Relotax

ביטוח לאומי ומס בריאות לאחר רילוקיישן והגירה לחו"ל

הודעה חשובה: לאחרונה (אוקטובר 2021) פורסם פסק דין תקדמי בעניינו של יעקב שינה (אשר יוצג על ידי עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר ממשרדנו) וקבע כי ניתן לבצע ניתוק תושבות רטרואקטיבי ועל המוסד לביטוח לאומי להחזיר תשלומי ביטוח לאומי החל מיום ניתוק התושבות – לחץ להרחבה.

Doctor

ניתוק תושבות ביטוח לאומי ותשלום ביטוח לאומי ומס בריאות בגין הכנסות מחו"ל

שים לב כי כל עוד אתה נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי תהיה חייב בתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעורים מלאים לגבי כלל הכנסותיך החייבות בביטוח לאומי, לרבות הכנסותיך מחו"ל. ביטוח לאומי ומס בריאות לגבי הכנסות מעבודה בחו"ל עומדים על כ 12% מההכנסות ולגבי הכנסותיו של עצמאי שיעור ביטוח לאומי ומס בריאות עומד על כ 17%. 

במקרה שקיימת אמנת ביטוח לאומי בינלאומית שנחתמה עם המדינה אליה עשית רילוקיישן אז לעיתים, ובכפוף להוראות האמנה כמובן, ניתן לקבל פטור מתשלום ביטוח לאומי ונשארת החבות במס בריאות – 5% (אמנות הביטוח לאומי אינן חלות על מס בריאות).

הדרך היחידה להימנע מתשלום החובות לעיל היא לבצע ניתוק תושבות נכון ומלא לצרכי ביטוח לאומי ולהגיש דוח ניתוק תושבות לביטוח לאומי –  ניתן לפנות אלינו בנושא. מנגד אין לשכוח כי ניתוק תושבות וביטולה (לרבות על ידי המוסד לביטוח לאומי) מביא למצב שכל עוד אתה גר בחו"ל לא תהיה זכאי לטיפול רפואי בארץ. מה עדיף? תלוי בנסיבות, בסכומי ההכנסות, כוונות ותוכניות ומצב רפואי.

לאחר חזרה לישראל ניתן להחזיר רוב הזכויות הרפואיות בכפוף לתקופה הכשרה/המתנה בחוק (חודש לכל שנת היעדרות עד ששה חודשים) או בכפוף לפדיון תקופת ההמתנה (בתמורה לתשלום כספי)

להרחבה לגבי ניתוק תושבות לצרכי מס לחץ כאן.

שאלה: עשיתי רילוקיישן לחו”ל- ויש לי כמה שאלות לגבי ביטוח לאומי ומס בריאות:

א. האם אני חייב לשלם ביטוח לאומי לגבי הרווחים שלי בחו”ל?
ב. האם אני יכול לשלם את הסכום המינימליים (כ 160 שח)?
ג. מה קורה אם אמשיך לשלם ביטוח לאומי בשיעורים המינימליים גם אני עדיין נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי?!
ד. אז איך אוכל להימנע מתשלום ביטוח לאומי בישראל כחוק על הרווחים שלי בחו”ל?
ה. איך אוכל לבצע ניתוק תושבות ביטוח לאומי מישראל?,
ו. ואם אני עדיין ישראלי לצרכי ביטוח לאומי מהם שיעור ביטוח לאומי שחלים עלי לגבי הרווחים שלי בחו”ל?
ז. האם אני חייב לדווח לרשויות ביטוח לאומי שעזבתי את הארץ? מזה טופס בל/627 ?והאם אני חייב להגיש אותו בכלל?
ח. מזה תקופת המתנה במקרה שחס ושלום נפגעתי והאם אוכל לפדות את השנים עבורן לא שילמתי ביטוח לאומי?
ט. מה עם תשלומי ביטוח לאומי שאני משלם בחו”ל? האם הם מקטינים את דמי ביטוח לאומי שעלולים לחול עלי בישראל?
י. מה הקשר בין תשלום ביטוח לאומי לתשלום מס הכנסה? האם יש קשר בכלל?

