ביטוח לאומי ומס בריאות לאחר רילוקיישן או הגירה לחו"ל​

ביטוח לאומי ומס בריאות לאחר רילוקיישן או הגירה לחו"ל​

ניתוק תושבות ביטוח לאומי ותשלום ביטוח לאומי ומס בריאות בגין הכנסות מחו"ל

שים לב כי כל עוד אתה נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי תהיה חייב בתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעורים מלאים לגבי כלל הכנסותיך החייבות בביטוח לאומי, לרבות הכנסותיך מחו”ל. ביטוח לאומי ומס בריאות לגבי הכנסות מעבודה בחו”ל עומדים על כ 12% מההכנסות ולגבי הכנסותיו של עצמאי שיעור ביטוח לאומי ומס בריאות עומד על כ 17%. 

במקרה שקיימת אמנת ביטוח לאומי בינלאומית שנחתמה עם המדינה אליה עשית רילוקיישן אז לעיתים, ובכפוף להוראות האמנה כמובן, ניתן לקבל פטור מתשלום ביטוח לאומי ונשארת החבות במס בריאות – 5% (אמנות הביטוח לאומי אינן חלות על מס בריאות).

הדרך היחידה להימנע מתשלום החובות לעיל היא לבצע ניתוק תושבות נכון ומלא לצרכי ביטוח לאומי ולהגיש דוח ניתוק תושבות לביטוח לאומי –  ניתן לפנות אלינו בנושא. מנגד אין לשכוח כי ניתוק תושבות וביטולה (לרבות על ידי המוסד לביטוח לאומי) מביא למצב שכל עוד אתה גר בחו”ל לא תהיה זכאי לטיפול רפואי בארץ. מה עדיף? תלוי בנסיבות, בסכומי ההכנסות, כוונות ותוכניות ומצב רפואי.

לאחר חזרה לישראל ניתן להחזיר רוב הזכויות הרפואיות בכפוף לתקופה הכשרה/המתנה בחוק (חודש לכל שנת היעדרות עד ששה חודשים) או בכפוף לפדיון תקופת ההמתנה (בתמורה לתשלום כספי)

להרחבה לגבי ניתוק תושבות לצרכי מס לחץ כאן.

שאלה: עשיתי רילוקיישן לחו”ל- ויש לי כמה שאלות לגבי ביטוח לאומי ומס בריאות:

א. האם אני חייב לשלם ביטוח לאומי לגבי הרווחים שלי בחו”ל?
ב. האם אני יכול לשלם את הסכום המינימליים (כ 160 שח)?
ג. מה קורה אם אמשיך לשלם ביטוח לאומי בשיעורים המינימליים גם אני עדיין נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי?!
ד. אז איך אוכל להימנע מתשלום ביטוח לאומי בישראל כחוק על הרווחים שלי בחו”ל?
ה. איך אוכל לבצע ניתוק תושבות ביטוח לאומי מישראל?,
ו. ואם אני עדיין ישראלי לצרכי ביטוח לאומי מהם שיעור ביטוח לאומי שחלים עלי לגבי הרווחים שלי בחו”ל?
ז. האם אני חייב לדווח לרשויות ביטוח לאומי שעזבתי את הארץ? מזה טופס בל/627 ?והאם אני חייב להגיש אותו בכלל?
ח. מזה תקופת המתנה במקרה שחס ושלום נפגעתי והאם אוכל לפדות את השנים עבורן לא שילמתי ביטוח לאומי?
ט. מה עם תשלומי ביטוח לאומי שאני משלם בחו”ל? האם הם מקטינים את דמי ביטוח לאומי שעלולים לחול עלי בישראל?
י. מה הקשר בין תשלום ביטוח לאומי לתשלום מס הכנסה? האם יש קשר בכלל?

