מעביר כספים מישראל לחו”ל או מחו”ל לישראל – אל תבצע את ההעברה לפני קריאת מידע זה:

העברת כספים לחו”ל

 ישראלים רבים אשר יורדים מהארץ ומהגרים לחו”ל (הגירה עצמאית או במסגרת רילוקיישן) מעבירים כספים לחו”ל. מטרות ההעברה שונות ורבות לרבות: למחייה שוטפת, לרכישת דירה או רכב בחו”ל ו/או לחיזוק הטענה לניתוק התושבות לצרכי מס.

כעקרון, אכן צעד כזה הינו חשוב לחיזוק טענת ניתוק התושבות של אותו אדם לצרכי מס וביטוח לאומי. אך מנגד יש לשים לב לנקודות קריטיות אלה שמחדדות את הצורך בקבלת יעוץ מס וביטוח לאומי טרם ביצוע ההעברה (ניתן לפנות אלינו בנושא):

  1. הנקודה הראשונה שיש לתת עליה את הדעת היא העובדה שהעברת כסף בסכום מצטבר של מעל 500 אלף ₪ במהלך 12 חודשים תחייב את המעביר (לפי סעיף 131 לפקודה מס הכנסה) להגיש דוחות מס בישראל על הכנסותיו בשנה בה בוצעה ההעברה ובשנה לאחר מכן.

הגשת דוח זה לרשות המס עלולה להציף שאלות רבות לגבי תושבותו של האדם ולגבי ניתוק התושבות שלו לצרכי מס ותאפשר לרשות המס לפנות אליו מוקדם מדי בשאלות כאלה.

כמו כן, הגשת הדוח תגרום בדרך כלל לרשות המס לפנות אל המעביר מדי שנה לגבי אי הגשת הדוח (גם מעבר לשנתיים שנקבעו בחוק!) דבר שעלול ליצור סיכונים רבים.

שיקול זה מציב דילמה קשה בפני מי שעושה רילוקיישן לחו”ל. מחד – מומלץ להעביר כלל הכספים לחו”ל ולרכוש נכסים בחו”ל בכדי לחזק טענת הניתוק תושבות לצרכי מס וביטוח לאומי ומאידך העברת סכומים גבוהים עלולה להציף שאלות רבות של הגשת דוח בישראל.

על כן, במידה וכבר העברת כספים מעל סכום של 500 אלף ₪ לחו”ל או מתכנן לעשות כך הינך מוזמן ליצור איתנו קשר מיידי למציאת פתרונות לבעיה לעיל וליעוץ בנדון.

  1. שיקול נוסף הוא העובדה שהבנקים הישראלים מסרבים לעיתים קרובות להעביר כספים לחו”ל ללא אישור פטור מניכוי מס במקור שמנפיקה רשות המס. אומנם אין לדרישה כזו עיגון בחוק אך בפרקטית נתקלים בה חדשות לבקרים. כמובן, שפניה לרשות המס לקבלת האישור לפטור מניכוי מס במקור עלולה להציף מוקדם מדי שאלות רבות של תושבות וניתוק תושבות לצרכי מס מצד רשות המס. על כן, גם בהקשר הזה יש לנקוט במשנה זהירות בעת ההעברה ומומלץ לפנות אלינו בהקדם האפשרי בנדון.

העברת כספים מחו”ל לישראל

מנגד, ישראלים רבים אשר היגרו לחו”ל מעבירים כספים מחו”ל לישראל. אחת הסיבות היא רצונם של אותם אנשים לרכוש נכסים או דירה בישראל או להימנע מצבירת כספים במדינות שאינן איתנות מבחינה פיננסית (למשל, קפריסין, מדינות במזרח אירופה וכדו).

בטרם ביצוע פעולה כזו חובה היא להתייעץ עם עורכי הדין ורואי החשבון שלנו המומחים בדבר וזאת לאור הנקודות הקריטיות שלהלן:

  1. בעיה ראשונה היא שצעד זה עלול להציף מספר רב של שאלות וקשיים בכל הקשר לשאלת הניתוק התושבות לצרכי מס וביטוח לאומי. מידע לגבי ההעברה עלול להיות מועבר מהבנקים לרשות המס. כמו כן, רכישת דירה או רכב בישראל  תופיע במחשבי רשות המס ללא כל הסבר לגבי המקור של הכספים ( בהיעדר דיווח על ההכנסות בישראל).

  2. שנית, העברת הכספים גם מהווה עוד חיזוק לזיקות לישראל ותחזק את הטענה שמרכז החיים של המעביר הינו בישראל.

  3. שלישית, הבנקים דורשים מהמעביר להצהיר על התושבות שלו לצרכי מס ועל הדיווח בפועל על הכספים המועברים. חתימה על הצהרה שמתבררת כלא נכונה עלולה להטיל אחריות נזיקית כבדה על המעביר/ המצהיר.

על כן, המלצתנו היא שבטרם ביצוע כל העברה כספים מישראל לחו”ל או מחו”ל לישראל ליצור קשר לשיחה לא מחייבת.