לאחר ביצוע רילוקיישן לחו"ל חובה לרכוש ביטוח בריאות בינלאומי לאור הסיכון שאינך זכאי עוד לכיסוי רפואי בישראל

אמנות הביטוח לאומי של מדינת ישראל (אמנות בינלאומיות)

      

המדינה

מי מבוטח

 

שכיר

עצמאי

סטודנט

פליט וחסר נתינות

בני משפחה

אוסטריה

כן

כן

לא

כן

כן

אורוגואי 

כן

כן

לא

 לא

כן

איטליה

כן

כן

לא

כן

לא

בולגריה

כן

כן

לא

כן

כן

בלגיה

כן

 כן

לא

כן 

כן

בריטניה 

כן

כן

לא

 לא

כן

גרמניה 

כן

כן

לא

כן

כן

דנמרק

כן

כן

כן

כן

כן

הולנד

כן

כן

כן

כן

כן

נורבגיה

כן

כן

כן

כן

כן

סלובקיה

כן

כן

כן

כן

כן

פינלנד

כן

כן

כן

כן

כן

צ'כיה 

כן

כן

כן

כן

כן

צרפת 

כן

 לא

לא

 לא

כן

רומניה

כן

כן

לא

כן

כן

רוסיה

כן

כן

לא

כן

כן

שבדיה

כן

כן

כן

כן

כן

שוויץ

כן

כן

כן

כן

כן

 

*עם קנדה נחתמה אמנת ביטוח לאומי מצומצמת בהקיפה שנועדה בעיקר למנוע תשלומי כפל של ביטוח לאומי (לא מס בריאות) שאינה חלה על מחוז קוויבק.

פוסטים קשורים

טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

ניתוק תושבות רטרואקטיבי – פסק דין יעקב שינה

פורסם פסק דין תקדימי בעניינו של יעקב שינה (שיוצג על ידי עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר (שותף בפירמה)) ואשר קבע כי מר שינה אינו תושב ישראל באופן רטרואקטיבי החל משנת 2013 וחייב את המוסד לביטוח לאומי להחזיר לתובע סכומי הביטוח לאומי הגבוהים ששולמו על ידו משנת 2013 ועד שנת 2019.

קרא עוד
טארק בשיר
טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

"מיסוי בינלאומי ליחידים": ספר חדש, עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר

ספר חובה לכלל העוסקים במיסוי בינלאומי ליחידים (רואי חשבון, עורכי דין, שופטים ואנשי כספים בחברות בינלאומיות). ב 715 עמודים מנתח עו"ד ור"ח טארק בשיר לעומק כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים, לרבות: התושבות לצרכי מס, ניתוק תושבות, מס יציאה, מיסוי אופציות ומניות וRSU בידי עובד רילוקיישן, ניכוי הוצאות מחו"ל, זיכוי מס זר, הטבות לתושבים חוזרים ועוד.

קרא עוד
החזרת ביטוח לאומי וכיסוי רפואי
טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

המדריך המלא לשוהים בישראל בתקופת משבר הקורונה

במטרה להקל על כל אותם אנשים שבאו לישראל בתקופה קשה זו ובשים לב למצבים הרבים הקיימים ולהבדלים בין אנשים, ערכנו את המדריך הזה בנושא וניסינו, ככל האפשר, לחלק את המצבים למספר מצבים שכיחים ולתת התייחסות מפורטת ככל האפשר לכל מצב. כמובן, אין אפשרות לכסות את כלל המצבים אך נדמה כי המצבים המתוארים לעיל מתארים את רוב המצבים השכיחים

קרא עוד

תושבים חוזרים - ביטוח לאומי ומס בריאות

מיסוי בינלאומי ליחידים טארק בשיר

"מיסוי בינלאומי ליחידים"

טארק בשיר -עו"ד ורו"ח (שותף)

הספר יצא לאור בחודש יוני 2021 על ידי חברת רילוטקס בע"מ (RELOTAX LTD) והוא מתפרס על פני  715 עמודים. הספר כולל ניתוח מעמיק של כלל הסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי ליחידים המהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל, לתושבים חוזרים, לישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל, לחוקרים וסטודנטים, לנוודים דיגטליים, למיסוי מניות/אופציות בידי עובדי רילוקיישן, למס יציאה ועוד .