תיקון חוק חדש -חובת דיווח חדשה על תושבים עוזבים

שינוי מהותי לגבי יורדים מהארץ  הכנסת אישרה לאחרונה תיקון חדש לפקודת מס הכנסה שיחול כבר לגבי דוחות של שנת המס 2016. לפי החוק החדש כל תושב ישראלי אשר עבר או יעבור לגור בחו”ל (רילוקישין) וימנע מלהגיש דוחות מס ו/או לשלם מס בישראל, לגבי הכנסותיו מחו”ל בטענה שהוא כבר אינו תושב ישראל אז אותו אדם יהיה חייב להגיש דוח נפרד ומפורט המגובה בעובדות, הסברים, מסמכים והוכחות לרשויות המס בישראל שיוכיחו את טענתו. […]