האם אני חייב לשלם ביטוח לאומי לגבי הרווחים שלי בחו”ל אחרי הירידה מהארץ?
על פי חוק ביטוח לאומי תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי לגבי כלל הכנסותיו הן מישראל והן מחו”ל (למעט הכנסות מיוחדות הפטורות מביטוח לאומי כגון רווחי הון) וזאת גם בתקופה בה הוא שוהה בחו”ל וכל עוד הוא לא ביצע ניתוק תושבות ביטוח לאומי מישראל.
במילים אחרות, מי שיורד מהארץ אך לא מצליח לבצע ניתוק תושבות ביטוח לאומי וממשיך להיות מסווג כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי יהיה חייב בביטוח לאומי בשיעורי המלאים שחלים לגבי רווחיו בחו”ל. ומנגד, אדם שמפסיק להיות תושב ישראל לצרכי החוק יהיה פטור לגמרי מביטוח לאומי לגבי רווחיו מחו”ל (וגם מישראל- אגב) באופן מלא וגם אינו חייב בתשלום ביטוח לאומי בשיעורים מינימליים כלשהם.
האם אני יכול לשלם ביטוח לאומי בשיערו המינימליים?
בפרקטיקה קיים נוהג בין ישראלים שעשו רילוקיישן לחו”ל לפיו הם ממשיכים לשלם ביטוח לאומי בישראל בסכומים המינימליים האפשריים לפי החוק (כ 160 ₪) אך נמנעים מתשלום דמי ביטוח לאומי לפי השיעורים הרגילים הגבוהים הקבועים בחוק כל כלל רווחיהם מחו”ל , וזאת במטרה לשמר הזכויות על פי החוק.
נוהג זה אינו נכון ואין לו בסיס בחוק. שיעורים מינימליים אלה יוחדו בחוק לאנשים שאינם עובדים ואין להם הכנסות בכלל אך אינו חל על אנשים שעבור לגור בחו”ל אך לא ביצעו ניתוק תושבות ביטוח לאומי מישראל ועדיין נחשבים כתושבי ישראל!. היינו, תשלום ביטוח לאומי בשיעורים המינמליים על ידי ישראלים בחו”ל שיש להם רווחים בחו”ל  אינו מבוסס על החוק ועלול להתברר “כמלכודת”-ראה בהמשך.
סיכום:
אם עשית רילוקיישן לחו”ל ועשית ניתוק תושבות ביטוח לאומי מישראל אז הינך פטור מתשלום ביטוח לאומי בכלל גם אין לשלם סיטוח לאומי בשיעורים המינמליים.
אך אם עשית רילוקיישן לחו”ל אך לא הצלחת לבצע ניתוק תושבות ביטוח לאומי מישראל ואתה עדיין נחשב כתושבת ישראל אז אתה מחוייב לשלם ביטוח לאומי בשיעור הרגילים (ראה בהמשך פירוט)על כלל רווחיך גם בחו”ל ואין להסתפק בתשלומים המינימליים.

מה קורה אם אמשיך לשלם ביטוח לאומי בשיעורים המינימליים גם אני עדיין נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי?!

א. המוסד לביטוח לאומי עלול לדרוש  תשלום החובות  אחורה בצירוף ריבית והצמדה לי השיעורים הרגילים על כלל רווחיך בחו”ל (ראה בהמשך). ושים לב העובדה שאתה משלם ביטוח לאומי בישראל אז אתה מופיע על מסכי המחשבים של הרשויות בישראל דבר שמקל על מלאכתם.
ב. כמו כן, עצם תשלום הביטוח לאומי בשיעורים המינימליים מהווים עוד זיקה לישראל ומעין הודאה שאתה עדיין נחשב כתושב ישראל. עובדה זו יכולה לשמש את רשויות המס בישראל ואת המוסד לביטוח לאומי נגדך בטענה שאתה חייב לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי על כלל רווחיך בחו”ל. יודגש, כי לפי הפסיקה בישראל עצם תשלום ביטוח לאומי אינו מכריע את התושבות שלך לצרכי מס ולצרכי ביטוח לאומי (ראה פסק דין רפי אמית) אך עצם התשלום מהווה עוד זיקה נגדך.

מהי הדרך להימנע מתשלום ביטוח לאומי על רווחים שלי בחו”ל:?
כעקרון קיימות כמה דרכים אפשרויות (ניתן לפנות אלינו לגבי יעוץ בנושא)
הראשונה, היא לנתק את התושבות ביטוח לאומי שלך כחוק ובצורה מלאה.
השניה, לשנות סיווג ההכנסות לסיווג שאינו חייב בביטוח לאומי (למשל רווחי הון פטורים ממס).
השלישית, לבצע תכנון כולל של אופן הפקת הרווחים באופן שאותם רווחים אינם חייבים בביטוח לאומי.

איך אוכל לבצע ניתוק תושבות ביטוח לאומי מישראל?,
תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי הוא אדם שמרכז חייו הוא בישראל. למשל: משפחתו בישראל, עבודתו בישראל, יש לו בעלות על רכוש בישראל וכד’. אין הגדרה ברורה וחד משמעית אלא הגדרה כוללנית שנתונה לוויכוחים ופרשנויות רבים – ניתן לפנות אלינו בעניין.
“מרכז החיים” של האדם נבדק על פי שני מבחנים: מבחן אובייקטיבי – מקום המגורים בפועל הוא בישראל; ומבחן סובייקטיבי – על פי ראייתו של האדם את המקום שהוא מרכז חייו. על האדם לעמוד בשני המבחנים. ככל שיש לאדם יותר קשרים משמעותיים לישראל, כך רב הסיכוי שאכן יוכר כתושב ישראל.
אדם יכול להמשיך ולהיחשב לתושב ישראל, גם אם הוא שוהה בחו”ל, ובלבד ששהותו בחו”ל היא זמנית וכל עוד מרכז חייו ממשיך להיות בישראל. על כן, אדם שרוצה להפסיק לשלם ביטוח לאומי על כל רווחיו בחו”ל (עד תקרה) הוא אמור לנתק את מרכז חייו מישראל – ניתן לפנות אלינו בעניין זה.
בדרך כלל הביטוח הלאומי ממשיך להכיר באדם כתושב ישראל במשך  השנים הראשונות ליציאתו מן הארץ. בחלוף מספר שנים נחשב אותו תושב לתושב זר כך שהמוסד לביטוח לאומי בעצמו יכול להודיע לאדם שאינו רואה בו כתושב ישראל יותר – ועל החלטתו כמובן ניתן לערער.

ואם אני עדיין ישראלי לצרכי ביטוח לאומי מהם שיעור ביטוח לאומי שחלים עלי לגבי הרווחים שלי בחו”ל?
ככל שאתה ממשיך להיות תושב ישראל ולא הצלחת לעשות ניתוק תושבות ביטוח לאומי יחולו שיעור הביטוח הלאומי המלאים כלהלן- וזאת עד תקרת ביטוח לאומי של כ 43,000  ₪ לחודש (מעל סכום זה אין לשלם ביטוח לאומי על הסכום העודף).
עצמאיים (שנחשבים כתושבי ישראלי)  משלמים ביטוח לאומי שנע בין 9.8% ועד 16.23% על כלל רווחיהם (כולל רווחים מחו”ל). לעומת זאת שכירים (שנחשבים כתושבי ישראלי) אצל מעסיקים זרים משלמים בעצמם ביטוח לאומי בשיעור של שנע בין כ 3% – 12% על כלל השכר שלהם.

האם אני חייב לדווח לרשויות ביטוח לאומי שעזבתי את הארץ? מזה טופס בל/627 ?והאם אני חייב להגיש אותו בכלל?
אין חובה בחוק להודיע לביטוח לאומי על העזיבה לחו”ל במקרה שהחלטת להגר ובצע ירידה מהארץ. יחד עם זאת, באם לא תודיע להם אז במערכת של המוסד לביטוח לאומי יצטברו חובות לחובותך. אפשר לבטל חובות אלה בדיעבד באם יוכח כי לא היית תושב ישראל כאמור לעיל.
טופס בל/627 (להורדת הטופס) של מוסד לביטוח לאומי הוא הטופב באמצעותו ניתן להודיעה על הגירה וירידה מהארץ וניתוק התושבות. לעיתים מומלץ להגיש טופס זה באופן מיידי לאחר ההגירה ולעיתים אחרות עדיף לחכות עד שהתושבות בחו”ל תבוסס היטב ואז לפנות למל”ל באמצעות הטופס הייעודי בהודעה על ניתוק התושבות. נציין, כי מסירת טופס זה מחזקת את הטענה שלך לגבי ניתוק התושבות לצרכי מס.

מזה תקופת המתנה? האם במקרה שחס ושלום אפגע ואצטרך לגמלה האם אוכל לפדות את השנים עבורן לא שילמתי ביטוח לאומי?
תושב ישראל  ששהה בחו”ל שנתיים רצופות או יותר, ולא שילם דמי ביטוח בריאות תקופה של 12 חודשים לפחות, וכן מי ששהה בחו”ל וחדל להיות תושבי ישראל, יהיו זכאים לשירותי בריאות בארץ רק לאחר תקופת המתנה. קיימת אפשרות לפדות את תקופת ההמתנה בתשלום מיוחד, ולקבל את השירותים הרפואיים מיד עם סיום התשלום על ידי תשלום דמי ביטוח עבור חודש בעבור כל שנה ששהה בחול (למי שעבר לחו”ל אחרי 1.11.208) ובכל מקרה, תקופת ההמתנה המרבית היא 6  חודשים.
מה עם תשלומי ביטוח לאומי שאני משלם בחו”ל? האם הם מקטינים את דמי ביטוח לאומי שעלולים לחול עלי בישראל?
כעקרון תשלום ביטוח לאומי במדינה זרה אינו משפיע על הביטוח הלאומי שחל בישראל ואינו מקטין אותו, למעט תשלום ביטוח לאומי במדינה זרה איתה חתמה ישראל על אמנת ביטוח לאומי שקובעת כי תשלום ביטוח לאומי בה יהיה במקום הביטוח הלאומי בישראל ימנע את התשלום הביטוח הלאומי בישראל במקרים שנקבעו באמנה.
מדינת ישראל חתומה על אמנות רחבות בתחום הביטוח הסוציאלי עם 16 מדינות בלבד: אוסטריה, אורוגואי, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, סלובקיה, פינלנד, צ’כיה, צרפת, רומניה, שבדיה ושוויץ. עם איטליה וקנדה חתומה מדינת ישראל על אמנות מצומצמות בלבד.
כמו כן, במקרים מסוימים- וללא התנהלות נכונה – עלול להיווצר מצב של תשלום ביטוח לאומי כפול גם לישראלים שעוברים לגור במדינות אמנה. על כן, אם אתה שוהה במדינת אמנה, ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה, עליך להמציא אישור על כך למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך, כדי לבדוק אם מגיע לך פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בארץ. האישור ייבדק על פי האמנה שיש עם אותה מדינה ועל פי העיסוקים הכלולים בה.
תושב ישראל שעובד אצל מעסיק זר במדינה עמה נחתמה אמנה לביטחון סוציאלי ומשלם דמי ביטוח לאומי באותה מדינה, פטור בדרך כלל מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל, וחייב בתשלום עבור דמי ביטוח בריאות בלבד.
תושב ישראל שנשלח לעבוד בחו”ל על ידי מעסיקו הישראלי, הרי שחובת תשלום וניכוי דמי הביטוח מוטלת על המעסיק הישראלי – וזאת כל עוד העובד נחשב כתושב ישראל על פי החוק. אם מעסיקך הישראלי מבקש להמשיך ולהעסיק אותך בחו”ל גם לאחר שחלפו 5 שנים מיום תחילת עבודתך בחו”ל על פי סעיף 76 לחוק הביטוח הלאומי, על המעסיק לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבקש אישור מתאים

מה הקשר בין תשלום ביטוח לאומי לתשלום מס הכנסה? האם יש קשר בכלל?
עצם תשלום הביטוח לאומי, גם בסכומים המינימליים, משפיע (אינו מבחן בלעדי כמובן) על התושבות שלך לצרכי מס  ומהווה עוד זיקה לישראל לצורך הבחינה אם אתה תושב ישראל. כנ”ל קבלת גמלאות מביטוח לאומי נבדקת על ידי רשויות המס בכדי לבדוק את התושבות שלך לצרכי מס.
עדיף להיוועץ בנושא עם מומחים בכדי לנקוט בדרך הפעולה המתאימה ביותר לצרכיך ולנסיבותיך חרף המורכבות והבירוקרטיה הקשורה בכך.
אם כי אין בתשלום לביטוח לאומי בכדי להכריע את התושבות לצרכי מס (פסק דין גיורא סולר).
במה נוכל לעזור?
הפרימה שלנו יכולה לעזור בסוגיות אלה:
לבדוק התושבות שלך לביטוח לאומי ולייעץ לך בביסוס ניתוק התושבות שלך מביטוח לאומי.
להתדיין מול הביטוח לאומי טלקבל אישור על ניתוק תושבות ביטוח לאומי שלך.
להתדיין אל מול הביטוח לאומי בכדי לבטל חובות שנרשמו על שמך.
לבצע תכנון אפקטיבי לביטול או הקטנת חובות ביטוח לאומי שלך גבי רווחיך בחו”ל.

לאחר ביצוע רילוקיישן לחו"ל חובה לרכוש ביטוח בריאות בינלאומי לאור הסיכון שאינך זכאי עוד לכיסוי רפואי בישראל

אמנות הביטוח לאומי של מדינת ישראל (אמנות בינלאומיות)

      

המדינה

מי מבוטח

 

שכיר

עצמאי

סטודנט

פליט וחסר נתינות

בני משפחה

אוסטריה

כן

כן

לא

כן

כן

אורוגואי 

כן

כן

לא

 לא

כן

איטליה

כן

כן

לא

כן

לא

בולגריה

כן

כן

לא

כן

כן

בלגיה

כן

 כן

לא

כן 

כן

בריטניה 

כן

כן

לא

 לא

כן

גרמניה 

כן

כן

לא

כן

כן

דנמרק

כן

כן

כן

כן

כן

הולנד

כן

כן

כן

כן

כן

נורבגיה

כן

כן

כן

כן

כן

סלובקיה

כן

כן

כן

כן

כן

פינלנד

כן

כן

כן

כן

כן

צ’כיה 

כן

כן

כן

כן

כן

צרפת 

כן

 לא

לא

 לא

כן

רומניה

כן

כן

לא

כן

כן

רוסיה

כן

כן

לא

כן

כן

שבדיה

כן

כן

כן

כן

כן

שוויץ

כן

כן

כן

כן

כן

 

*עם קנדה נחתמה אמנת ביטוח לאומי מצומצמת בהקיפה שנועדה בעיקר למנוע תשלומי כפל של ביטוח לאומי (לא מס בריאות) שאינה חלה על מחוז קוויבק.

פוסטים קשורים

מיסוי בינלאומי ליחידים טארק בשיר
טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

“מיסוי בינלאומי ליחידים”: ספר חדש, עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר

ספר חדש – מיסוי בינלאומי ליחידים טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון ׁ(שותף) נושאים המחבר תיאור קצר של הפרקים של הספר תוכן עניינים מלא לרכישה טארק בשיר, עורך דין ורואה חשבון  עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר הינו ראש הדיסק הישראלי. בעל תואר שני במנהל עסקים בתחום המימון (MBA) מאוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה

קרא עוד
החזרת ביטוח לאומי וכיסוי רפואי
טארק בשיר עו"ד ורו"ח, שותף

המדריך המלא לשוהים בישראל בתקופת משבר הקורונה

במטרה להקל על כל אותם אנשים שבאו לישראל בתקופה קשה זו ובשים לב למצבים הרבים הקיימים ולהבדלים בין אנשים, ערכנו את המדריך הזה בנושא וניסינו, ככל האפשר, לחלק את המצבים למספר מצבים שכיחים ולתת התייחסות מפורטת ככל האפשר לכל מצב. כמובן, אין אפשרות לכסות את כלל המצבים אך נדמה כי המצבים המתוארים לעיל מתארים את רוב המצבים השכיחים

קרא עוד

תושבים חוזרים - ביטוח לאומי ומס בריאות