית בעתיד (כגון בעת החזרה לישראל) לטעון כי היית תושב ישראל החשוף למס בישראל – מאחר ודוח הוגש לה והיא לא התערבה בזמן. הדוח נועל את רשות המס מבחינה זאת.

האם דוח זה הוא אותו דוח ניתוק שמוגש לביטוח לאומי?
לא. דוח ניתוק תושבות לצרכי מס (הצהרת תושבות מס) מוגש לרשות המס והוא שונה מדוח ניתוק תושבות לביטוח לאומי המוגש למוסד לביטוח לאומי. (טופס 627)

האם הגשת דוח ניתוק תושבות תביא לביטול התושבות שלי לצרכי מס?

לא!. הגשת הדוח חשובה מאד לטענה שלך שאינך תושב מס בישראל ואינך חייב במס יותר בישראל – אך אינה מספיקה. עדיין עליך להוכיח כי בפועל ולמעשה ביטלת את התושבות שלך מישראל ועשיתי ניתוק התושבות מלא מישראל, לפי מבחן מרכז החיים- לחץ להרחבה.

ניתוק תושבות מהותי משמעותו היא שכלל הזיקות האישיות, המשפחתיות, הכלליות, החברתיות וכדו מעידות כי מרכז החיים שלך הינו בחו”ל ולא בישראל (מבחן זה נקרא מבחן מרכז החיים ומבחן מירב הזיקות בשפה המקצועית).
ההכרעה של מבחן מרכז החיים אינה קלה כלל ואינה מבחן של שחור ולבן אלא אפור (ויש חמישים גוונים לאפור!).
כך למשל בבדיקת מבחן מרכז החיים של אדם מביאים בחשבון את השיקולים שלהלן (בין היתר): מקום מגורי בני המשפחה, תשלום ביטוח לאומי וחברות בקופות חולים, דירות ונכסים בישראל, תקופת המגורים בחו”ל, ימי השהייה בישראל ובחו”ל, קרנות פנסיה והשתלמות, חסכונות, השקעות, רכבים, ביטוח רפואי, חשבונות בנק, כרטיסי אשראי, חברות בארגונים, תאגידים ועמותות, מקום עבודה, זהות המעסיק, זהות הלקוחות,תשלום מס במדינה אחרת, תושבות במדינה אחרת ועוד.

מהם היתרונות של הגשת דוח ניתוק ממס הכנסה?

ראשית כל, יש לזכור כי הגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס בהתאם לחוק הינה חובה בחוק ואי הגשתו בניגוד לחוק הינה עבירה על החוק החושפת אותך להשלכות פליליות וקנסות. על כן, השיקול להגיש אינו רק שיקול של רווח והפסד.
ואולם, יש לזכור כי הגשת דוח ניתוק התושבות היא הבסיס לטענה שאינך תושב ישראל לצרכי מס וכי אינך חייב במס ובביטוח לאומי על הכנסותיך מחו”ל. אי הגשת הדוח מהווה ראיה נגדך שלא באמת ניתקת תושבות דבר שעלול למנוע את הטענה בעתיד
יתרון נוסף הוא יצירת תקופת התיישנות כתוצאה מהגשת הדוח. לאחר חלוף תקופת התיישנות בדיני המס רשות המס תתקשה לטעון כי היית תושב ישראל לצרכי מס. מנגד, בהיעדר דוח לא תחול כל תקופת התיישנות כך שרשות המס “מרוויחה” זמן רב על חשבונך.
יתרון אחרון קשור לזכאותך להטבות של תושב חוזר ו/או תושב חוזר ותיק על פי סעיף 14 וסעיף 97 לפקודת מס הכנסה. הזכאות להטבות אלו לאחר חזרתך לישראל מבוססת על היותך תושב חוץ (שניתק את התושבות שלו מישראל) במשך תקופה של שש שנים לפחות. ככל שתקדים בהגשת הדוח תצבור תקפותו בחו”ל כתושב חוץ.

האם דוח זהה להצהרה בדבר תושבות מס לצורך FATCA שמוגש לבנקים?

לא. דוח ניתוק תושבות לצרכי מס הוא דוח שחובה להגיש על פי דין והוא מוגש לרשויות המס עצמן וישירות. דוח הצהרת התושבות לבנקים הוא דוח שמוגש לבנקים על פי דרישות יזומות שלהם ועל פי חובות המוטלות על הבנקים לבדוק את התושבות לצרכי מס של בעל החשבון.

 

צור קשר רילוטקס

צור קשר להגשת דוח ניתוק תושבות

דוח ניתוק תושבות מס הכנסה 1348
מיסוי רילוקיישן דנמרק
טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

הטבות מס בדנמרק ומיסוי רילוקיישן לדנמרק

אנשים העושים הגירה או רילוקיישן לדנמרק ועובדים במחקר או בעלי הכנסה גבוה (עובדי מפתח) חייבים להכיר את הטבת המס המיוחדת הידועה בשם (Forskerordningen) מכוחה הם יכולים להיות חייבים במס מופחת בדנמרק בשיעור של 27% בלבד במשך 7 שנים (במקום שיעורי המס הרגילים שחלים בדנמרק שהם גבוהים ).

קרא עוד »

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .