תושב עוזב

/תושב עוזב

היערכות מס לפני תום השנה האזרחית 2017 עבור ישראלים שעשו הגירה או רילוקיישן לחו”ל:

היערכות מס לפני תום השנה האזרחית 2017 עבור ישראלים שעשו הגירה או רילוקיישן לחו"ל: מהם הצעדים העיקריים שכל מי שעשה הגירה או רילוקיישן לחו"ל חייב לבצע לפני תום השנה:

מדור השאלות – היגרתי לחו”ל. האם הליך גילוי מרצון החדש רלוונטי לי?

לפני כשבוע פירסמה רשות המסים הליך גילוי מרצון החדש על הכנסות לא מדווחות בחו"ל. אני גר בגרמניה מזה שלוש שנים ומפיק הכנסות בגרמניה שאינן מדווחות לרשויות המס בישראל מאחר ולדעתי איני תושב ישראל. האם הליך הגילוי מרצון זה רלוונטי לי ולישראלים אחרים שעשו הגירה או רילוקיישן לחו"ל?

מדור השאלות – ‘עברנו לברלין ואנחנו לא יודעים איך לשמור על הזכויות הסוציאליות שלנו בישראל, מה לעשות עם קרן הפנסיה ואיך להתנהל מולו הרשויות שם

'עברנו לברלין ואנחנו לא יודעים איך לשמור על הזכויות הסוציאליות שלנו בישראל, מה לעשות עם קרן הפנסיה ואיך להתנהל מולו הרשויות שם…'

מדור השאלות – מדוע נושא החזרי המס לישראלים שעזבו את ישראל דורש מיסוי בינלאומי

אלעד שואל: לפני שנה וחצי עזבנו את ישראל. שנינו היינו שכירים ללא נכסים וכל מה שרצינו זה לבצע החזרי מס ישראליים לשנים האחרונות. כל משרד שפניתי אליו מסר שזה נושא מסובך ודורש מיסוי בינלאומי. האם תוכלו להסביר לי מדוע? בסך הכל צריך לבצע חיתוך לתאריך העזיבה ולא יותר. חשבתי שהתהליך יהיה דומה למצב כאן בגרמניה שבו מגישים משכורות החל מיום ההגעה.

היגרת לחו”ל וקיבלת דרישה להגיש הצהרת הון לרשות המס? שים לב.

ישראלים רבים אשר היגרו לחו"ל קיבלו לאחרונה דרישה להגיש הצהרת הון לרשות המס הישראלית. מהי הצהרת הון? הצהרת הון היא מסמך בו מפרט האדם את כלל נכסיו בישראל ומחוץ לישראל (כגון: חשבונות בנק, תיק ניירות ערך, דירות, קרנות פנסיה והשתלמות, סכומי מזומן וכדו) וכלל התחייבויותיו (כגון, הלוואות, משכנתא וכדו). הפירוט מתייחס למועד שננקב בדרישה.

חברות ישראליות ששולחות עובדים לחו”ל לעבוד בחברות זרות – היזהרו. הטלת חובת ניכוי מס במקור מעובדים שעשו רילוקיישן לחו”ל ומועסקים על ידי חברות זרות הקשורות לחברה הישראלית?

השבוע פירסמה רשות המסים החלטת מסוי חדשה שעניינה בהוראות שחלות על עובדים אשר עושים רילוקיישן לחו”ל (להורדת ההחלטה לחץ כאן). ההחלטה חשובה ביותר הן לגבי העובד והן לגבי החברה בה עבד העובד עד הרילוקיישן ומתייחסת לשאלת ניתוק התושבות של העובד מישראל. אך אותה החלטה מגלמת סיכון מהותי ביותר עבור החברה הישראלית בה עבד העובד עד לרילוקיישן. במה דברים אמורים? הרי ההחלטה החדשה מניחה הנחה מהותית -וכמובן מאליו - שעל החברה הישראלית בה עבד העובד עד הרילוקיישן מוטלת חבות דיווח וחובת ניכוי מס במקור מהעובדים הישראלים שהיגרו לחו"ל גם אם אותם העובדים החלו להיות מועסקים על ידי חברה מקומית, זרה, נפרדת ועצמאית!.

פסק דין קרבס -הכנסת ישראלי כשכיר בחברה זרה בחו”ל, נקבעה כהכנסה שלא מעבודה ונשללה זכאות לגמלת פגיעה בעבודה

לאחרונה פורסם פסק דין אשר דן במקרה של ישראלי שעבד אצל חברה זרה (מקסיקו) ושילם ביטוח לאומי על כלל הכנסותיו מאותה חברה (בהיותו תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי). לימים נפגע אותו עובד וביקש לקבל קצבה לפי גובה השכר שלו מהחברה הזרה. אך לתדהמתו נקבע בפסק הדין כי הכנסת עבודה ממעסיק זר אינה נחשבת כהכנסת עבודה לצורך חישוב הגמלה/הקצבה!. פסק הדין יוצר אבסורד: 1. מחד, כל עוד העובד נחשב כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי (מבחן מרכז החיים) חייב הוא לשלם ביטוח לאומי מלא (שמגיע לכ 12%) על מלוא הכנסותיו מעבודה בחו"ל. 2. מאידך, אותו שכר שחוייב בביטוח לאומי לא יחשב כהכנסת עבודה לצורך חישוב קצבת הנכות או הפגיעה בעבודה- במקרה שנפגע!. חשוב להזכיר כי הדרך היחידה להימנע מתשלום ביטוח לאומי ו/או מס בריאות על הכנסות מחו"ל היא לבסס טענת ניתוק התושבות וביטולה לצורכי החוק לביטוח לאומי, בכפוף לקיומה של אמנת ביטוח לאומי רלוונטית (בשים לב שאמנות אלה אינן חלות על מס בריאות)- וניתן לפנות אלינו לשיחה לא מחיבת בסוגיה סבוכה זו.

החמרת התנאים שחלים על ישראלים שעושים הגירה או רילוקיישן לחו”ל (החלטת מסוי חדשה 2519/17 )

השבוע פירסמה רשות המסים החלטת מסוי חדשה שעניינה בהוראות שחלות על עובדים אשר עושים רילוקיישן לחו"ל (להורדת ההחלטה לחץ כאן). ההחלטה חשובה ביותר הן לגבי העובד והן לגבי החברה בה עבד העובד עד הרילוקיישן. להלן נתייחס בקצרה לנקודות החשובות ביותר שנכללו באותה החלטה תוך הפרדה בין ההוראות הרלוונטיות לעובדים לבין אלו הרלוונטיות לחברה המעסיקה

החלטת מסוי חדשה 2519/17 – שליחת עובדים לרילוקיישן לחו”ל על ידי חברה ישראלית

החלטת מסוי חדשה 2519/17 - שליחת עובדים לרילוקיישן לחו"ל על ידי חברה ישראלית

פתרון לבעית כפל מס לה נחשף ישראלי שירד מהארץ ותכנון מס בינלאומי

ישראלי שעבר לארה”ב גילה כי הן רשויות המס בישראל והן רשויות המס בארה”ב מבקשות להטיל מס על רווחיו מעסק שהוא מנהל ומשכר שהוא מקבל. הוא פנה אלינו לטיפול בסיטואציה הקשה שנוצרה. פנינו לרשויות המס בישראל ובארה”ב ולאחר טיפול מתיש קיבל החזר של המס ששילם בישראל ונמצא פתרון מוסכם שמונע התרחשות הבעיה שוב פעם בעתיד לגבי אותו שכר ואותם רווחים.